مركز درماني زرين شهر – لنجان و توابع و فولادشهر
رديف نام ناحيه تلفن آدرس نوع تخصص
1 داروخانه دكتر اسماعيلي لنجان 03356254060 باغبادران – چرمهين – بلوار امام داروخانه
2 داروخانه دكتر اميني لنجان 03356252822 باغبادران – چرمهين – خ امام داروخانه
3 داروخانه دكتر محمدي 6343200 باغبادران – كرچگان – خ وليعصر – روبروي بانك صادرات داروخانه
4 داروخانه رازي باغبادران لنجان 03356222244 باغبادران – خ شهرداري داروخانه
5 داروخانه محمد زاده لنجان 03356224517 باغبادران – خ شهرداري – جنب مخابرات داروخانه
6 دكتر الهه هنرمند لنجان 09133167397 باغبادران – خ شهرداري – روبروي داروخانه رازي پزشک عمومي
7 دكتر اسكندر اميني لنجان 03356343003 باغبادران –كرچگان– خ وليعصر – جنب بانك صادرات پزشک عمومي
8 دكتر مجيد تركي لنجان 03356222276 باغبادران – خ شهرداري – روبروي داروخانه رازي پزشک عمومي
9 دكتر نگين احمدي لنجان 6252186 باغبادران – چرمهين – بلوار امام – جنب داروخانه دكتر اسماعيلي پزشک عمومي
10 دكتر رامين پرستگاري لنجان 6253737  باغبادران – چرمهين – بلوار امام – جنب داروخانه دكتر اميني پزشک عمومي
11 دكتر حسين قرباني 2562382  باغبادران- كچوئيه – خ شهيد سادات – نرسيده به شعبه نفت پزشک عمومي
12 دكتر صادق صادقي لنجان 03356253119 باغبادران – چرمهين – خ امام – جنب بانك كشاورزي پزشک عمومي
13 دكتر حجت اله احمد آبادي لنجان 03356252822 باغبادران،چرمهين–،خ امام،جنب داروخانه دكتر اميني پزشک عمومي
14 دكتر يوسف صفر زاده لنجان 6255454 باغبادران ،چرمهين،بلوار امام،جنب داروخانه دكتر اميني پزشک عمومي
15 دكتر كيانوش نعمتي لنجان 6253929 باغبادران – چرمهين – بلوار امام – طبقه فوقاني داروخانه دكتر اميني متخصص اعصاب و روان
16 داروخانه بيمارستان شهد لنجان 09133350147 زرين شهر- بيمارستان شهداي لنجان داروخانه شبانه روزی
17 داروخانه بوعلي لنجان 2222381 زرين شهر- خ امام جنوبي داروخانه
18 داروخانه دكتر يزدي زاده لنجان 2242377 زرين شهر- چمگردان خ اباذر –جنب مسجد سجاد داروخانه
19 داروخانه دكتر نعمتي 2436654 زرين شهر- سده – خ امام داروخانه
20 داروخانه دكترمعتمدي لنجان 2432335 زرين شهر- سده – خ امام-(داروخانه مركزي سده لنجان) داروخانه
21 داروخانه دكتر فروغي لنجان 2434277 زرين شهر- سده لنجان- خ امام داروخانه
22 داروخانه دكتر آيرين لنجان 09131702804 زرين شهر- شهر زاينده رود- محله بيستجان داروخانه
23 داروخانه دكتر معنوي لنجان 2251996 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام داروخانه
24 داروخانه دكتر شفا بخش لنجان 2250666 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام داروخانه
25 داروخانه دكتر گل افشان لنجان 2232260 زرين شهر- بلوار شهيد باهنر- روبه روي درب اصلي بيمارستان شهداي لنجان داروخانه
26

داروخانه دكترايراني(پارسيان)

