مراکز طرف قرارداد
تلفن آدرس کدشعبه مرجع درمانی نوع مرجع درماني
03133379593 اصفهان  میدان جمهوری- جنب بانک مسکن- طبقه همکف مجتمه نگین- ازمایشگاه امداد 110 ازمایشگاه امداد آزمايشگاه
03136661898 اصفهان  چهارباغ بالا جنب مجتمع پارک ساختمان گلستان واحد 3 110 ازمایشگاه پارک آزمايشگاه
03137772654 اصفهان بلوار کشاورز خ سهروردی بن شهید ترکی پ 14 مجتمع الهیه  110 ازمایشگاه تشخیص طبی ولیعصر آزمايشگاه
03132242978 اصفهان  شمس ابادی خ شمس ابادی ساختمان قمر الدوله طبقه سوم 110 ازمایشگاه دکتر حیدرپور آزمايشگاه
03136258289 اصفهان  محتشم کاشانی مجتمع معین طبقه اول  110 ازمایشگاه دکتر صانعی آزمايشگاه
03132652521 اصفهان  گلزار  تقاطع هشت بهشت ساختمان سارا 110 ازمایشگاه دکتر مهاجری آزمايشگاه
03134455695 اصفهان  خ سروش ابتدای خ بازار شهر داری ازمایشگاه سروش 110 ازمایشگاه سروش آزمايشگاه
03136266681 اصفهان اصفهان  شریعتی  خیابان شریعتی-مجتمع شریعتی-واحد23-طبقه2 110 ازمایشگاه شریعتی آزمايشگاه
03132664005 اصفهان  خ هشت بهشت غربی ک ویس رامین پ 23 110 ازمایشگاه کیمیا آزمايشگاه
03132674727 اصفهان خ بزرگمهر جنب مادي نياصرم ساختمان 152 پزشكان پ 5409/43ط 3  110 ازمايشگاه باران  آزمايشگاه
03132640064 اصفهان خيابان بزرگمهرروبروي مسجدالكريم كوچه13 110 امام رضا آزمايشگاه
03132212323 اصفهان خیابان آمادگاه بن بست دکتر نوربخش ساختمان سپاهان 3 طبقه ی زیرین 110 ایرانمهر آزمايشگاه
03133355779 اصفهان  کاوه/میدان شهدا- ابتدای خیابان کاوه- جنب بانک قوامین 110 آبان آزمايشگاه
09133103595 اصفهان اصفهان  امادگاه خیابان امادگاه طبقه زیرین بانک سپه 110 آریا آزمايشگاه
03132229685 اصفهان اصفهان  فردوسی  چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان حکیم  110 آزمایشگاه  دکتر برادران آزمايشگاه
03136633621 اصفهان  خیابان شیخ مفید غربی - روبروی هنرستان زنده یاد علی فضیلی 110 آزمایشگاه اریترون آزمايشگاه
03134447642 اصفهان  ملک شهر - خیابان مطهری - مجتمع پزشکی سینا - طبقه  1- واحد1 110 آزمایشگاه اسپادانا آزمايشگاه
03132364617 اصفهان، خ شمس آبادی، مقابل گلدشت، روبروی مادی نیاصرم، آزمایشگاه آصفهان 110 آزمایشگاه اصفهان آزمايشگاه
03132228346 اصفهان خیابان طیب جنب داروخانه دکتر تاجی ساختمان سامان طبقه اول 110 آزمایشگاه المهدی آزمايشگاه
03137424046 اصفهان  فلاورجان - بلوار طالقانی - کوچه جنب بانک صادرات  110 آزمایشگاه امام علی (ع) آزمايشگاه
03136687683 اصفهان شیخ صدوق کوچه 13 طبقه دوم ابهتاج پیشوا 110 آزمایشگاه امیر کبیر آزمايشگاه
03132214146 اصفهان خیابان آمادگاه-روبروی داروخانه سپاهان-انتهای بن بست شهریار-آزمایشگاه آراد 110 آزمایشگاه آراد آزمايشگاه
03132212250 اصفهان خیابان فردوسی - ابتدای خیابان سید علیخان - جنب ساختمان فرزین - آزمایشگاه طبی بصیر 110 آزمایشگاه بصیر آزمايشگاه
03136201390 اصفهان خیابان شهدای صفه بیمارستان تخصصی خانواده واحد آزمایشگاه 110 آزمایشگاه بیمارستان خانواده آزمايشگاه
03136259753  اصفهان خیابان وحید چهارراه امامزاده محسن ساختمان جام جم طبقه سوم 110 آزمایشگاه پاتو بیولوژی دکتر خلیلیان آزمايشگاه
03136279502 اصفهان خیابان نظر شرقی کوچه شهید زارعی 110 آزمایشگاه پاتوبیولوژی  lمرکزی نظر آزمايشگاه
03133378971 اصفهان  خیابان مسجد سید ابتدای خیابان پنج رمضان مجتمع خورشید آزمایشگاه پارسیان 110 آزمایشگاه پارسیان آزمايشگاه
03134405236  اصفهان -خانه اصفهان -میدان گلها -مجتمع پنج طبقه -آزمایشگاه پورسینا 110 آزمایشگاه پورسینا آزمايشگاه
03136627649 اصفهان دروازه شیراز. ابتدای چهارباغ بالا. بن بست دادستان. ساختمان امیر 110 آزمایشگاه تخصصی دکتر شریفی آزمايشگاه
03132210948 اصفهان اصفهان آمادگاه ساختمان گلدیس پلاک 7 110 آزمایشگاه تشخیص طبی ایران آزمايشگاه
03136282767 اصفهان  خیابان توحید میانی قبل از چهارراه پلیس -ساختمان آریا -طبقه دوم 110 آزمایشگاه تشخیص طبی پاسارگادپارس آزمايشگاه
03132332825 اصفهان - بزرگراه خيام تقاطع صارميه نبش بن بست 57 110 آزمایشگاه تشخیص طبی دانش آزمايشگاه
03136605114 اصفهان خیابان سجاد خیابان قایم مقام فراهانی آزمایشگاه شفا  110 آزمایشگاه تشخیص طبی شفا آزمايشگاه
03146482477 اصفهان  بن رود ورزنه خیابان 17شهریور روبروی درمانگاه شماره یک ورزنه 110 آزمایشگاه تشخیص طبی صبا ورزنه آزمايشگاه
03137772795 اصفهان - سه راه سیمین - خیابان جانبازان - شهرک ولیعصر - جنب پمپ گاز - کلینیک امام رضا - طبقه 1 - واحد 301  110 آزمایشگاه تشخیص طبی صحت آزمايشگاه
03136629590 اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-کوچه مسجد محمدآباد-شماره45 110 آزمایشگاه دکتر  امین جواهری آزمايشگاه
03132208641 اصفهان اصفهان  آمادگاه اصفهان چهارراه فلسطین ساختمان جام جم 110 آزمایشگاه دکتر افشار آزمايشگاه
03136268841 اصفهان  چهارباغ بالا خیابان شریعتی مقابل پلی کلینیک بیمارستان شریعتی پلاک ثبتی 2795/215 110 آزمایشگاه دکتر بزرگی آزمايشگاه
03132362411 اصفهان  خیابان شمس آبادی مقابل بیمارستان سینا آزمایشگاه دکتر بقائی 110 آزمایشگاه دکتر بقائی آزمايشگاه
03136287044 اصفهان  توحید  چهار راه پلیس مجتمع ماکان سه طبقه 4 واحد20 110 آزمایشگاه دکتر بیات آزمايشگاه
03137735983 اصفهان - خیابان آتشگاه- روبروی تقاطع آتشنشانی- ساختمان یاس- طبقه همکف 110 آزمایشگاه دکتر ذاکر آزمايشگاه
03132677891 اصفهان  بزرگمهر جنب بانک شهر پلاک 3 110 آزمایشگاه دکتر سیروس آزمايشگاه
03132365030 اصفهان خیابان شمس آبادی-مقابل بیمارستان سینا-ساختمان فارابی-طبقه دوم-آزمایشگاه دکتر شیرنشان 110 آزمایشگاه دکتر شیر نشان آزمايشگاه
03135225194 اصفهان، خوراسگان، خیابان اباذر، کوچه سعدی، آزمایشگاه دکتر صمصام شریعت 110 آزمایشگاه دکتر صمصام شریعت آزمايشگاه
03132264050 اصفهان  ابتدای خ احمدآباد اصفهان - میدان احمدآباد - بن بست اول ( شهید کبوتری ) 110 آزمایشگاه دکتر فشارکی آزمايشگاه
03134410442  اصفهان فلکه ملک شهر ابتدای مطهری آزمایشگاه دکتر قاضی عسکر 110 آزمایشگاه دکتر قاضی عسکر آزمايشگاه
03136260806  اصفهان بلوار دانشگاه اصفهان نرسیده به سه راه حکیم نظامی کوچه شهید روحانی پلاک 75 110 آزمایشگاه دکتر کیان ارثی آزمايشگاه
03136641920 اصفهان چهار باغ بالا-کوچه مسجدالرضا-ساختمان آرین-طبقه دوم 110 آزمایشگاه دکتر مختاری آزمايشگاه
03136611691 اصفهان میدان آزادی - جنب بانک اقتصاد نوین - مجتمع آزادی،طبقه اول واحد 12 110 آزمایشگاه دکتر وهابی آزمايشگاه
03133321798 اصفهان  رهنان خ شهیدان غربی آزمایشگاه رسالت 110 آزمایشگاه رسالت آزمايشگاه
3137777198 اصفهان خیابان وحید چهارراه خاقانی نبش باغ دریاچه ساختمان پزشکی وحید 110 آزمایشگاه وحید آزمایشگاه
03132205832 اصفهان خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان - ساختمان سپاهان 2 - آزمایشگاه سپاهان 110 آزمایشگاه سپاهان آزمايشگاه
03132215232 اصفهان خیابان آمادگاه جنب چهارراه محمدآباد پلاک 190 110 آزمایشگاه سینا آزمايشگاه
03132642612 اصفهان  بزرگمهر مقابل بیمارستان صدوقی 110 آزمایشگاه شیخ بهایی آزمايشگاه
03136612953 اصفهان خیابان چهارباغ بالا-کوچه 37-ساختمان جم 110 آزمایشگاه طبی کخ آزمايشگاه
03132240965 اصفهان شمس ابادی روبروی بیمارستان عیسی بن مریم ساختمان 71 آزمایشگاه کسری 110 آزمایشگاه کسری آزمايشگاه
03132222430 اصفهان خیابان آمادگاه- بن بست میلاد- ساختمان میلاد-آزمایشگاه میلاد 110 آزمایشگاه میلاد اصفهان- دکتر مهشید افضل آزمايشگاه
03136246204 اصفهان  سه راه حکیم نظامی کوچه شهید لطفی پلاک 1 آزمایشگاه نوبل  110 آزمایشگاه نوبل آزمايشگاه
03132201419 اصفهان شمس آبادی  چهار راه عباس آباد - روبروی بیمارستان عیسی بن مریم - جنب پوشاک صورتی - ساختمان آریا سپهر - زیرزمین - آزمایشگاه نیکان 110 آزمایشگاه نیکان آزمايشگاه
03132223591 اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان آژند بلوک آ طبقه همکف 110 آزمایشگاه نیلو آزمايشگاه
03132240887 اصفهان خيابان آمادگاه-جنب مبل آبنوس-ساختمان آ‍ند-بلوكA-طبقه سوم-واحد301 110 آزمايشگاه دكتر فولادي آزمايشگاه
03138585965 اصفهان اشکاوند-جنب تالار قصر آریا  110 آسمان آزمايشگاه
03132202487 اصفهان،خیابان آمادگاه ،بن بست شماره 19،مجتمع پزشکی بهبود،آزمایشگاه بهار 110 بهار آزمايشگاه
03132240040 اصفهان   شمس آبادی مجتمع قصرنور آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور 110 پاتوبیولوژی نور آزمايشگاه
03136818713 اصفهان  بهارستان خیابان الفت بین چهارراه فرشته و ایثار بهارستان فاز یک سروستان 2 خیابان الفت پلاک 672 110 پاستور بهارستان آزمايشگاه
03136290973 اصفهان توحید میانی روبروی بانک صادرات ساختمان مسیح طبقه دوم آزمایشگاه جام جم 110 جام جم آزمايشگاه
03136633346 اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی جنب پل هوای میرساختمان 70 طبقه اول آزمایشگاه جم 110 جم آزمايشگاه
03132365405 اصفهان  خیابان شمس آبادی - خیابان پارس - روبروی اورژانس عیسی ابن مریم - ساختمان مریم - طبقه همکف - آزمایشگاه خواجه نصیر 110 خواجه نصیر آزمايشگاه