لنجان 2232750 زرين شهر- خ باهنر داروخانه
27 داروخانه دكتر ميرزايي 2229617 زرين شهر- فلكه مركزي- ابتداي خ امام شمالي داروخانه
28 داروخانه دكتر حيدري لنجان 2271042 زرين شهر- فلكه نماز(داروخانه معتمدوشبانه روزي) داروخانه
29 داروخانه دكتر عنابي لنجان 2226934 زرين شهر- ميدان انقلاب – خ وليعصر جنب كلينيك قمر بني هاشم داروخانه
30 داروخانه دكتر منصور راد لنجان 2237868 زرين شهر- خ باهنر – جنب داروخانه دكتر ايراني داروخانه
31 داروخانه دكتر شيرالي لنجان 2232509 زرين شهر– فلكه حلال‌احمر– ابتداي‌خيابان‌شريعتي داروخانه
32 دكترسلامت لنجان 2222210 زرين شهر- فلكه مركزي- ابتداي خ وليعصر داروخانه
33 دكتر مهرداد احمديان لنجان 2239060 زرين شهر- خ باهنر- روبروي بيمارستان شهد متخصص ارتوپد
34 دكتر علي اكبر فروغي لنجان 232433 زرين شهر- خ باهنر -ابتداي ك بهشت ساختمان پزشكان متخصص مغز واعصاب
35 دكتر سعيد بت شكن 2232938 زرين شهر- خ باهنر – روبروي بيمارستان شهد متخصص داخلي
36 دكتر مريم شابرم لنجان 2274381 زرين شهر- خ باهنر – ك بهشت- مجتمع پزشكان متخصص پوست
37 دكتر عبدارضا اميني لنجان 2229565 زرين شهر- خ امام شمالي – جنب كفش ملي متخصص چشم
38 دكتر سيروس بخت آور لنجان 2231639 زرين شهر- خ باهنر ابتدان ك بهشت ساختمان پزشكان متخصص چشم فوق تخصص شبكيه
39 دكتر ساسان خدايي لنجان 2270636 زرين شهر- خ باهنر-روبروي بيمارستان –پ15

متخصص اعصاب وروان

40 دكتر امير حسين ازهري لنجان 2274378 زرين شهر-خ باهنر-روبروي بيمارستان شهد متخصص قلب و عروق
41 دكتر مهران خاكپور لنجان 2237327 زرين شهر-خ باهنر-روبروي بيمارستان شهد متخصص ارتوپد
42 دكتر ژيلا قرچه قشقايي لنجان 2237024 زرين شهر- فلكه هلال احمر متخصص زنان
43 دكترحسن صالحي فرد 2238538 زرين شهر- فلكه هلال احمر متخصص ارولوژي
44 دكتر ميترا پور صيرفي لنجان 2237454 زرين شهر- ميدان  هلال احمر متخصص مغزو اعصاب
45 دكتر مجيد مغزيان لنجان 03342235756 زرين شهر- هلال احمر- اول باهنر متخصص اطفال
46 دكتر حميد نائل لنجان 2270260 زرين شهر- خ باهنر- ك شهيد عابدي طبقه فوقاني آزمايشگاه متخصص اطفال
47 دكتر سيد مهد كاظميني لنجان 2233743 زرين شهر- خ باهنر- روبروي بيمارستان- ابتداي ك وحيد – پ 16 متخصص داخلي فوق تخصص قلب
48 دكتر محبوبه سهرابي لنجان 232096 زرين شهر- لنجان متخصص داخلي
49 دكتر طيبه حاج محمدي لنجان 09133263786 زرين شهر- خ باهنر ك وحيد متخصص قلب و عروق
50 دكتر شهلا يوسف زاده لنجان 03342270201 زرين شهر – خ باهنر – مجتمع زرين – واحد 1 متخصص زنان
51 دكتر نسرين السادات دوامي 03342238509 زرين شهر- خ باهنر- روبروي بانك رفاه متخصص اطفال
52 دكتر فرسيم يزدي لنجان 2274513 زرين شهر- روبروي بيمارستان شهد متخصص چشم
53 دكتر احمد مجملي لنجان 2221466 زرين شهر- فلكه مركزي- طبقه فوقاني داروخانه دكترسلامت دندانپزشك
54 دكتر مهدي سالم لنجان 2225564 زرين شهر – ميدان انقلاب دندانپزشك
55 دكتر خداداد  مرادي لنجان 2226989 زرين شهر- فلكه مركزي – ساختمان پزشكان طبقه دوم(دندانپزشك معتمد) دندانپزشك
56 دكتر فريدون سالمي نيك لنجان 2238548 زرين شهر- خ باهنر- جنب عينك سازي چشمان متخصص چشم
57 دكتر زهره طباطبايي لنجان 2272999 زرين شهر- خ باهنر- ك گلستان- ساختمان مهر دندانپزشك
58 دكتر علي شهرياري لنجان 09131340356 زرين شهر- خ باهنر- روبروي بيمارستان شهد پزشک عمومي
59 دكتر باقر اميني 03342234410 زرين شهر- فلكه هلال احمر- ابتداي خ شريعتي- روبروي داروخانه دكتر شيرالي پزشک عمومي
60 دكتر محبوبه فكوري لنجان 09132365683 2245898 زرين شهر- چمگردان خ اباذر-بالاتر از داروخانه دكتركرامتي پزشک عمومي
61 دكتر محمد كشاورز لنجان 2240401 زرين شهر- چمگردان خ اباذر-جنب اداره آب پزشک عمومي
62 دكتر فاطمه عبدلي لنجان 09133344146 زرين شهر- چمگردان خ اباذر- روبروي بسيج پزشک عمومي
63 دكتر يداله صفريان لنجان 2241392 زرين شهر-چمگردان خ اباذر – روبروي مسجد سجاد پزشک عمومي
64 دكتر سيد رضا موسوي لنجان 2237131 زرين شهر- خ باهنر-روبروي بيمارستان شهد پزشک عمومي
65 دكتر هوشنگ هاشمي لنجان 2221755 زرين شهر- خ وليعصر- ك شهيد وفايي پزشک عمومي
66 دكتر عبد الكريم دهقاني لنجان 2434881 زرين شهر- سده – خ امام – محله بالا طبقه پائين داروخانه دكتر معتمدي پزشک عمومي
67 دكتر عليرضا اديبي 2432555 زرين شهر- سده – خ امام پزشک عمومي
68 دكتر مريم تاجبخش لنجان 2437035 زرين شهر- سده – خ امام- سه راه استقلال پزشک عمومي