03132207655 اصفهان  امادگاه  روبروی دارو خانه اصفهان ابتدای بن میلاد  110 دکتر فروتن آزمايشگاه
03136293059 اصفهان اصفهان  چهارباغ بالا چهارباغ بالا مجتمع پارسیان واحد 101 110 دکتر مدرس آزمايشگاه
03133880818 اصفهان  خیابان امام خمینی-خیابان شهیدباباگلی-بعدازبانک ملی-آزمایشگاه دکترمیرمحمدصادقی 110 دکترمیرمحمدصادقی آزمايشگاه
03136250454 اصفهان توحید روبروی بانک پارسیان پلاک 132 110 دی آزمايشگاه
03136613139  اصفهان - خیابان آزادگان - نرسیده به چهارراه شیخ صدوق-آزمایشگاه رازی 110 رازی آزمايشگاه
03132232059 اصفهان خیابان امادگاه-جنب داروخانه اصفهان-مجتمع بو علی-طبقه دوم-ازمایشگاه رویال 110 رویال(قفقازی) آزمايشگاه
03134477666 اصفهان خیابان لاله روبروی ترمینال باقوشخانه ابتدای خیابان طبیب اصفهانی آزمایشگاه سادات 110 سادات آزمايشگاه
03133344661 اصفهان خانه اصفهان حدفاصل فلکه نگهبانی و فلکه ماه فرخی ابتدای بن بست لاله 110 سلامت آزمايشگاه
03132264823 اصفهان - میدان احمداباد - ابتدای خیابان جی 110 صدرا آزمايشگاه
3132222715 اصفهان  - خیابان آمادگاه - نرسیده به چهارراه فلسطین - کوچه گلدسته - آزمایشگاه پارس 110 طبی پارس آزمايشگاه
03137482855 اصفهان فلاورجان خ قرنی سه راه کلیشاد 110 کاشف آزمايشگاه
03132242367 اصفهان آمادگاه ساختمان پزشکان طبقه تول 110 کیان آزمايشگاه
03132222190 اصفهان خیابان امادگاه جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان بن بست بوعلی 1 110 نوین آزمايشگاه
03132665515 اصفهان, خیابان هشت بهشت غربی , بین گلزار و ملک 110 هشت بهشت آزمايشگاه
3145463238 اصفهان  خورزوق- خیابان شهیدبهشتی روبروی داروخانه دکتر خدارحمی  110  سروش خورزوق آزمايشگاه
3137761720 اصفهان سه راه سیمین خیابان سهره وردی بعد از کوچه باهنر 110 آزمایشگاه اردیبهشت آزمايشگاه
03155442277 اصفهان کاشان  چهارراه ایت الله کاشانی خیابان بهشتی ساختمان پزشکان امیرکبیر طبقه زیرین ازمایشگاه تشخیص طبی دکتر نیکخواه 139  تشخیص طبی دکتر نیکخواه آزمايشگاه
03155461717 اصفهان کاشان  شهید بهشتی-کوچه شهید دیمی- بیمارستان میلاد 139 آزمایشگاه بیمارستان میلاد کاشان آزمايشگاه
03155441162 اصفهان کاشان  میدان کمال الملک- آزمایشگاه پاستور 139 آزمایشگاه پاستور آزمايشگاه
03155472921 اصفهان کاشان  ، چهار راه آیت اله کاشانی ، ابتدای خیابان شهید رجائی ، جنب بیمارستان نقوی ، طبقه پائین، آزمایشگاه دکتر قیومی ، کد پستی : 8713743367  تلفن : 55472920 139 آزمایشگاه پزشکی دکتر قیومی آزمايشگاه
03154725500 اصفهان آران و بیدگل - خیابان شهداء - جنب درمانگاه فرهنگیان  139 آزمایشگاه تشخیص طبی سینا آزمايشگاه
03155462131 اصفهان کاشان-خیابان شهید رجایی-نبش کوی اقبال لاهوری 139 آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی دکتر وکیلی آزمايشگاه
03155580600 اصفهان کاشان  شهید بهشتی کاشان-خیابان شهید بهشتی -ابتدای زیارتی- مجتمع پزشکان دی-زیرزمین دوم 139 آزمایشگاه دکتر میرزایی آزمايشگاه
03155458600 اصفهان کاشان- خیابان شهید بهشتی - کوچه جنب داروخانه طبسی - انتهای کوچه 139 پاتوبیولوژی دکتر احترام آزمايشگاه
03155461717 اصفهان کاشان  شهيد بهشتی بيمارستان ميلاد 139 پاتولوژی بيمارستان ميلاد كاشان آزمايشگاه
03155465217 اصفهان کاشان  بهشتی جنب دارو خانه طبسی-آزمایشگاه دکتر رحمتی 139 دکتر رحمتی آزمايشگاه
03155466064 اصفهان کاشان -خیابان شهید رجایی-جنب بیمارستان نقوی-آزمایشگاه دکتر سلطان 139 دکتر محمدرضا سلطان آزمايشگاه
03155448319 اصفهان  کاشان چهار راه آیت اله کاشانی ابتدای خیابان شهید رجایی ساختمان پزشکان مازوچی 139 ولیعصر(عج) آزمايشگاه
03157422941 اصفهان گلپایگان  - خ هفده تن 168 آزمایشگاه وصال آزمايشگاه
03157453010 اصفهان گلپایگان  آیت اله گلپایگانی  ساختمان فاطمیه طبقه زیرزمین 168 خورشید آزمايشگاه
3157435605 اصفهان گلپایگان ابتدای خ آیت اله خوانساری 168 ازی آزمایشگاه
03157422941 اصفهان گلپایگان  - خ هفده تن 168 آزمایشگاه وصال آزمايشگاه
03157453010 اصفهان گلپایگان  آیت اله گلپایگانی  ساختمان فاطمیه طبقه زیرزمین 168 خورشید آزمايشگاه
3157435605 اصفهان گلپایگان ابتدای خ آیت اله خوانساری 168 ازی آزمایشگاه
03153338404 اصفهان  سمیرم-خیابان باهنر-پایین تر از بانک ملت 194 ازمایشگاه دکتر یراقی آزمايشگاه
03153229399 اصفهان شهرضا  دهاقان  خیابان شهید موسوی کوچه شهید طاهریان مجتمع پزشکی علی اصغر (ع) 194 آزمایشگاه پاستور دهاقان آزمايشگاه
03153549060 اصفهان شهرضا. خیابان شهید بهشتی 194 آزمایشگاه تشخیص طبی شفا آزمايشگاه
03153544200 اصفهان شهرضا  خیکم فرزانه  مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم آزمایشگاه سیدالشهدا  194 آزمایشگاه سیدالشهدا آزمايشگاه
03153518315 اصفهان شهرضا  حكيم فرازنه/ منطقه 1 مجتمع پزشكي مركزي 194 آزمايشگاه دكتر قديريان  آزمايشگاه
03153500035 اصفهان شهرضا  صاحب الزمان کوی 3  ساختمان پیام آزمایشگاه پیام تندرستی 194 پیام تندرستی آزمايشگاه
03153227343 اصفهان  شهرضا - خیابان حکیم فرزانه - میدان پیروزی - جنب کلینیک کسایی 194 تعاونی خدماتی ، بهداشتی و پرستاری شفای  آزمايشگاه
03152402008 اصفهان  شهرضا خیابان شهید بهشتی مقابل بیت العباس 194 ناظم الاطبا آزمايشگاه
3153245505 اصفهان -شهرضا-درمانگاه سجاد-آزمایشگاه سجاد 194 سجاد آزمايشگاه
03152402008 مبارکه- بلوار نیکبخت- جنب پارک سوار- آزمایشگاه امداد مبارکه 207 ازمایشگاه امداد مبارکه آزمايشگاه
03152233820 زرین شهر بلوار باهنر ابتدای خیابان دستغیب 207 آذمایشگاه پاستور آزمايشگاه
03152228424 زرین شهر خیابان امام شمالی فلکه مسجد اعظم  207 آزمایشگاه ابوریحان آزمايشگاه
03152235040 اصفهان زرین شهر بلوار شهید باهنر کوچه شهید عابدی  207 آزمایشگاه الزهرا(س) آزمايشگاه
03152413066 مبارکه بلوار شهید نیکبخت درمانگا امیر المومنین آزمایشگاه آروین  207 آزمایشگاه آروین آزمايشگاه
03152505871 میدان بسیج-جنب مدرسه حاج نصرا... فتحی 207 آزمایشگاه پاسارگاد آزمايشگاه
03152622199 فولادشهر-محله B4- جنب شرکت عمران- آزمایشگاه تشخیص طبی سینا 207 آزمایشگاه تشخیص طبی سینا آزمايشگاه
03152236710 زرین شهر- چهار راه هلال احمر- ابتدای بلوار باهنر - جنب بانک تجارت -آزمایشگاه وحید 207 آزمایشگاه تشخیص طبی وحید آزمايشگاه
03152646102 فولادشهر - چهارراه ب2 - بعد از بانک ملت - بلوار مطهری - محله ب2 - جنب پلیس +10   207 آزمایشگاه کلینیکال و پاتولوژی رازی آزمايشگاه
03152233646 زرین شهر-خیابان دکترشریعتی 207 آزمایشگاه مرکزی زرین شهر آزمايشگاه
03152236600  ابتداي خيابان بهشت بن بست شهيد عبداله يوسفي پلاك 20 207 سينا آزمايشگاه
03152402082 مباركه ، خيابان بسيج شمالى ، مقابل بلوار شهداى يزدان 207 سينا (مباركه) آزمايشگاه
03152628888 اصفهان-فولادشهر-محله آ2-روبه روی بانک صادرات 207 مهریاوری آزمايشگاه
03133674000 شریعتی جنوبی ازمایشگاه الزهرا 208 آزمایشگاه الزهرا آزمایشگاه
03133628844 خ بوعلی -  آزمایشگاه بوعلی سینا 208 آزمایشگاه بوعلی سینا آزمايشگاه
03133614045 خمینی شهر خیابان میدامادی خیریه حضرت رسول 208 آزمایشگاه حضرت رسول اکرم(ص) آزمايشگاه
03133637261 اصفهان خمینی شهر خیابان بوعلی ساختمان پارسیان طبقه همکف 208 آزمایشگاه خاتم الانبیاء آزمايشگاه
03133510030 خ بوعلی نرسیده به بنیاد شهید 208 آزمایشگاه دکتر صادقی آزمايشگاه
03133637179 خمینی شهر میدان امام ابتدای خیابان بوعلی کوچه فردوسی 208 آزمایشگاه شفا خمینی شهر آزمایشگاه
03133629972 اصفهان، خمینی شهر،خیابان ولیعصر، آزمایشگاه تشخیص طبی فارابی 208 آزمایشگاه فارابی خمینی شهر آزمايشگاه
03133761222 درچه خ بسیج جنب مرکز بهداشت شهدا درچه ساختمان سلامت ایرانیان 208 ایثار آزمايشگاه
03133768536 اصفهان درچه میدان امام مجتع پزشکی شفاعت آزمایشگاه شفا 208 شفا آزمايشگاه
3132224771 خ بوعلی جنب بیمارستان اشرفی  208 آزمایشگاه سعدی آزمایشگاه
9132168093 خ اشرفی اصفهانی  208 درمانگاه قدس  آزمایشگاه
03145821612 اصفهان برخوار- بلوار طالقانی - ایستگاه گلستان- ازمایشگاه دکتر گلستانی 220 ازمایشگاه دکتر گلستانی آزمايشگاه
03145226766 اصفهان شاهین شهر  خیابان عطار- فرعی چهار شرقی- آزمایشگاه پویش 220 آزمایشگاه پویش آزمايشگاه
03145274040 اصفهان شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 1 غربی پلاک 16 ساختمان سهراب آزمایشگاه دکتر صولتی  220 آزمایشگاه دکتر صولتی آزمايشگاه
03145272010 اصفهان شاهین شهر خیابان فردوسی-فرعی 2 شرقی-آزمایشگاه فردوسی 220 آزمایشگاه فردوسی آزمايشگاه
3157593199 اصفهان-فریدونشهر-خیابان شریعتی-کوچه حافظ -پلاک 1-کدپستی8591838531 340 آزمایشگاه تشخیص پزشکی پویش آزمايشگاه
03157773798 اصفهان خوانسار  ابتدای خ سیزده محرم - مجتمع هلال 340 پاستور آزمايشگاه
3157226552 اصفهان فریدن داران بلوار طالقانی 340 دکتر حسین جعفر زاده آزمايشگاه
تلفن آدرس مرجع درمانی شعبه مربوطه
03137489093 اصفهان فلاورجان کلیشاد خیابان بهارستان بیمارستان تخصصی شفا بیمارستان شفا 110
03137421012 اصفهان فلاورجان  کمربندی امام خمینی فلاورجان 110