69 دكتر محسن ايقايي لنجان 2435946 زرين شهر- سده لنجان- خ امام- جنب داروخانه دكتر فروغي پزشک عمومي
70 دكتر عنايت اله پور ابراهيم لنجان 2663188 زرين شهر- شهر زاينده رود- محله بيستجان پزشک عمومي
71 دكتر مژگاه حقيقي لنجان 2225542 زرين شهر- فلكه مركزي – ابتداي خ وليعصر- بن بست اول –پ 35371 پزشک عمومي
72 دكتر مجيد رجايي لنجان 2224124 زرين شهر- فلكه مركزي – كوی بلال پزشک عمومي
73 دكتر حميدصف لنجان 2222723 زرين شهر- ميدان انقلاب –ساختمان پزشكان واحد3 پزشک عمومي
74 دكتر پونه ثمر بخش لنجان 2252560 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام – جنب داروخانه دكتر معنوي پزشک عمومي
75 دكتر عبداله ايزدي 2251644 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام- طبقه زيرين داروخانه دكتر معنوي پزشک عمومي
76 دكتر نازيلا نجفي لنجان 03342259874 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام- ك سحر پزشک عمومي
77 دكتر افشين بني اسد لنجان 03342251644 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام- جنب داروخانه دكت رمعنوي طبقه زيرين پزشک عمومي
78 دكتر هوشمند فرهمند فر لنجان 2253738 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام پزشک عمومي
79 دكتر فضل اله دهقاني لنجان 2251655 زرين شهر- ورنا مخواست – خ امام- جنب داروخانه شفا بخش پزشک عمومي
80 دكتر ميترا همامي لنجان 2232154 زرين شهر- خ باهنر ابتداي ك بهشت- طبقه دوم- ساختمان پزشكان پزشک عمومي
81 دكتر سعيد پدرام لنجان 2222294 زرين شهر- خ وليعصر پزشک عمومي
82 دكتر عليرضا انتظاري لنجان 2237486 زرين شهر- ميدان هلال احمر -ابتداي خ شريعتي روبروي داروخانه دكترشيرالي پزشک عمومي
83 دكتر خسرو نكويي 2233617 زرين شهر- خ باهنر- روبروي بيمارستان شهداي لنجان پزشک عمومي
84 دكتر محمود رادهوش لنجان 2231199 زرين شهر- خ شريعتي جنب بانك ملي پزشک عمومي
85 دكتر حميد آقابابايي لنجان 2221239 زرين شهر– ميدان انقلاب– ابتداي‌خيابان‌امام‌جنوبي پزشک عمومي
86 آزمايشگاه سين لنجان 2236600 زرين شهر- ابتداي ك بهشت بن بست اول آزمايشگاه
87 آزمايشگاه وحيد لنجان 2236710 زرين شهر- فلكه هلال احمر- جنب بانك تجارت آزمايشگاه
88 آزمايشگاه ابوريحان لنجان 2228424 زرين شهر- خ امام شمالي- جنب بانك صادرات آزمايشگاه
89 آزمايشگاه الزهر لنجان 2236642 زرين شهر- خ باهنر- ك شهيد حسن عابدي- روبروي بيمارستان شهداي لنجان آزمايشگاه
90 آزمايشگاه پاستور لنجان 2233820 زرين شهر- خ باهنر- ابتداي خ دستغيب آزمايشگاه
91 آزمايشگاه مركزي 2233646 زرين شهر- خ شريعتي- مقابل آموزش و پرورش آزمايشگاه
92 فيزيواتراپي ابن سين لنجان 09131353057 زرين شهر – فلكه نماز – ابتداي بلوار شهيد بهشتي – روبروي نمايشگاه مهديه مركز فيزيوتراپي
93 فيزيوتراپي اعظم لنجان 22320 زرين شهر- خ باهنر- ك شهيد حسن عابدي- روبروي  بيمارستان شهداي لنجان  مركز فيزيوتراپي
94 سونوگرافي دكتر ايرانمهر لنجان 2234461 زرين شهر- بلوار شهيد باهنر –ك وحيد –پ6 مركز راديولوژي و سونوگرافي
95 سونوگرافي دكتر فتوحي لنجان 2238866 زرين شهر- خ شريعتي – ك شهداي سبكتكين

مركزراديولوژي ‌‌‌‌‌وسونوگرافي

96 كلينيك سلامت زرين شهر لنجان 2238278 زرين شهر- فلكه هلال احمر كلينيك مركز درماني
97 كلينيك داندانپزشكي پارس لنجان 2224104 زرين شهر- خ امام شمالي کلينيک دندانپزشكی
98 فيزيوتراپي شف لنجان 2226823 زرين شهر- فلكه مركزي- ابتداي خ امام شمالي- ك مسجد امام حسن فيزيوتراپي
99 بيمارستان شهداي لنجان 2237326 زرين شهر- خ باهنر بيمارستان
100

داروخانه دكتر طالاري

لنجان 2629552 فولادشهر – محله B4 – بالاتر از بانك ملت داروخانه
101

داروخانه بصيرت فولادشهر

لنجان 03342643100 فولادشهر – محله C5 – مجتمع پزشكان داروخانه
102

داروخانه دكتر بصيرت

لنجان 2643100 فولادشهر – محله C5 – ميدان معلم داروخانه
103 داروخانه دكتر سجاديان لنجان 2640510 فولادشهر – بازار A2 داروخانه
104 داروخانه فولاد (افتخاري) لنجان 2623121 فولادشهر – بازارچه A2 – جنب كانال داروخانه
105 داروخانه دكتر بيريايي لنجان 2622538 فولادشهر – محله B1 – جنب بانك ملت داروخانه
106 داروخانه دكتر متقي لنجان 2621100 فولادشهر – مجتمع تجاري مهر داروخانه
107 دكتر حسين جمالي 2637909 فولادشهر– جنب بازارچه كوثر – ساختمان پزشكان پزشک عمومي
108 دكتر قاسم توكلي لنجان 2623245 فولادشهر – محله A2 – يونيت 20 پزشک عمومي
109

دكتر فرشته ربيعي

لنجان 2638855 فولادشهر – محله B4 – بلوار مطهري – جنب داروخانه دكتر طالاري پزشک عمومي
110

دكتر اصغر سعيدي

لنجان 03342643500 فولادشهر – ميدان معلم - محله C5 پزشک عمومي
111

دكتر مهرداد صادقي

لنجان 2642422 فولادشهر –B2 -  بالاتر از داروخانه دكتر طالاري پزشک عمومي
112

دكتر ابراهيم صميمي

لنجان 2629553 فولادشهر –B4 – جنب داروخانه طالاري پزشک عمومي
113

دكتر محمد علي قنبري

لنجان 2627679 فولادشهر – محله A2 – بلوك 142 پزشک عمومي
114

دكتر پريچهر سلاس

لنجان 2622411 فولادشهر – محله B1 – پلاك 154 پزشک عمومي
115

دكتر ليلا توكلي

2621834 فولادشهر – محله B1 - بازار B1 – جنب رستوران تريا B1 پزشک عمومي
116

دكتر علي اميري

لنجان 2643500 فولادشهر – ميدان معلم –C5 – پلاك 454 پزشک عمومي
117

دكتر بهزاد نقوي

لنجان 2629776 فولادشهر – محله شيخ بهايي –A6 – جنب خبازي فاو پزشک عمومي
118

دكتر حبيب اله مدينه

لنجان 03342638389 فولادشهر–B2 B3 – بلوارمطهري–روبروي داروخانه دكتر طالاري پزشک عمومي
119

دكتر ژيلا حسين پور صفاريان

لنجان 09133270313 فولادشهر – محله A4 - پشت بازار كوثر – مجتمع پزشكان متخصص زنان
120

دكتر سيمين فارغي نائيني

لنجان 03342627354 فولادشهر – محله A4 - پشت بازار كوثر – مجتمع پزشكان متخصص اطفال
121

دكتر منيژه محمدي

لنجان 09131265714 فولادشهر – بلوار معلم – روبروي عمران – محلهC5 متخصص داخلي
122 دكتر محمد بهاري مقدم لنجان 2636435 فولادشهر – محله B1 – بلوار شهيد مطهري – پاركينگ 8 – انتهاي برج نگين – پلاك 548 دندانپزشك
123 دكتر كامبيز اصلاني 2625311 فولادشهر – محله B1 – روبروي مسجد امام حسن (دندانپزشك) دندانپزشك
124

بيمارستان شهيد مطهري ذوب آهن

لنجان 4-2624141 فولادشهر – اتوبان اصفهان زرين شهر بيمارستان
125

كلينيك آريا فولادشهر

لنجان 2622313 فولادشهر – محله A2 – خيابان طالقاني – روبروي بانك صادرات كلينيك
126