03132345388 اصفهان  شیخ بهایی نبش چهار راه اردیبهشت بیمارستان اصفهان 110
3146622801 اصفهان اصفهان  جرقویه کیلومتر60جاده آبشار نیک آبادجرقویه بیمارستان امام خمینی(ره)جرقویه 110
03133457670 اصفهان خ کاوه نرسیده به پل چمران بیمارستان امام موسی کاظم (ع) بیمارستان امام موسی کاظم(وابسته به علوم پزشکی) 110
03132335621 اصفهان  مطهری نبش پل فلزی بیمارستان بهشتی 110
03136613082 اصفهان  خیابان میربیمارستان سپاهان بیمارستان سپاهان 110
03136273031 اصفهان بوستان سعدی کوی خداوردی بیمارستان سعدی  بیمارستان سعدی  110
03134456061 اصفهان  میدان قدس - خیابان علامه مجلسی - بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه(س) بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضی(س) 110
03132611404 اصفهان  - خيابان سلمان فارسي بعد از پل شهرستان بيمارستان شهيد دكتر چمران بيمارستان دكتر چمران 110
03132250041 اصفهان خيابان عسكريه .بيمارستان تخصصي عسكريه تخصصي عسكريه 110
03132203626 اصفهان شمس آبادی چهار راه قصر سینا 110
03136201398 اصفهان ـ بلوارشهدای صفه ـ بیمارستان تخصصی خانواده  بیمارستان بهارستان 110
03132361944 اصفهان خیابان شمس آبادی بیمارستان عیسی بن مریم (ع) عیسی بن مریم (ع) 110
03134452031 اصفهان اصفهان  ميدان قدس ابتداي خيا بان مدرس مركز اموزشي درماني فيض فيض 110
03132330091 اصفهان  كاشاني  كاشاني 110
03132350215 اصفهان خیابان مطهری پل شیری اول اتوبان خیام  بیمارستان امید مجتمع آموزشی درمانی امید 110
03135312020 اصفهان  مشتاق سوم بلوار ارغوانیه - بیمارستان فارابی مرکز پزشکی فارابی  110
03132222127 اصفهان - خ استانداري - نبش بلوار هشت بهشت -  مركز آموزشي درماني نور و حضرت علي اصغر(ع) 110
03132330045 اصفهان خیابان شیخ بهایی مهرگان 110
03137783000 اصفهان سه را ه سیمین شهرک ولی عصر بلوار شهید بخشی بیمارستان میلاد اصفهان میلاد  110
03136202020 اصفهان  -بلوارصفه -مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بیمارستان الزهرا 110
03157724917 اصفهان چادگان  خیابان آبشار شبکه بهداشت و درمان شهرستان چادگان-روبروی پارک آبشار بوعلی 160
03142233336 اصفهان جاده اصفهان نجف آباد گلدشت روبروی کارخانه کاشی اصفهان بیمارستان روانپزشکی شهید مدرس 160
03142232585 اصفهان نجف اباد  جانبازان  جاده اصفهان -نجف اباد - گلدشت  تخصصی روانپزشکی شهید رجایی  160
03142614008 اصفهان-نجف آباد-خیابان 22بهمن-نبش خیابان 17شهریور شهید محمد منتظری 160
03157241020 اصفهان گلپایگان  خ امام حسین نرسیده به بلوار معلم  بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان 168
03153515454 اصفهان شهرضا   خیابان پاسداران بیمارستان امیرالمومنین بیمارستان امیرالمومنین 194
03153667617 اصفهان سمیرم  بلوار آبشار -بیمارستان سید الشهدا (ع) سمیرم بیمارستان سید الشهدا (ع)  سمیرم 194
09138215464 اصفهان شهرضا دهاقان-خیابان گلستان-بیمارستان شهدای دهاقان بیمارستان شهدای دهاقان 194
3153223000 اصفهان -شهرضا-خیابان صاحب الزمان بیمارستان صاحب الزمان 194
03152624141 اصفهان - اتوبان ذوب آهن - ابتدای فولاد شهر - بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن 207
03152672222 مبارکه-بلوار امام خمینی بلوار پرستار بیمارستان مبارکه بیمارستان محمد رسول الله مبارکه 207
03152237326 اصفهان- خ باهنر - بیمارستان شهدای لنجان شهدای لنجان 207
03133614552 اصفهان خمینی شهر  بوعلی روبروی بنیاد شهید اشرفی 208
03133648078 اصفهان خمینی شهر   خ مطهری ساعی 208
03145260801 اصفهان شاهین شهر  بلوار رضوي شهرك گلديس بيمارستان گلديس بيمارستان گلديس 220
03154244110 اصفهان اردستان  خ 22بهمن میدان پرستار  شبکه بهداشت اردستان 313
03157592039 اصفهان فریدونشهر- بلوار بسیج بیمارستان حضرت رسوا اکرم (ص) 340
03157222540 اصفهان فریدن  داران- بلوار طالقانی بیمارستان شهید رجایی داران 340
03157779000 اصفهان - خوانسار - خیابان 13 محرم - بییمارستان فاطمیه (س)  فاطمیه (س) 340
03145427444 اصفهان میمه خیابان گلزار بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه 359
03155540026 اصفهان کاشان جاده راوند بهشتی 139
3155549111 اصفهان کاشان جاده راوند کارگرنژاد 139
3155342021 اصفهان کاشان خیابان امیرکبیر متینی 139
3155451515 اصفهان کاشان خیابان رجایی  نقوی 139
3155461717 اصفهان کاشان خیابان بهشتی میلاد  139
3154724142 اصفهان آران و بیدگل خیابان رجایی رجایی 139
3154725903 اصفهان آران و بیدگل خیابان ولی عصر سید الشهدا 139
تلفن آدرس مرجع درمانی کدشعبه نوع مرجع درماني
03136265692 اصفهان  اصفهان خ توحید  میانی مجتمع پزشکی توحید  طبقه4 دکتر ناصر گل افشان 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132241146 اصفهان  امادگاه ساختمان سپاهان ط4 محمد والی پور 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132338560 اصفهان  خ شمس آبادی روبروی درب اورژانس بیمارستان عیسی بن مریم مجتمع مریم بلوک1 ط4 دکتر علیرضا پیرزاده 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03136627062 اصفهان  ميدان آزادي ساختمان آزادي واحد شماره سه سهيلا صلاحي ديسفان 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132223663 اصفهان آمادگاه- روبروی داروخانه اصفهان- بن بست میلاد (شماره 6) - کلینیک پارسه طبقه 4 4 دکتر خلیل مومنی 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132207654 اصفهان خ امادگاه طبقه دوم داروخانه المهدی محمود علیخانی 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132642361 اصفهان خ بزرگمهر ابتدای هشت بهشت شرقی پشت بانک انصار پ 10 مسعود معتمدی 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
3137392872 اصفهان خیابان رهنان خیابان ابوذر روبروی بانک کشاورزی  محسن کسائی 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132214124 اصفهان خیابان شمس آبادی ابتدای خیابان عباس آباد ( به طرف چهارباغ ) پلاک 66 حمیدرضا نیک یار  110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03137433990 اصفهان فلاورجان  بلوار بسیج روبروی بیمارستان امام کوچه اسلام پلاک 16 مطب دکتر علی جعفرزاده 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
3132240841 مادگاه ساختمان ٱژند طبقه دوم بلوک A واحد 204 ماه منیر نحوی زاده 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132240081 اصفهان، خیابان شمس آبادی، چهار راه قصر، مجتمع قصر نور، واحد 109 فرزاد فضیله 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132218482 اصفهان -خیابان آمادگاه-ساختمان سلامت دکتر علی مومنی 110 پزشک
03132240710 اصفهان  شمس ابادی جنب بیمارستان سینا بن بست نواب مجتمع کیان دکتر جواد امی زاده 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132666272 اصفهان اصفهان  بزرگمهر  ابتدای هشت بهشت غربی مجتمع سروش طبقه5 واحد30 دکتر ناهید زمانی 110 متخصص قلب و عروق
03136680495 اصفهان خ دروازه شیراز هزار جریب ساختمان سپهر حمید رضا ضیائی 110 ارتوپدي
03132240087 اصفهان خیابان شمس آبادی  محمدرضاپیرزاده اصفهانی 110 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03132241500 اصفهان خیابان شمس آبادی جنب بانک پاسارگاد مجتمع هزاره دکتر رحیم تسلیمی 110 ارتوپدي
3136256066 خیابان توحید چهار راه پلیس ساختمان ماکان  طبقه 5 واحد 25 دکتر احمدرضا باقی       110 فوق تخصص شبکیه چشم
03133350189 اصفهان دروازه تهران- نبش خیابان خرم- ساختمان ستاره نسرین السادات دوامی 110 پزشک اطفال
3136687454 اصفهان  خ شیخ صدوق جنوبی  روبروی مبل آرمانی خواه دکتراوشا رشولی 110 پزشک زنان وزایمان 
اصفهان ملکشهر خیابان مفتحی خیابان ناصر خسرونبش کوچه شهید خدادای دکترمنصوردوامی 110 پزشک عمومی
3137446794 اصفهان شهرابریشم  یزدآباد جنب داروخانه دکترکریمیان بلوارالغدیر دکترشاداب شاطری 110 پزشک عمومی
9372534928 اصفهان خیابان شهید اشرفی اصفهانی زیرزمین داروخانه تابش  دکتر فرزانه اکبری 110 پزشک عمومی
3137864678 اصفهان خیابان رودکی - روبروی امام زاده محسن - طبقه همکف ساختمان پزشکی رودکی  پیمانه حدادی 110 پزشک عمومی
3145854323 اصفهان خیابان دولت آباد برخوار خیابان طالقانی ابتدای خیابان سادات  دکترمحمدحیدری 110 پزشک عمومی
03134343815 اصفهان   خانه اصفهان- - خیابان گلخانه - چهارراه نیرو هوایی- مقابل ایستگاه اتوبوس- پلاک 6 - مجتمع پزشکی ایلیا مطب دکتر مهرداد مشک فروش 110 پزشک عمومی 
03136274947 اصفهان  چهارباغ بالا مجتمع پارسیان واحد 313 گیتی صادقیان 110 پوست ومو
03136692974 اصفهان  دروازه شیراز منطقه 6 مجتمع سپهر ط 1 واحد 5 ابوالفضل جویا 110 پوست ومو
03132643038 اصفهان خ بزرگمهر روبروی بیمارستان شهید صدوقی ساختمان میرداماد طبقه سوم حسین صابری همدانی 110 پوست ومو
03132366109  اصفهان خیابان شمس ابادی چهاراه قصر ساختمان رودکی طبقه4 دکترحسین نصراصفهانی 110 جراح و متخصص چشم
3132201545 اصفهان شمس آبادی جنب ام آر آی اصفهان سید احمد میرحسینی 110 جراحی مغز واعصاب و ستون فقرات