آزمايشگاه سين

لنجان 2622199 فولادشهر – محله A2 آزمايشگاه
127

داروخانه دكتر هيضون

لنجان 09139659842 مباركه –خيابان شهدا – روبروي مسجد جامع داروخانه
128

داروخانه دكتر فرقاني

لنجان 5354530 مباركه – ديزيچه – خيابان شهد

داروخانه

129

داروخانه سين

لنجان 5542535 مباركه – زيباشهر – بلوار امام

داروخانه

130

داروخانه دكتر همتيان

لنجان 5533999 مباركه – طالخونچه – بلوار امام خميني – نبش كوچه شهيد زينمي

داروخانه

131

داروخانه دكتر كريميان

03355274004 مباركه – بسيج جنوبي – جنب درمانگاه بهبود داروخانه
132

داروخانه دكتر نصر اصفهاني (بيمارستان)

لنجان 03355274942 مباركه – بيمارستان محمد رسول الله داروخانه
133

داروخانه دكتر صفاريه

لنجان 03355235356 مباركه – خيابان بسيج شمالي داروخانه
134

داروخانه بهمن

لنجان 5222328 مباركه – خيابان نيكبخت داروخانه
135

داروخانه دكتر رباب ضيايي

لنجان 03355233329 مباركه- بلوار نيكبخت–جنب درمانگاه اميرالمؤمنين داروخانه
136

داروخانه مركز مهر

لنجان 03355234467 مباركه - خيابان بسيج شمالي داروخانه
137

داروخانه دكتر هدايت

لنجان 03355542838 مباركه – زيبا شهر – بلوار امام خميني داروخانه
138

داروخانه دكتر نادري

لنجان 03355452786 مباركه – شهرك مجلسي – محله گلستان – بازار آفتاب داروخانه
139

داروخانه  دكتر رحيميان

03355534888 مباركه – طالخونچه – بلوار امام – روبروي دفتر اسناد رسمي داروخانه
140

داروخانه دكترمحمدعلي منصوري

لنجان 5236660 مباركه–خيابان17 شهريور (داروخانه معتمد مباركه) داروخانه
141

داروخانه دكتر صرامي

لنجان 5231904 مباركه – خيابان بسيج  داروخانه
142

داروخانه دكتر دهقاني (شبانه روزي)

لنجان 03355227800 مباركه - خيابان بسيج شمالي – نبش كوچه شهيد يزدان داروخانه شبانه روزي
143

داروخانه شفا بخش مباركه

لنجان 03355233033 مباركه – خيابان حافظ شرقي داروخانه
144

داروخانه پخيده

لنجان 5356888 مباركه – نكو آباد – خيابان آزادي

داروخانه

145

دكتر محمود ناطقي

لنجان 03355236081 مباركه – سه راه بهداري

متخصص قلب و عروق

146

دكتر پروين صالحي

لنجان 5233367 مباركه - خيابان شفا – روبروي اورژانس سين

متخصص زنان

147

دكتر هما ايرانپور

5234465 مباركه- خيابان بسيج - ساختمان شفا – طبقه سوم

متخصص كودكان

148

دكتر سيد داود ظريفيان

لنجان 03355236081 مباركه - خيابان بسيج شمالي – روبروي داروخانه دكتر صرامي متخصص كودكان
149

دكتر افسانه روانبخش

لنجان 03355238014 مباركه–خيابان بسيج شمالي– ساختمان تك ستاره متخصص مغزو اعصاب
150

دكتر فرشته باغباني

لنجان 03355234453 مباركه – خيابان بسيج متخصص زنان
151

دكتر سمانه عزيزيان

لنجان 03355237109 مباركه – خيابان بهداري – خيابان شفا – روبروي درمانگاه سين متخصص زنان
152