03136662588 اصفهان - چهارباغ بالا- مجتمع پارک- ورودی 4- طبقه 3- پلاک 586 حسین صادقیان 110 چشم پزشک
03132664685 اصفهان خیابان بزرگمهر جنب مادی نیاصرم ساختمان ۱۵۲ طبقه اول علی اکبر خداپرستان 110 چشم پزشک
09131116364 اصفهان-خیابان آمادگاه جنب داروخانه سپاهان -مجتمع پزشکی سپاهان ۲ واحد۱۱ دکتر مهدی شفیعی 110 چشم پزشک
3132217776 امادگاه نرسیده به فلکه فلسطین بن بست قاضی ها مجتمع پزشکی بهبود عبدالرحیم رحمن 110 چشم پزشک
03132667546 اصفهان بزگمهر ساختمان بهشت طبقه دوم واحد 24 دکتر رجبعلی جمشیدی 110 چشم پزشک
03132204372 اصفهان خ امادگاه، نبش خ باغ گلدسته ،ساختمان گلدیس ،ورودی 1، ط3 مطب دکتر حمیدرضا ضیایی 110 چشم پزشک
03132240100 اصفهان خیابان شمس آبادی چهار راه قصر مجتمع قصرنور واحد101 شادی رجائیه 110 چشم پزشک
03132202093 اصفهان  آمادگاه جنب داروخانه سپاهان طبقه اول واحد 8 دکتر عاطفه السادات اسمعیل زاده 110 زنان وزایمان 
03136245668 اصفهان خیابان چهارباغ بالا مجتمع پارسیان طبقه همکف واحد 206 مطب دکتر شهین زاهدی مطب دکتر شهین زاهدی 110 زنان وزایمان 
03132210708 اصفهان خيابان امادگاه مجتمع پزشكي سپاهان ساختمان شماره 2 طبقه 4 واحد 15 الهه اميري كردستاني 110 زنان وزایمان 
03137505770   اصفهان -قهدریجان - خیابان امام - نرسیده به اداره ی پست رویا مناجاتی 110 عمومی 
03137774141  اصفهان- فلکه ارتش-جنب بانک ملت-مرکز پیام سیدحسن حسینی سده 110 عمومی 
3146533470 حسن آباد جرقويه خ ازادي مطب دكتر حسيني دکتر ابوالقاسم حسینی کمال آبادی 110 عمومی 
3137394399 رهنان خیابان ابوذر جنبداروخانه شفابخش مجتمع پزشکی نگین علیرضاصادق براتی 110 عمومی 
09131189638  اصفهان - فلاورجان - خیابان طالقانی - جنب داروخانه عدالت علی وکیلیان 110 عمومی 
03138832855  اصفهان ابشار پیله وران حسین شجاعی 110 عمومی 
03133272295  اصفهان خیابان شهیدان غربی خیابان ملت جنب قرض الحسنه امام سجاد (ع) دکتر عیسی جوادی 110 عمومی 
3146502558 اژیه خ امام خمینی جنب داروخانه دکتر قدرتی غلامرضافرهمند 110 عمومی 
03137711215 اصفهان-خ آتشگاه- ایستگاه شاطر عباس- بعد از بانک سپه سیامک سید صالحی 110 عمومی 
3132654411 اصفهان-خ.بزرگمهر-خ.22 بهمن-مقابل مخابرات -ابتدای کوچه 12 دکتر سعید عبادی 110 عمومی 
03134527876 اصفهان-خیابان کاوه-خیابان گلستان-مجتمع نور-طبقه1 رقیه فرحناک 110 عمومی 
03136515587 اصفهان-سپاهان شهر-میدان غدیر-مجتمع عقیق 4- طبقه سوم-واحد 11 دکتر حسین فتحی 110 عمومی 
03136306611 اصفهان - خ سجاد - خ حضرت قائم (حجتیه دوم) - جنب بانک صادرات - طبقه فوقانی مسجد خاتم الانبیا دکتر مسعود عرب الجدیدی 110 عمومی 
03136290853 اصفهان - خیابان وحید - چهار راه خاقانی  دکتر علی ابراهیم زاده 110 عمومی 
03137533380 اصفهان - فلاورجان-بوستان-روبروامامزاده-بن بست رز1 آرزو فتاحیان 110 عمومی 
03136812552 اصفهان -بهارستان -خ الفت -چهارراه فرشته - پلاک 655 مطب دکتر نسرین خلیلی اردستانی 110 عمومی 
03132207810 اصفهان -خیابان شمس آبادی- بین بسیج و چهار راه قصر -جنب داروخانه زیتون - ساختمان شمس - طبقه 3-واحد 313 دکترمنصور ریسمانچیان  110 عمومی 
03146484260 اصفهان   بخش بن رود شهر ورزنه خ شهید بهشتی حنب داروخانه دکتر پور یوسفی دکتر حسن یوسفی کبریتی 110 عمومی 
03138585080 اصفهان  اشکاوند خیابان ابشار سوم  جنب تالار قصر اریا دکتر مجبتی رفیعی 110 عمومی 
03146403233
03146403233
اصفهان  بخش جلگه 23 هرند خیابان ولی عصر پلاک 23
دکتر علی اکبر کنعانی هرندی 110 عمومی 
3153543654 بهارستان خیابان الفت میانی بین چهارراه ایثار و ولیعصر مجتبی رجایی هرندی 110 عمومی 
09132296538 اصفهان  بخش جلگه شهر هرند جنب داروخانه الزهرا لیدا صفوی همامی 110 عمومی 
03146533470 اصفهان  جرقويه عليا حسن آباد جرقويه خ ازادي مطب دكتر حسيني دكتر سيد ابوالقاسم حسيني كمال آبادي 110 عمومی 
03138833411 اصفهان  چهاراه آبشار کیلوکتر 20 روستای پیله وران مهشید راستی 110 عمومی 
03137805549 اصفهان  خیابان قایمیه روبروی کارخانه لوله سازی مهشید کلیشادی 110 عمومی 
03134701157 اصفهان  خیابان لاله-سه راه فاطمیه-کوچه شهید حمید مقدس پور پلاک1 لیلا شیبانی 110 عمومی 
03136628720 اصفهان  خیابان نیکبخت شرقی_مابین خ مصلی وچهارراه نیکبخت_جنب املاک ساحل حمیدرضارنجبرمطلق 110 عمومی 
03135518046 اصفهان  زینبیه خ-ایت اله غفاری-مقابل بیمارستان حضرت زهرا-کوچه دارالقران-پ3 فضل اله صفری 110 عمومی 
03136507259 اصفهان  سپاهانشهر بلوار غدیرمجتمع نگین2 واحد21 نفیسه مدرسی فر 110 عمومی 
03134430796 اصفهان  سه راه ملک شهر نبش خیابان مخابرات علی باتوانی 110 عمومی 
03138673269 اصفهان  شهر زیار خیابان امام رضا  دکتر بهمن حیدریان 110 عمومی 
03137463253 اصفهان  فلاورجان هویه خ شهدا روبروی پست بانک مطب دکتر پِژمان صالحی 110 عمومی 
03134701157 اصفهان  لاله خیابان لاله-سه راه فاطمیه-کوچه شهید حمید مقدس پور-پلاک1 محمد نیکبخت اصفهانی 110 عمومی 
03146652380 اصفهان  محمد آباد جرقویه بلوار امام خمینی جنب بانک ملی پلاک 19 دکتر مجید کریمیان 110 عمومی 
03134360565 اصفهان  منطقه 8 خ رباط اول - روبروی کوی استاد شهریار - طبقه پایین داروخانه دکتر مصطفوی زهرا خرمی پور 110 عمومی 
03136283649 اصفهان ،خیابان حکیم نظامی، کوچه بیژن، مجتمع مسکونی نیلوفر،واحد9 دکتر نیلوفر خواجه پور 110 عمومی 
03158102760 اصفهان اصفهان  منطقه بن رود/شهر ورزنه ورزنه خ ش بهشتی  جنب داروخانه دکتر پور یوسفی مطب دکتر منصور معتمدی 110 عمومی 
03136812219 اصفهان الفت احسان 12 پ 572 دکتر مهناز ضیائی 110 عمومی 
09133145399 اصفهان بخش بن رود شهر ورزنه جنب داروخانه دکتر نجاری سید حسن میر دامادی 110 عمومی 
03137722100 اصفهان بلوار اتشگاه نبش بلوار وحدت طبقه زیرزمین دکترمجیدخلیلیان 110 عمومی 
03137808676 اصفهان بلوار کشاورز ابتدای خیابان قائمیه جنب داروخانه کوثر مطب دکتر داریوش عسگری 110 عمومی 
03136813035 اصفهان بهارستان-محله سهند 1-خ ایثارجنوبی-ساختمان ابن سینا-پلاک 145-طبقه1-واحدشمالی میتراحسینی نژاد 110 عمومی 
03136813035 اصفهان بهارستان چهارراه ایثار-ساختمان ابن سینا رویا حیدری مبارکه 110 عمومی 
03132310653 اصفهان خ جی/ انتهای خیابان تالار/ روبروی فضای سبز/ مجتمع پزشکی و دندانپزشکی امیر المومنین (علیه السلام)/ مطب دکتر عباس انصاری دکتر عباس انصاری 110 عمومی 
03135705400 اصفهان خ شیخ طوسی غربی جنب داروخانه صحت مطب دکتر محمد علی امراللهی 110 عمومی 
03136695278 اصفهان خیابان آزادی تقاطع ملاصدرا پلاک 143 دکتر صدرالدین گلستانی 110 عمومی 
03132668139 اصفهان خیابان بزرگمهر جنب داروخانه دکتر دهقان و بانک شهر کوی معراج پلاک3 دکتر ترانه عطار 110 عمومی 
03132257511 اصفهان خیابان پروین چهارراه صباحی ساختمان ملیکا مطب دکتر مرتضی قاسمی 110 عمومی 
03137864620 اصفهان خیابان رودکی - روبروی امام زاده محسن - طبقه دوم ساختمان پزشکی رودکی  فرزاد شهریاری 110 عمومی 
03137766373 اصفهان خیابان سهره وردی ابتدای فرح انگیز  دکتر محسن مرادی 110 عمومی 
03137779960 اصفهان خیابان سیمین نبش کوچه دنارت(5)مجتمع زیتون طبقه 1واحد3مطب دکتراسحاقیان ودکترعسگری مطب دکترازاده اسحاقیان  110 عمومی 
03137719989 اصفهان خیام خ آتشگاه اصفهان خ آتشگاه سراه مظاهری روبروی بانک مسکن سید محمد حسن علوی 110 عمومی 
03145827419 اصفهان دولت آبادبرخوار-بلوارطالقانی-نبش خیابان علی ابن ابیطالب مطب دکتر محمدطلایی 110 عمومی 
03117449463 اصفهان شهر ابریشم بلوار الغدیر فلاورجان شهر ابریشم یزد اباد جنب کافی نت شایان مطب دکتر عادله اذربایجانی عادله اذربایجانی 110 عمومی 
03136801101 اصفهان شهر بهارستان - محله 6- خیابان طوبی 14 - پلاک 696/4 دکتر مهدی خدادادی 110 عمومی 
03136810282 اصفهان شهر بهارستان  چهارراه الفت جنب داروخانه دکتر مقدس پ 648 مطب دکتر ماندانا قطره سامانی 110 عمومی 
03146402854 اصفهان شهرهرند خیابان22بهمن بن بست شهید مومنی مطب دکتر محمد اسلامی هرندی دکتر محمد اسلامی هرندی 110 عمومی 
3137505902 اصفهان فلاورجان   قهدریجان - خیابان امام - روبروی داروخانه شبانه روزی  دکتر احمدحسینی 110 عمومی 
03137410354 اصفهان فلاورجان  روستای جوجیل خ امام رضا(ع) روبروی گلزار شهدا مطب دکترعلیرضا سلطانی پور 110 عمومی 
03137562021 اصفهان فلاورجان  زازران - خیابان اصلی - خ شهید غلامرضا امینی - جنب داروخانه دکتر مانی پوررضا 110 عمومی 
03137242648 اصفهان فلاورجان  سهروفیروزان روبروی داروخانه دکتر صمصام شریعت دکتر عبداله نظری 110 عمومی 
03137440286 اصفهان فلاورجان  شهر ابریشم یزداباد بلوار الغدیر جنب داروخانه دکتر کریمیان دکتر رضا مرادی 110 عمومی 
03137424199 اصفهان فلاورجان  فرهنگ جنب درمانگاه سوم شعبان دکتر مجید منصوروار 110 عمومی 
03137463253 اصفهان فلاورجان  فلاورجان هویه خ شهدا روبروی پست بانک  درنا خواجه نائینی 110 عمومی 
03137503442 اصفهان فلاورجان  قهدریجان -خ امام-جنب بازار مرجان شیخیان بختیاری 110 عمومی 
03137505919 اصفهان فلاورجان  قهدریجان  قهدریجان خ امام ک16 ک شهید نصراله شفیع زاده  دکتر غلامرضا جعفرزاده  110 عمومی 
03137504892 اصفهان فلاورجان قهدریجان-خیابان شریعتی-کوی شهید اسماعیل جمالی-مطب دکتر اصغر مرادی دکتر اصغر مرادی قهدریجانی 110 عمومی 
03132668854 اصفهان فلاورجان قهدریجان میدان امام حسین ابتدای خ شریعتی طبقه زیرین قرض الحسنه اسلامی  دکتر محسن شفیع زاده 110 عمومی 
3137732361 اصفهان خیابان آتشگاه جنب بانک مسکن دکتر مصطفی مهرابی 110 عمومی 
03152544541 اصفهان، زیباشهر (آدرگان)،بلوار امام خمینی،روبروی داروخانه هدایت،مطب دکتر مهین صمیمیان. مهین صمیمیان 110 عمومی 
03137779960 اصفهانخیابان سیمین نبش کوچه دنارت(5)مجتمع زیتون طبقه 1واحد3مطب دکتراسحاقیان ودکترعسگری مطب دکترمحمدرضا عسگری 110 عمومی 
03134251515 اصفهان ملک شهر-خ مفتح- خ ناصر خسرو فریدون فروتن نایینی 110 عمومی 
3132201688 امادگا مجتمع اژند طبقه دوم واحد 202 دکتررامین قاسمی 110 فوق تخصص آلرژی آسم و بیماریهای ایمنی
3132205350 اصفهان شمس آبادی جنب ام آر آی اصفهان ابوالقاسم زارع زاده 110 فوق تخصص جراحی دست
03132233762 اصفهان  آمادگاه جنب داروخانه شکریان مجتمع ملاصدرا منصور ثالثی 110 فوق تخصص روماتولوژی
03132229424 اصفهان امادگاه جنب داروخانه سپاهان بلوک چهار طبقه دوم دکتر امیرحسین سالاری 110 فوق تخصص روماتولوژی
3132213924 صفهان خیابان آمادگاه جنب داروخانه سپاهان مجتمع پزشکی سپاهان ساختمان شماره 3 اسداله اسدیان 110 فوق تخصص ریه 
3132200385 اصفهان خیابان آمادگاه جنب داروخانه سپاهان ساختمان سپاهان 4 طبقه اول محمدگلشن 110 فوق تخصص ریه 
03132233443 اصفهان  آمادگاه، جنب مبل آبنوس، ساختمان آژند، بلوک A طبقه ی اول واحد 101 آقای دکتر مجید رمضانی 110 فوق تخصص غدد
03132240591 اصفهان خیابان شمس ابادی-مجتمع مسیح -واحد21 دکترمهران حلبیان 110 فوق تخصص کلیه و فشار خون
03132205120 اصفهان خیابان  آمادگاه- مجتمع گلدیس- ورودی دوم طبقه زیرزمین واخد 204 ناصرخمیسی 110 فوق تخصص گوارش وکبد
03132220270 اصفهان خیابان آمادگاه-کوچه شماره1(سوره) مطب دکتر فانیان دکتر حسین فانیان 110 متخصص ارتوپدی
03132650015 اصفهان- خ بزرگمهر- چهار راه هشت بهشت - ساختمان سارا دکتر علی  شرافت 110 متخصص ارتوپدی
03132612925 اصفهان   مهرآباد کوچه یکتا ساختمان مهرگان  دکتر مصطفی بصیری 110 متخصص ارتوپدی
03136686623 اصفهان  دروازه شيراز ساختمان سپهر واحد۶ دکتر مريم تاجمير رياحي 110 متخصص ارتوپدی
03136638760 اصفهان  میدان ازادی مجتمع ازادی واحد 1 مطب دکتر حسینعلی سعیدی 110 متخصص ارتوپدی
03136274947 اصفهان چهارباغ بالا مجتمع پارسیان واحد 313 دکتر مهدی ضیایی 110 متخصص ارتوپدی
03132204420 اصفهان خیابان شمس آبادی چارراه قصر بن بست پزشکان فرعی 29 مجتمع شفا  پلاک 161 دکتر حسین فهامی 110 متخصص ارتوپدی
03136281598 اصفهان خیابان توحید میانی روبروی بانک سامان ساختمان تندیس طبقه سوم واحد 11 احمدرضا آبدار 110 متخصص اورولوژی
03136611344 اصفهان دروازه شیراز اول سعادت اباد دکتر مسیح میرلوحی 110 متخصص بهداشت و بیماریهای عفونی
03132645914 اصفهان خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ساختمان سروش طبقه اول واحد 4 دکترحمیدرضاسلطانی 110 متخصص بیماریهای عفونی
03132229898 اصفهان  خیابان آمادگاه، جنب داروخانه اصفهان، بن بست بوعلی، ساختمان بوعلی طبقه 4 عطاأاله حاج صادقی 110 متخصص پوست
3132218482 اصفهان-خیابان آمادگاه-ساختمان سلامت علی ضامن مومنی 110 متخصص پوست ومو
03136269770 اصفهان - خیابان توحید میانی - نرسیده به چهارراه پلیس - روبروی بانک سپه - مجتمع یاس - واحد 201  دکترایمان مومنی 110 متخصص پوست ومو
03132652527 اصفهان  برزگمهر نبش هشت بهشت غربی ساختمان سروش ط 5 واحد32  محمدرضا امید قائمی 110 متخصص پوست ومو
03136274222 اصفهان  خ محتشم کاشانی-مجتمع پردیس جنوبی-ط 1 مطب دکتر محمدرضا رئیس زاده 110 متخصص پوست ومو
3132226054 اصفهان خیابان فردوسی ساختمان ساسان شماره 26 دکترفرهادعباسی بروجنی 110 متخصص چشم
03137424777 اصفهان - فلاورجان - بلوار طالقانی- جنب داروخانه شفا - بن بست دوم -ساختمان نوساز دکتر رامین سلامی 110 متخصص داخلی
03132227441 اصفهان  خيابان امادگاه جنب داروخانه اصفهان كوچه بوعلي ساختمان بوعلي طبقه اول  دكتر فرحناز حريرفروشان 110 متخصص داخلی
02132211224 اصفهان  خيابان فردوسي خيابان سيدعليخان ساختمان فرزين طبقه اول واحد 107 هايده عديلي پور 110 متخصص داخلی
03132214399 اصفهان اصفهان  آمادگاه بن بست سپاهان مجتمع سپاهان2 واحد1  دکتر شهریار فرمحمدی 110 متخصص داخلی
03136829488 اصفهان بهارستان چهار راه ایثار ابتدای ایثار جنوبی ساختمان ابن سینا طبقه همکف جنوبی مطب دکتر لیدا لیاقت لیدا لیاقت 110 متخصص داخلی
03134500470 اصفهان خ کاوه خ فلاطوری چهار راه ال محمد جنب داروخانه دکتر علیرضا شکریان 110 متخصص داخلی
03132241223 اصفهان خیابان شمس آبادی بعد از عالم آرا روبروی بانک ملی ساختمان مسیح دکتر الهه خرم 110 متخصص داخلی
03132210124 اصفهان  خیابان آمادگاه نبش مبل زیباکار بن بست میلاد ساختمان میلاد طبقه سوم فرزانه جابری 110 متخصص زنان 
03137766861 اصفهان-خیابان سیمین-نبش سه راه سیمین-ساختمان اسپادانا-طبقه اول-شماره سوم دکتر مرضیه سلطانی 110 متخصص زنان وزایمان
03136283009 اصفهان  خيابان محتشم كاشاني-جنب ام آر آي سپاهان- مجتمع زهره-طبقه3 نازيلا كرمي نوگوراني 110 متخصص زنان وزایمان
03132217683 اصفهان  شمس آبادی بین چهار راه عباس آباد و قصر مجتمع قمرالدوله واحد 306 دکتر عاطفه فتاحیان 110 متخصص زنان وزایمان
03132673030 اصفهان چهار نورباران ساختمان ترنج طیقه سوم ناهید طریقتی انارکی 110 متخصص زنان وزایمان
03136251051 اصفهان چهارباغ بالا مجتمع پارسیان طبقه همکف پلاک 208 مطب دکتر پروین دخت کلانتری 110 متخصص زنان وزایمان
03132339886 اصفهان خ شیخ بهایی بن بست 34 مریم عجمی 110 متخصص زنان وزایمان
03136206020 اصفهان خیابان چهارباغ بالا ، روبروی شرکت زمزم ، ابتدای کوی کاویان ، مجتمع کوه نور ، واحد 413 الهام هفت برادران محمدی 110 متخصص زنان وزایمان
03137734830 اصفهان  خ آتشگاه روبروی دادگاه ساختمان بهار واحد 2 دکتر قدرت اله ابراهیمیان 110 متخصص عفونی
3132221415 اصفهان خیابان فردوسی ساختمان میخک واحد 2 علی پورمقدس 110 متخصص قلب و عروق
03132215128 اصفهان  - خیابان آمادگاه - جنب شیرینی بابک - ساختمان نوین - طبقه اول- دکتر مهرداد طاهریون دکتر مهرداد طاهریون 110 متخصص قلب و عروق
03132240879 اصفهان آمادگاه، جنب مبل آبنوس، ساختمان آژند، بلوک A طبقه ی اول خانم دکتر سیده سهیلا منصوری 110 متخصص قلب و عروق
03132204372 اصفهان خیابان آمادگاه-مجتمع گلدیس ورودی اول طبقه سوم دکتر حمید ضیایی 110 متخصص قلب و عروق
03132227471 اصفهان خیابان آمادگاه جنب داروخانه سپاهان مجتمع سپاهان چهارم طبقه همکف دکتر مصطفی حکمت 110 متخصص قلب و عروق
03132666279 اصفهان خیابان بزرگمهر-ابتدای هشت بهشت غربی-ساختمان سروش-طبقه سوم-واحد 18  شیوا عطاری پور 110 متخصص قلب و عروق
03132215703 اصفهان خیابان فردوسی، ربروی بانک ملت، ساختمان سالار، طبقه اول، واحد چهار  دکتر سید عباس سیدی 110 متخصص قلب و عروق
3136686623 اصفهان دروازه شيراز ساختمان سپهر واحد۶ سید محمدرضافاطمی 110 متخصص کودکان
3137766861 اصفهان-خیابان سیمین-نبش سه راه سیمین-ساختمان اسپادانا.طبقه اول شماره سوم مجیدهنرمند 110 متخصص کودکان
03136686623 اصفهان  دروازه شيراز ساختمان سپهر واحد۶ دکتر محمدرضا فاطمي 110 متخصص کودکان
03133455211 اصفهان اصفهان  رباط اول رباط اول جنب داروخانه شبانه روزی پرخیده و داروخانه شریف دکتر اصغر پیرحاجی 110 متخصص کودکان
03132369603 اصفهان اصفهان  شمس آبادی خیابان پارس ساختمان مریم مطب دکتر حسین فیض 110 متخصص کودکان
03132240869 اصفهان آمادگاه ساختمان آژند بلوک بی طبقه 4 دکتر همایون رفعتی 110 متخصص کودکان
03137435016 اصفهان فلاورجان خ بسیج- روبروی بیمارستان امام خمینی- ساختمان مهتاب فریبرز فرهنگ 110 متخصص کودکان
03132240892 اصفهان  خیابان آمادگاه مجتمع آژند بلوک اداری طبقه1 واحد12 دکتر شبنم آذری 110 متخصص گوش و حلق بینی
3132229743 اصفهان خیابان آمادگاه مجتمع پزشکان ورودی 2 طبقه 2 احمدرضا اخوت 110 متخصص گوش و حلق بینی
3132225788 اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان آژند قسمت اداری طبقه 2 واحد 27 جمشید نشاسته ریز 110 متخصص گوش و حلق بینی
03136272559 اصفهان چهار باغ بالا روبروی زمزم مجتمع پارسیان طبقه دوم مطب دکتر محمد رضا ایتی 110 متخصص گوش و حلق بینی
03136266851 اصفهان خیابان توحید- چهار راه پلیس- مجتمع ماکان3- طبقه چهارم- واحد 19 مطب دکتر مسعود جعفری پور 110 متخصص گوش و حلق بینی
3132202610 اصفهان خیابان شمس آبادی جنب بیمارستان سینا ساختمان آراد طبقه سوم دکتر سید احمد هاشمی نیا 110 متخصص گوش و حلق بینی
03132240841 اصفهان  آمادگاه ساختمان آژند بلوک A طبقه دوم واحد  204 دکترمحمدعلی شریفی 110 متخصص مغزواعصاب
03136206004 اصفهان  خیابان چهارباغ بالا خ بهار آزادی مجتمع پزشکی بهار پلاک 2 طبقه اول واحد 102 مطب دکتر شکیبا پور مطب دکتر مهدی شکیبا پور 110 متخصص مغزواعصاب