دكتر بابك جمشيديان

لنجان 09131184997 مباركه– خيابان بسيج شمالي– دست چپ متخصص اورولوژي
153

دكتر علي شرافت

لنجان 5225541 مباركه – خيابان بسيج – روبروي مشتاق متخصص ارتوپد
154

دكتر منصور عبدي

لنجان 5225541 مباركه– خيابان بسيج– بالاي داروخانه دكتر صرامي

متخصص‌جراحي عمومي

155

دكتر محسن كسايي

5238653 مباركه– خيابان بسيج– جنب فيزيوتراپي شف متخصص‌اعصاب وروان
156

دكتر حميد آلماني

لنجان 5227211 مباركه– خيابان بسيج– روبروي خيابان مشتاق متخصص ارتوپد
157

دكتر مهدي قديري

لنجان 5226960 مباركه– خيابان بسيج– ساختمان تك ستاره متخصص گوش و حلق و بيني
158

دكتر سيد رضا اشرفي ساماني

لنجان   مباركه – خيابان بسيج متخصص جراحی عمومي
159

دكتر جمشيد قرباني

لنجان 03355231770 مباركه – بلوار نيكبخت – خيابان شف دندانپزشك‌ معتمد
160

دكتر طاهره حسيني

لنجان 5238013 مباركه– خيابان بسيج– سه راه بهداري پزشک پوست
161

دكتر فريبرز فردوسي

لنجان 5238356 مباركه– خيابان بسيج– نبش مشتاق پزشک مغز و اعصاب
162

دكتر كاووس كفاشان

لنجان 5226990 مباركه– خيابان بسيج شمالي– روبروي راديولوژي غياثي نژاد پزشک اطفال
163

دكتر رضا خسروي ني

5222300 مباركه – خيابان شفا – روبروي درب اورژانس سين پزشک داخلي
164

دكتر علي سالم

لنجان 03355238299 مباركه – خيابان بسيج – سه راه بهداري - ا- ت70 چشم پزشك
165

دكتر غلامرضا فتحي

لنجان 03355229855 مباركه – خيابان بسيج شمالي دندانپرشك
166

دكتر مجبوبه بهرامي كركوندي

لنجان 03355234465 مباركه - خيابان بسيج شمالي – روبروي داروخانه دكتر صرامي دندانپرشك
167

دكتر اصغر ناظريان

لنجان 03355233217 مباركه– خيابان بهداري– ساختمان‌مرادي– طبقه 1 دندانپرشك
168

دكتر عليزضا نجمي پور

لنجان 5383264 مباركه – كركوند – بلوار امام پزشک عمومي
169

دكترمحمدرضا صادقي

لنجان 5227741 مباركه - خيابان شفا – روبروي اورژانس سينا – ساختمان احسان –  طبقه اول پزشک عمومي
170

دكتر شهريار صفايي

لنجان 5223161 مباركه – خيابان بسيج پزشک عمومي
171

دكتر محسن صيدي

5233070 مباركه- خيابان بسيج– روبروي 17 شهريور پزشک عمومي
172

دكتر سيف اله دهقاني

لنجان 5226767 مباركه – سه راه بهداري – خيابان بسيج – روبروي خيابان بهداري پزشک عمومي
173

دكتر مجيد عابدي

لنجان 5235343 مباركه - خيابان بسيج - اول كوچه شهيد يزداني پزشک عمومي
174

دكتر ابدال دايي

لنجان 03355453089 مباركه – شهرك مجلسي – بلوار ولايت– پلاك 10 پزشک عمومي
175

دكتر رويا حيدري

لنجان 03355228398 مباركه – ميدان انقلاب – بلوار نيكبخت غربي – بن بست سعادت – پلاك 23 پزشک عمومي
176

دكتر پروين ناظم

لنجان 09131211790 مباركه- زيبا شهر– طبقه زيرين‌داروخانه‌دكترهدايت پزشک عمومي
177

دكتر فرهاد نصوحي

لنجان 335554301 مباركه – زيبا شهر – خيابان شريف آباد پزشک عمومي
178

دكتر شيوا خليليان

لنجان 03355353595 مباركه – ديزيچه – خيابان شهدا – جنب سالن غذاخوري عدالت پزشک عمومي
179