3132241034 اصفهان فلکه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی جنب داروخانه دکتر الیاسی ساختمان حکیم طبقه اول واحد 12 جعفرمهوری 110 متخصص مغزواعصاب
03132240883 اصفهان خیابان آمادگاه - ساختمان آژند- بلوک B- طبقه همکف - واحد 9 دکتر مهدی شیشه گر 110 متخصص مغزواعصاب
3132231903 آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان - ساختمان سپاهان ۴ - طبقه دوم فرشته اشتری 110 متخصص نورولوژی
3132226526 اصفهان خیابان امادگاه نزدیک فلکه فلسطین مجتمع سلامت واحد2 دکتر سید جلال ضیائی 110 متخصص نورولوژی
03132216708 اصفهان - فلکه فلسطین- خیابان فلسطین- ساختمان نوید- طبقه اول  دکتر سید علی اکبر مرتضوی 110 متخصص و جراح چشم فلوشیپ قرنیه
03134202888 اصفهان ملک شهر خیابان مفتح نبش کوچه24 دکتر حسین خدادادی 110 عمومی 
03154724792  اصفهان-آران و بیدگل -خیابان نواب صفوی-سه راه سلمقان- محبوبه کفیل 139 عمومی 
03154763604  اصفهان شهرستان آران و بیدگل خیابان عباس اباد نبش خیابان سجادیه حسین آذری آرانی 139 عمومی 
03155643352 اصفهان-کاشان-قمصر-خیابان خاندایی مطب دکتر حسین حکیمی دکترحسین حکیمی 139 عمومی 
03155442733 اصفهان - کاشان -خ طالقانی-  ابتدای بلوار نماز- مجتمع قائم(عج) دکترمصطفی سروی زاده 139 متخصص آنکولوژی(خون)
03155542603 اصفهان - كاشان- بلوار ش باهنر زهرا عباسي مقدم 139 زنان وزایمان 
03154737040 اصفهان  آران و بیدگل- خیابان امام خمینی - جنب بانک ملی بیدگل- ساختمان الماس- طبقه دوم جواد فتح قریب بیدگلی 139 عمومی 
03154731080 اصفهان  آران و بیدگل - خیابان محمد هلال - زیرزمین داروخانه دکتر نمکی محمد مهدوی ‍‍‍‍‍‍‍پناه 139 داخلی
3155441413 اصفهان  کاشان خیابان رجایی جنب بیمارستان نقوی دکتر حسین حاجی تقی 139 ارتوپدي
03154728726 اصفهان  آران و بیدگل میدان امام خمینی طبقه زیرین داروخانه دکتر تقدیسی  مجیده مصلح آرانی 139 عمومی 
03154754660 اصفهان  آران وبید گل بلوار عاملی جنب سپاه لیلا ساکنی آرانی 139 عمومی 
03155458971 اصفهان  کاشان- خیابان آیت الله کاشانی- نبش اندیشه -21- ساختمان پزشکان بقیه الله- مطب دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی 139 متخصص جراح عمومی
03154721742 اصفهان اران وبیدگل   خ محمد هلال - طبقه زیرین صندوق قرض الحسنه عدل اسلامی علیرضا بیگانه 139 عمومی 
03154732155 اصفهان اران وبیدگل  خیابان نواب چهارراه نواب ابتدای خیابان دهنو حسین رنجبر ارانی 139 عمومی 
03154823400 اصفهان اران وبیدگل  نوش آباد -خ. امام روبروی کانون ربانی  - مطب دکتر متولی  دکتر سید ابوالفضل متولی 139 عمومی 
03154822499 اصفهان اران وبیدگل  نوش آباد، خیابان امام خمینی، ساختمان قرض الحسنه دکتر مهدی شعشعانی 139 عمومی 
03154254445 اصفهان اران وبیدگل ابوزیداباد خ امام خمینی مطب دکتر علی ناصحی پور دکتر علی ناصحی پور 139 عمومی 
03154723380 اصفهان آران و بيدگل ـ‌خيابان شهيد رجايي ـ روبروي اورژانس امام خميني(ره) دكتر علي اميني مهر 139 عمومی 
03154843433 اصفهان شهرستان آران و بیدگل سفید دشت روستای محمدآباد مرکزی نبش میدان شهدا دکتر ابوالفضل ابوالحسنی 139 عمومی 
03155465256 اصفهان کاشان - خیابان شهید بهشتی - ساختمان پزشکان مرکزی ابراهیم کوچکی 139 متخصص مغزواعصاب
03155464401 اصفهان کاشان  ایت اله کاشانی خیابان بهشتی- جنب بیمارستان میلاد ابوالفضل کیانوش 139 متخصص ارتوپدی
03155451617 اصفهان کاشان  بهشتی کوچه جنب داروخانه طبسی احمد یگانه مقدم 139 متخصص گوش و حلق بینی
03155221888 اصفهان کاشان  خ راه آهن نبش کوثر 15 دکتر محسن ابوالقاسمی 139 عمومی 
03155465882 اصفهان کاشان  خ شهید بهشتی بنبست آزادی 37 ساختمان پزشکان سیب دکتر مجید گیوی 139 متخصص کلیه
03155455410 اصفهان کاشان  خیابان بهشتي جنب داروخانه طبسي كوچه آزادي بيست افشين احمدوند 139 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03155450441 اصفهان کاشان  خیابان شهید بهشتی-کوچه داروخانه دکتر طبسی  حسن افضلی 139 متخصص عفونی
03155582302 اصفهان کاشان  خیابان شهید بهشتی خیابان ایمان جنوبی ساختمان پزشکان نیکان  دکترعلی فیروزی زاده 139 اعصاب و روان(روانپزشک) 
03155446661 اصفهان کاشان  خیابان شهید بهشتی. جنب داروخانه دکتر طبسی. ساختمان ایران زمین. طبقه -۱ دکتر فریبا رایگان 139 متخصص قلب و عروق
03155464635 اصفهان کاشان  خیابان شهید رجایی کوچه مازوچی ساختمان پزشکان سینا طبقه زیرین مطب دکتر معیری محمد رضا معیری 139 متخصص پوست ومو
03155511563 اصفهان کاشان  راوند بلوار قطب راوندی نرسیده به بانک صادرات ساختمان لطفی سهیلا رضوانی یزدلی 139 عمومی 
03155580610 اصفهان کاشان  زیارتی - ساختمان پزشکان دی کاشان خ زیارتی ساختمان پزشکان دی دکترصدیقه رضوانی یزدلی 139 عمومی 
03155522882 اصفهان کاشان  طاهر آباد خیابان شهید رجائی - درمانگاه طاهر آباد دکتر حمید ناظری 139 عمومی 
03155458010 اصفهان کاشان  میدان کمال الملک ساختمان پزشکان طبقه همکف دکتر داود آقادوست 139 چشم پزشک
03154834353  اصفهان-آران و بیدگل-سفید شهر-جنب حسینیه اعظم دکتر ماشااله صفری 139 عمومی 
03142220350 اصفهان  تیران - بلوار امام خمینی-روبروی اداره پست- داخل کوچه بن بست مرضیه سلطانی 160 عمومی 
03142224771 اصفهان  تیران - خیابان طالقانی شمالی - کوچه شهید دادخواه میترا عامل 160 عمومی 
03142222545 اصفهان  تیران طالقانی مرکزی جنب پاساژ امام رضا مطب دکتر آژیر پ394 دکتر هوشنگ اژیر 160 عمومی 
03142227713 اصفهان  تیران میدان امام حسین جنب عکاسی ژیلا مطب دکتر محسن امیدی 160 عمومی 
03157724466 اصفهان  چادگان-خیابان قدس-جنب داروخانه مطب پزشک عمومی 160 پزشک
03142258072 اصفهان  نجف اباد-ويلاشهر-خيابان معلم-نيش 115 مطب دكتر محسن فاضل 160 عمومی 
03142252622 اصفهان  نجف اباد خ-معلم  -روبروی خ 112  دکتر طیبه السادات هاشمی 160 عمومی 
03142614367 اصفهان  نجف آباد-خیابان 22 بهمن - تقاطع خیابان 17 شهریور دکتر فرزین فاضل 160 عمومی 
03142646591 اصفهان  نجف آباد - خ امام خمینی شرقی - روبروی شهرداری منطقه 3 مهدی عابدینی 160 متخصص اطفال
03142635442 اصفهان  نجف آباد چهارراه شهرداری رو به روی پاساژ ملت احمد فلفلیان 160 متخصص داخلی
03142645761 اصفهان  نجف آباد خیابان شیخ بهایی مرکزی بن بست صبا ساختمان پرتو طبقه سوم حسن صالحی 160 متخصص داخلی
03142448770 اصفهان  نجف آباد یزدانشهر بلوار مطهری بین خ 4 و 5 غربی مطب دکتر اکبر مومنی 160 عمومی 
03142222006 اصفهان تیران وکرون  -بلوار امام خمینی -خیابان ملاصدرا-پلاک  دکتر مجید صابری تیرانی 160 عمومی 
03142522980 اصفهان تیران وکرون  رضوانشهر خیابان امام مطب دکتراحمد غلامی 160 عمومی 
03142623465 اصفهان نجف اباد-خیابان امام جنب بانک تجارت مرکزی دکتر امین معینی 160 متخصص چشم
03142639715 اصفهان نجف اباد - خ منتظری شمالی- چ نوبهار -جنب داروخانه دکتر شریعتی  رسول حاجی قربانی 160 عمومی 
03142635277 اصفهان نجف اباد  امام خ امام کوی دکترروشنایی جنب بانک ملی مرکزی پ 5 دکترمحمدحسن افلاکیان 160 متخصص گوش و حلق بینی
03142648351 اصفهان نجف اباد  چهارراه شهرداری کوچه سرو پلاک 110 محسن امید 160 عمومی 
03142616224 اصفهان نجف اباد  خيابان شيخ بهايي، بن بست صبا، ساختمان پرتو مطب دكتر سيد محمد نوريان 160 اطفال
03142622011 اصفهان نجف اباد  شریعتی چهارراه اکبر بن بست شهید حمیدی  عبدالرحیم روحی 160 عمومی 
03142635655 اصفهان نجف اباد  منتظری شمالی نوبهار غربی_نبش ک شهید فیروز بخت_پ1 حمیدرضا رادی 160 عمومی 
03142447330 اصفهان نجف اباد  یزدانشهر- ابتدای خیابان سوم غربی فریده جعفری 160 عمومی 
03142639269 اصفهان نجف اباد خیابان امام خمینی-جنب داروخانه شبانه روزی لطفی-بن بست گرانمایه محمدرضا نجفیان 160 اطفال
03142622885 اصفهان نجف اباد خیابان شهدا مطب دکتر عینی ابوالقاسم عینی 160 عمومی 
03142644321 اصفهان نجف آباد-خیابان امام- کوچه چهارسوق مصطفی موحدی 160 داخلی
03142612200 اصفهان نجف آباد-خیابان امام خمینی-مقابل پاساژ ملت-کوچه شهید محمدی -پلاک 3 محمدرضا خرازی 160 متخصص پوست ومو
03142742178 اصفهان نجف آباد خیابان 17 شهریور نرسیده به بیمارستان شهید محمد منتظری یداله معینی 160 عمومی 
03142638548 اصفهان نجف آباد خیابان امام مجتمع پرشیا طبقه دوم واحد 11 امیرعلی دادخواه 160 متخصص کلیه
03142611577 اصفهان،نجف آباد خیابان امام پایین تر از چهارراه شهرداری کوچه دکتر غیور بن بست نواب  دکتر وحیده السادات هاشمی 160 عمومی 
3142613504  اصفهان - نجف آباد - خيابان امام - بن بسن گران مايه- دكتر اكبر اميني 160 متخصص پوست ومو
3142616223 اصفهان نجف اباد خ امام- مجتمع پزشکی پرشیا ط اول واحد3 مطب دکتر روضاتی 160 اطفال
03142447722 اصفهان نجفاباد  یزدانشهر ابتدای خ 5 غربی پ1 دکتر غلامرضا مشکانی فراهانی 160 عمومی 
03157454808 اصفهان  گلپایگان- خ امام خمینی دکتر ایمان شریفی اصفهانی 168 متخصص داخلی
03157454817 اصفهان  گلپایگان- خیابان امام خمینی- جنب داروخانه دکتر معتمدی مهرعلی قاضی زاهدی 168 عمومی 
03157428022 اصفهان  گلپایگان میدان فردوسی جنب بانک کشاورزی رکسانا لوافا 168 عمومی 
03157423171 اصفهان گلپایگان- میدان فردسی دکتر جلال الدین جلالی 168 متخصص جراح عمومی
09133710400 اصفهان گلپایگان  17 تن خ هفده تن جنب بیمه البرزمطب دکترتاجداری دکترحمیدرضاتاجداری 168 عمومی 
3157422226 اصفهان گلپایگان  امام خمینی نبش کفش ملی دکتر سهیلا رستمی 168 عمومی 
03157422240 اصفهان گلپایگان  ایت اله گلپایگانی روبروی هلال احمر دکتر ناصر رستمی 168 عمومی 
03157423585 اصفهان گلپایگان  خیابان ایت اله گلپایگانی مقابل کوچه 7 دکتر علی محمد توکلی 168 عمومی 
03157332532 اصفهان گلپایگان  گوگد فلکه توحید علیرضا سلطانی 168 عمومی 
03157332244 اصفهان گلپایگان  گوگد میدان توحید دکتر مجید علیقلی 168 عمومی 
03157452423 اصفهان گلپایگان  میدان فردوسی - ابتدای خیابان امام خمینی - جنب داروخانه شبانه روزی مطب دکتر علیرضا عمادالساداتی 168 متخصص اعصاب وروان
03157450552 اصفهان گلپایگان خیابان ایت الله سعیدی طبقه فوقانی داروخانه  دکتر محمد صادق فیاضی 168 عمومی 
03157427475 اصفهان گلپایگان خیابان مسجد جامع جنب فلکه جانبازان دکتر احمد صافی 168 عمومی 
03157427760 اصفهان گلپايگان-خ امام(ره)- ساختمان ايتام-ط 2- واحد 1 مرضيه حبيبي 168 عمومی 
03157423222 اصفهان گلپايگان - خيابان امام خميني - جنب داروخانه آزادي  محمد رضا فتوت 168 عمومی 
03157454222 اصفهان گلپايگان؛ خيابان امام خميني؛ روبه روي بازارچه نگين؛ طبقه فوقاني داروخانه دكترآقابراتي؛ مطب دكتر داريوش سلطاني داريوش سلطاني 168 متخصص اطفال
3157523090 اصفهان فریدن بویین میاندشت حمیدرضا اسلامی 168 عمومی 
3157523494 اصفهان فریدن بویین میاندشت محمدعلی معظم 168 عمومی 
3157427959 اصفهان گلپایگان خ امام خمینی سینا روحانی 168 متخصص داخلی
03146253635 اصفهان  نایین-خیابان امام خمینی-مجتمع پزشکی بهار خانم دکتر هلیا صفوی  193 عمومی 
03146252656 اصفهان نایین-خ امام -جنب داروخانه دکترصادقی -مطب دکتر نویدی دکتر رامین نویدی نایینی 193 عمومی 
03146253635 اصفهان نایین  -خیابان امام خمینی-مجتمع پزشکی بهار مطب دکتر سید بهرام سجادی نایینی 193 عمومی 
03146324055 اصفهان نایین   - شهرستان خوروبیابانک خ امامزاده سید داود مجتمع ملاصدرا محمد رضا سلمان 193 عمومی 
03146252589 اصفهان نایین  امام خیابان امام کوچه 17 پلاک 15 مژگان معینی نائینی 193 عمومی 
03146259596 اصفهان نایین  پیرنیا خیابان امام ابتدای خیابان فردوسی مجتمع المهدی دکتر علیرضا قیومی محمدی 193 عمومی 
03153243040 اصفهان  شهرضا چهار راه شهرداری خیابان ولی عصر شرقی روبروی بانک رفاه فرهاد مهری 194 متخصص ارتوپدی
03153239909 اصفهان  شهرضا خیابان ولیعصر شرقی پلاک 7 ساختمان اشکان  امین روشنی 194 متخصص داخلی
03153663650 اصفهان سمیرم  میدان شهدا اصفهان/سمیرم/میدان شهدا دکترمحسن نیکخواه 194 عمومی 
03153663067 اصفهان سمیرم  میدان شهدا جنب داروخانه دکتر ترابی مطب دکتر علی اصغر صابری  دکترعلی اصغرصابری 194 عمومی 
03153663054 اصفهان سمیرم  میدان شهدا جنب داروخانه دکتر شجاعی علیرضا شجاعی 194 عمومی 
03153507766 اصفهان شهرضا- خیابان انقلاب اسلامی- فرعی44 - مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم محمدرضا آقاسی 194 عمومی 
03153236662 اصفهان شهرضا-خیابان شهید بهشتی-مجتمع نخل-طبقه ی اول-واحد 6 دکترمحمدرضا سالکی 194 عمومی 
03153546237 اصفهان شهرضا - خ حکیم فرزانه - پاساژ متقی _ طبقه بالا - پلاک 1 محمود صادقی 194 عمومی 
03153504131 اصفهان شهرضا  - خیابان حکیم فرزانه- مجتمع پزشکی مرکزی- طبقه همکف  دکتر مریم رستمی 194 متخصص گوش و حلق بینی
03153338403 اصفهان شهرضا   دهاقان-خیابان شهید موسوی-کوچه ی شهید طاهریان-مجتمع پزشکی حضرت علی اصغر-طبقه ی فوقانی آزمایشگاه پاستور  دکترمجید محمدی 194 عمومی 
3153507600 اصفهان شهرضا  انقلاب اسلامی فرعی39 مجتمع پارسیان ک هفت پیچ دکتر رضوانی اردستانی 194 متخصص اورولوژی
03153546863 اصفهان شهرضا  انقلاب اسلامی مجتمع قمربنی هاشم طبقه 4واحد15 دکتر شهرام سلیمانی نایینی 194 متخصص گوش و حلق بینی
03153233729 اصفهان شهرضا  چهارراه شهرداری-ابتدای ولی عصر غربی-ساختمان الماس-واحد6 دکترمهران وثوقی 194 متخصص چشم
03153543654 اصفهان شهرضا  چهارراه صاحب الزمان  جنب بانک صادرات  دکتر ماندانا میرپور  194 عمومی 
03153221007 اصفهان شهرضا  حکیم الهی ح مطب دکترمحمدرضا بهمنش 194 عمومی 
03153542196 اصفهان شهرضا  حکیم فرزانه  جنب داروخانه دکتر صادقی  دکتر مهدی فرمانی 194 عمومی 
03153545077 اصفهان شهرضا  حکیم فرزانه  مجتمع پزشکی مرکزی  دکتر ناهید مصدق  194 متخصص زنان وزایمان
03153503648 اصفهان شهرضا  حکیم فرزانه  مجتمع پزشکی مرکزی طبقه اول  دکتر محمدرضا محمودی  194 متخصص کودکان
03153544228 اصفهان شهرضا  حکیم فرزانه  مجتمع پزشکی مرکزی واحد شماره 6 سیدحمیدمهدوی اردکانی  194 متخصص داخلی مغز واعصاب
03153549616 اصفهان شهرضا  خیابان انقلاب اسلامی - مجتمع فمر بنی هاشم - طبقه 4 واحد 14. فاطمه رستمی 194 متخصص داخلی
03153549058 اصفهان شهرضا  خیابان انقلاب اسلامی  فرعی 48  دکتر احمد صفدریان  194 متخصص ارتوپدی
03153221937 اصفهان شهرضا  خیابان حکیم الهی مجتمع پزشکی علی بن موسی الرضا خیابان ولیعصر غربی فرعی 18 مهناز ممیز 194 عمومی 
03153221690 اصفهان شهرضا  خیابان حکیم فرزانه - فرعی 1 - داخل کوچه دکترسیدحسام میربد 194 عمومی 
03153507700 اصفهان شهرضا  خیابان حکیم فرزنه  مجتمع پزشکی مرکزی طبقه دوم واحد 9  دکتر محمدعلی صفایی  194 متخصص قلب و عروق
03153239220 اصفهان شهرضا  خیابان شهید بهشتی  کوچه خان مجتمع پزشکی شقایق واحد 6  دکترمژگان میرطلایی 194 روانپزشک
03153235511 اصفهان شهرضا  خیابان ولیعصر شرقی  مجتمع پزشکی ولیعصر  دکترعبدالرسول چاوشی 194 عمومی 
03153333361 اصفهان شهرضا  شهر دهاقان  خیابان شهید موسوی جنب بانک مسکن  دکترزهره طبیبیان 194 عمومی 
03153337222 اصفهان شهرضا  شهر دهاقان میدان دفاع مقدس مطب دکتر ولیخانی  دکتر یداله ولیخانی  194 عمومی 
03153226904 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  فرعی 15  دکتر محمدمسعود فخری شوشتری  194 متخصص پوست ومو
03153241872 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  فرعی 23 مجتمع پزشکی شقایق  دکتر محمود شیرعلی 194 متخصص پوست ومو
03153224808 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  کوچه شهید امینی  رحمت اله نعیم 194 عمومی 
03153220360 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  کوچه شهید میرنیام ( کوچه خان ) مجتمع پزشکی شقایق طبقه دوم پلاک 8  دکتر پروانه محمدرضائی  194 عمومی 
03153239980 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  کوچه مسجد قائم ساختمان دکتر نعیم  دکتر حمیدرضا صفائی  194 متخصص چشم
03153235667 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  مجتمع نخل طبقه دوم واحد 10  دکتربهمن میرطلایی 194 متخصص کودکان
03153224736 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  مقابل خیابان شهید طباطبایی طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی سادات  دکترمصطفی تقدیسی  194 عمومی 
03153510242 اصفهان شهرضا  مسیر جاده دهاقان  شهرک اسلام آباد  دکترفیض اله حاتمی  194 عمومی 
03153241859 اصفهان شهرضا  ولی عصر شرقی چهارراه شهرداری مجتمع پزشکی الماس طبقه یک جنت تن ساز 194 متخصص داخلی
03153220357 اصفهان شهرضا  ولیعصر شرقی  مجتمع پزشکی ولیعصر  دکترمحمدرضاتقوی  194 عمومی 
03153231673 اصفهان شهرضا  ولیعصر غربی بن بست چهارم پلاک 23 دکتراصغرناظم 194 عمومی 
03153546797 اصفهان شهرضا خیابان انقلاب اسلامی حد فاصله چهاراه طالقانی و حکیم فرزانه روبروی عکاسی لئونارد  سهیلا پیمان  194 عمومی 
03153549617 اصفهان شهرضا خیابان انقلاب اسلامی فرعی 44 مجتمع پزشکی قمر بنی هاشم واحد 9 دکتراعظم همت 194 متخصص قلب و عروق
03153540080 اصفهان شهرضا خیابان انقلاب اسلامی ک 44 مجتمع قمر بنی هاشم محمدرضا شعاعی 194 متخصص کودکان
03153546524 اصفهان شهرضا خیابان انقلاب کوچه39 ساختمان پارسیان عبدالناصرحکیم صفائی 194 عمومی 
03153221425 اصفهان شهرضا خیابان شهید بهشتی کوچه 38 ساختمان پزشکی شفا دکتر رامین امینی 194 عمومی 
03153239909 اصفهان شهرضا خیابان ولیعصر شرقی پلاک 7 ساختمان اشکان فردوس ناظم 194 عمومی 
3152239060 روبروي بيمارستان شهداي لنجان كوچه شهيد عباس سليميان مطب دكتر مهرداد احمديان دكتر مهرداد احمديان 207 ارتوپدي
3152405541 استان اصفهان - شهر مبارکه - خیابان بسیج شمالی - روبروی داروخانه دکتر صرامی مطب دکتر حمید آلمانی 207 ارتوپدي
3152270909 زرین شهر خ دستغیب پ 110  دکترحسن صالحی فرد 207 ارولوژي
3152402422 خیابان بسیج شمالی روبروی داروخانه دکتر صرامی مجتمع پزشکی رازی طبقه دوم دکتر سید داود ظریفیان 207 اطفال
3152415343  روبروي مطب دكتر صفائي طبقه فوقاني پرده سراي اطلس كاوس كفاشان 207 اطفال
3152235756 ابتداي كوچه گلستان پلاك 34 مطب دكتر مجيد مغزييان مطب دكتر مجيد مغزييان 207 اطفال
3152411319 استان اصفهان شهر مباركه خيابان بسيج جنب آموزشگاه فروغ دانش مطب دكتر محمد مهران نيري 207 اطفال
3152404595 مبارکه خ بسیج شمالی میدان 17 شهریور جنب ازمایشگاه سینا دکتر اناهیتا کوچکی 207 اعصاب و روان(روانپزشک) 