دكتر سيامك نعماني

03355233437 مباركه - خيابان بسيج شمالي پزشک عمومي
180

دكتر مهدي احمدپور

لنجان 09133049311 مباركه – زيباشهر پزشک عمومي
181

دكتر مرتضي موسوي نسب

لنجان 03355222186 مباركه – خيابان سلمان – جنب مسجد پاچشمه پزشک عمومي
182

دكتر مسعود احمدي

لنجان 5356464 مباركه – نكو آباد – جنب داروخانه پرخيده پزشک عمومي
183

دكتر علي بهرامي

لنجان 5231103 مباركه – خيابان 17 شهريور –  ساختمان مرادي پزشک عمومي
184

دكتر احمدرضا صادقي

لنجان 5224411 مباركه – خيابان 17 شهريور –  جنب داروخانه دكتر منصوري پزشک عمومي
185

دكترمريم ايرانپور

لنجان 5238122 مباركه– خيابان بسيج‌شمالي– جنب فيزيوتراپي شف پزشک عمومي
186

دكتر هوشنگ يزداني

لنجان 5353796 مباركه – ديزيچه – خيابان شهد پزشک عمومي
187

دكتر عليرضا پروانه

5354691 مباركه – ديزيچه – خيابان شهد پزشک عمومي
188

دكتر مهرداد قديري

لنجان 5543070 مباركه – زيباشهر – بلوار امام پزشک عمومي
189

دكتر مهين صميميان

لنجان 03355544541 مباركه – زيباشهر – بلوار امام – روبروي داروخانه دكتر هدايت پزشک عمومي
190

دكتر حسين شمسايي

لنجان 5533600 مباركه – طالخونچه – روبروي مسجد امام سجاد(ع) پزشک عمومي
191

دكتر غلامرضا بهرامي

لنجان 5382960 مباركه – كركوند – بلوار امام پزشک عمومي
192

دكتر فرامرز صادقي

لنجان 03355233161 مباركه –خيابان 17 شهريور – جنب داروخانه دكتر منصوري پزشک عمومي
193

فيزيوتراپي بهبود

لنجان 5234490 مباركه - خيابان بسيج شمالي

فيزيوتراپي

194

فيزيوتراپي سين

لنجان 5237109 مباركه – خيابان شفا – روبروي درمانگاه سين

فيزيوتراپي

195

فيزيوتراپي شف

لنجان 5225344 مباركه- خيابان نيكبخت ابتداي‌خيابان بسيج شمالي

فيزيوتراپي

196

فيزيوتراپي مركزي مباركه

لنجان 03355251148 مباركه – بلوار نيكبخت – جنب پمپ بنزين مركز فيزيوتراپي
197

فيزيوتراپي بيمارستان

لنجان 03355274564 مباركه – بيمارستان مركز فيزيوتراپي
198

درمانگاه اميرالمؤمنين

لنجان 03355222142 مباركه – خيابان شهيد نيكبخت كلينيك و درمانگاه
199

كلينيك دندانپزشكي صفائيه

لنجان 03355272311 مباركه – شهرك صفائيه – خيابان شمشاد – درمانگاه خاتم الانيباء كلينيك دندانپزشكي
200

درمانگاه اميرالمؤنين

09131359227 مباركه – خيابان نيكبخت كلينيك و درمانگاه
201

درمانگاه بهبود مباركه

لنجان 03355230601 مباركه – خيابان بسيج جنوبي – تقاطع 22 بهمن درمانگاه
202

بيمارستان محمد رسول الله

لنجان 5272222 مباركه – صفائيه

بيمارستان

203

آزمايشگاه امداد

لنجان 5222008 مباركه – خيابان نيكبخت

آزمايشگاه

204

آزمايشگاه آروين

لنجان 5233066 مباركه-خيابان نيكبخت–جنب درمانگاه اميرالمؤنين

آزمايشگاه

205

آزمايشگاه سين

لنجان 5222082 مباركه - خيابان بسيج شمالي – جنب داروخانه شبانه روزي آزمايشگاه

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958