3152235413 زرین شهر بلوار باهنر طبقه فوقانی عینک پارس فاطمه طوقانی ریزی 207 اعصاب و روان(روانپزشک) 
9369705395 زرین شهر چهار راه نماز ساختمان ایثار گران طبقه اول واحد 2 مطب دکتر کیانوش نعمتی 207 اعصاب و روان(روانپزشک) 
3152666988 محله بيستجان بلوار پيامبر اعظم طبقه پايين دكتر موسوي نسب پلاك 670  دكتر حسين قرباني 207 پزشک عمومي
3152274787 سده لنجان خیابان امام روبروی بانک ملی ایران  مطب دکتر عبدالکریم دهقانی 207 پزشک عمومي
3152353322 لنجان باغشاد نوگوران بالاتر از داروخانه دکتر مهرابی احمد رضا اثنی عشری اصفهانی 207 پزشک عمومي
3152404411 جنب داروخانه دکتر منصوری احمدرضا صادقی 207 پزشک عمومي
3152623335 فولادشهر-محله B4 اصغرسعیدی ورنامخواستی 207 پزشک عمومي
3152211733 خیابان امام شمالی فلکه مرکزی کوچه شهید محمد قربی پلاک 57 باقر امینی 207 پزشک عمومي
3152241174 خیابان اباذر روبروی بانک ملت بهرام کریمی  207 پزشک عمومي
3152227060 زرین شهر خ ولی عصر بن بست ولی عصر یک پلاک 0 بهناز ستاری ریزی 207 پزشک عمومي
3152542838 مبارکه زیباشهر جاده آدرگان جنب داروخانه هدایت پروین ناظم 207 پزشک عمومي
3152273311 زرین شهر خیابان باهنر ساختمان زرین طبقه اول واحد 2 جهانگیر لکهایی 207 پزشک عمومي
3152637909 فولادشهر محله آ4 جنب بازار کوثر ساختمان پزشکان مطب دکتر حسین جمالی حسین جمالی 207 پزشک عمومي
3152233617 اصفهان زرین شهر خ باهنر ک ش روح اله طغیانی پ 7 خسرو نکویی 207 پزشک عمومي
3152411103 مبارکه خیابان 17 شهریور دکتر  علی بهرامی 207 پزشک عمومي
2152473089 مجلسی- بلوار ولایت - محله سپهر - پلاک 10 دکتر ابدال دایی 207 پزشک عمومي
3152629553 فولادشهر - محله ب4 - بلوار مطهری - جنب داروخانه دکتر طالاری - مطب دکتر ابراهیم صمیمی - پلاک 535 دکتر ابراهیم صمیمی سده 207 پزشک عمومي
3152629175 اصفهان _فولادشهر_محله ب1بلوارایت ا... خامنه ای_ پارکینگ18 _پلاک612_ همکف دکتر احمدرضا اهتمام 207 پزشک عمومي
3152343003 شهرستان لنجان - روستای کرچگان - خ ولی عصر - جنب بانک صادرات دکتر اسکندر امیری 207 پزشک عمومي
3152252199 خ شریعتی  نبش کوچه شهید شیری دکتر افشین بنی اسد 207 پزشک عمومي
3152238503 بلوار شهید باهنر پلاک 49 مطب دکتر الهه نمازی دکتر الهه نمازی 207 پزشک عمومي
3152620785 پولاد شهر-محله شیخ بهایی-آ6-خیابان صبا یک- پلاک 70 مطب دکتر بهزاد نقوی دکتر بهزاد نقوی 207 پزشک عمومي
3152254509 زرین شهر - ورنامخواست - خ شریعتی - جنب بانک ملی دکتر پونه ثمر بخش 207 پزشک عمومي
3152638393 اصفهان- فولادشهر- محله ب2 ب3-- بلوار مطهری- روبروی داروخانه دکتر طالاری دکتر حبیب اله مدینه 207 پزشک عمومي
3152555334 چرمهین خیابان امام پلاک 87 طبقه اول دکتر حجت اله احمد آبادی 207 پزشک عمومي
3152532600 طالخونچه خیابان امام خمینی جنب ایستگاه اتوبوس دکتر حسین شمسایی زفرقندی 207 پزشک عمومي
3152222723 میدان انقلاب اسلامی فلکه مرکزی ساختمان پزشکان واحد 3 مطب دکتر حمید صفا دکتر حمید صفا 207 پزشک عمومي
3152634229 فولاشهر مجله آ 2 ورودی 104 طبقه همکف پلاک 55 مطب دکتر زهره صادقی دکتر زهره صادقی 207 پزشک عمومي
3152406767 اصفهان - مبارکه - خ بسیج شمالی - ابتدای خ مشتاق دکتر سیف الله دهقانی 207 پزشک عمومي
3152643500 فولادشهر میدان معلم .مجتمع پزشکی ابن سینا. مطب دکتر علی امیری دکتر علی امیری 207 پزشک عمومي
3152232983 فلکه هلال احمر ابتدای کوچه نظامی ط فوقانی داروخانه دکتر تقدسی دکتر علی باقرزاده 207 پزشک عمومي
3152234123 کوچه ارسطو - پلاک 130 دکتر علی شهریاری 207 پزشک عمومي
3152251655 زرین شهر - ورنامخواست - خ شریعتی -  مقابل پست بانک دکتر فضل اله دهقانی 207 پزشک عمومي
3152621122 محله ب1- جنب داروخانه دکتر جوانمردی- روبری سوپر مارکت شهروروستا دکتر گودرز زمانی سامانی 207 پزشک عمومي
3152635216 فولادشهر - ب4 - خ زاینده رود - پلاک 533 دکتر لیلا اکبری 207 پزشک عمومي
3152629175 بلوار خامنه ای پارکینگ 18 پلاک612 همکف دکتر لیلا توکلی 207 پزشک عمومي
3152628577 فولاد شهر محله آ2 جنب دانشگاه امین  دکتر محسن گلچین 207 پزشک عمومي
3152407086 مبارکه خ هفده شهریور بهداری سابق روبروی مجتمع تجاری علی جنب داروخانه دکتر نوایی ساختمان پزشکان حامد طبقه اول واحد 102 دکتر محمد رضاشبیه گردان 207 پزشک عمومي
3152231199 خیابان شریعتی - جنب بانک ملی دکتر محمود رادهوش 207 پزشک عمومي
3152437045 سده لنجان  -سه راه استقلال-خیابان امام-پلاک564-طبقه همکف دکتر مریم تاجبخش 207 پزشک عمومي
3152642422 فولادشهر -ب4-روبروی حسینیه خراسانیها-پ510 دکتر مهرداد صادقی 207 پزشک عمومي
3152627828 محله آ3 . پارکینگ 5 . پلاک581 دکتر هرمز نوروزی 207 پزشک عمومي
3152516464 نکوآباد خ آزادی نبش ک بوستان دکتر هوشنگ  وکیلی 207 پزشک عمومي
3152506218 باغبهادران-خ شهرداری دکتراحمدعلی نریمانی 207 پزشک عمومي
3152233031 زرین شهر-خ بهشت دکتراکرم نمازی ریزی 207 پزشک عمومي
3152383264 مبارکه-کرکوند-بلوار امام-جنب بانک ملی دکترعلیرضانجمی پور 207 پزشک عمومي
3152503444 باغبادران خیابان شهرداری  روبروی داروخانه رازی دکترمجید ترکی 207 پزشک عمومي
3152222294 اصفهان-زرینشهر-میدان انقلاب(مرکزی)-اول ولی عصر-جنب داروخانه سلامت-پلاک3 سعید پدرام 207 پزشک عمومي
3152417176 مبارکه خ بسیج شمالی زیرزمین جام اپتیک سیامک نعمانی 207 پزشک عمومي
3152413437 مبارکه خیابان بسیج شمالی سیامک نعمانی 207 پزشک عمومي
3152623245 محله A2 يونيت 20 ورودي 104 پلاك 03 جنب دانشگاه غير انتفاعي امين سید قاسم توکلی گارماسه 207 پزشک عمومي
3152402186 مبارکه.بلوار سلمان.سه راه خرمشهر.جنب مسجد پاچشمه .جنب نانوایی .مطب دکتر سید مرتضی موسوی نسب سید مرتضی موسوی نسب مبارکه 207 پزشک عمومي
3152211100 اصفهان .رین شهر خیابان ولیعصر محل سابق کلینیک قمر بنی هاشم پلاک68 سیدحمیدرضاشفیعیان 207 پزشک عمومي
3152403636 اصفهان-مبارکه-خیابان بسیج شمالی-ساختمان سامان شهریارصفایی 207 پزشک عمومي
3152553119 چرمهین بلوار امام صادق صادقی چرمهینی 207 پزشک عمومي
3152432555 سده خیابان امام جنب بانک ملی علیرضا ادیبی سده 207 پزشک عمومي
3152502276 باغ بهادران خیابان شهرداری روبروی داروخانه رازی علیرضا لفظ لنجانی 207 پزشک عمومي
3152241485 چمگردان خ اباذر روبه روی بسیج فاطمه عبدلی 207 پزشک عمومي
3152413161 اصفهان مبارکه بلوارنیکبخت خ شفا جنب تاکسی تلفنی سعدی ساختمان پزشکی آزادگان فرامرز صادقي 207 پزشک عمومي
3152638855 فولاد شهر محله ب4 بلوار مطهری  جنب داروخانه ی دکتر طالاری فرشته ربیعی 207 پزشک عمومي
3152227809 جنب داروخانه دکتر سلحشوری پلاک 51 فرهاد کوهستانی 207 پزشک عمومي
3152543010 زیباشهر - بلوار امام خمینی - خ شریف اباد فرهاد نصوحی 207 پزشک عمومي
3152251655 خیابان شریعتی.روبروی پست بانک.343 فضل الله دهقانی 207 پزشک عمومي
3152211280 روبروی پارکینگ مطب شخصی فضل اله خاشعی 207 پزشک عمومي
3152224124 زرین شهر امام شمالی کوچه شهید قربی مطب دکتر مجید رجایی مجید رجایی 207 پزشک عمومي
3152627679 فولادشهر -خ طالقانی - جنب داروخانه شبانه روزی محبوب فکوری کاریزکی 207 پزشک عمومي
3152435946 اصفهان زرین شهر سده لنجان خیابان امام مطب دکتر محسن ایقایی محسن ایقایی 207 پزشک عمومي
3152401484 خیابان بسیج شمالی روبروی ازمایشگاه سینا محسن صیدی 207 پزشک عمومي
3152236911 زرین شهر - خ بهشتی - کوچه محقق - پلاک 3 محمد سلیمیان ریزی 207 پزشک عمومي
3152240401 خیابان اباذر کوچه بهداری پلاک11 محمد کشاورز 207 پزشک عمومي
3152407741 خیابان شفا  روبروی درمانگاه سینا ساختمان احسان طبقه اول محمدرضا صادقی 207 پزشک عمومي
3152466099 بلوار فتح المبین خیابان سهروردی ک سوم بعد از چهار راه اول مریم ایرانپور مبارکه 207 پزشک عمومي
3152407600 مبارکه خ بسیج شمالی نرسیده به داروخانه شبانه روزی جنب پرده سرای اطلس مریم رضازاده 207 پزشک عمومي
3152452555 اصفهان شهرستان مبارکه شهر دیزیچه خیابان شهید بهشتی روبروی مسجد امام حسین ع مصطفی دانشمند 207 پزشک عمومي
3152221755 زرین شهر خیابان ولیعصر کوجه شهید وفایی کد پستی 8471635463 مطب خصوصی هوشنگ هاشمی 207 پزشک عمومي
3152221239 زرین شهر - خیابان امام جنوبی -مطب دکتر حمید آقابابائی مطب دکتر حمید آقابابائی 207 پزشک عمومي
3152554712 چرمهین بلوار امام خمینی جنب داروخانه دکتر امینی مطب دکتر رامین پرستگاری 207 پزشک عمومي
3152237486 خ شریعتی مطب دکتر علی رضا انتظاری 207 پزشک عمومي
3152623464 محله آدو پشت داروخانه شبانه روزی  مطب دکتر فرهاد علائی 207 پزشک عمومي
3152642820 بلوار مطهری . ب 2 و ب3 . ابتدای بلوار زاینده رود . مجتمع پزشکی سبحان مطب دکتر معصومه برکم 207 پزشک عمومي
3152241392 خیابان اباذر - روبه روی مسجد سجاد (ع) مطب دکتر یداله صفریان  207 پزشک عمومي
3152225542 زرين شهر - خيابان ولي عصر - بن بست ولي عصر مطب دكتر مژگان حقيقي 207 پزشک عمومي
3152544541 اصفهان، زیباشهر (آدرگان)،بلوار امام خمینی،روبروی داروخانه هدایت،مطب دکتر مهین صمیمیان. مهین صمیمیان 207 پزشک عمومي
3152241833 چمگردان خ اباذر  جنب دفترخانه 153 نادره سرجوقیان 207 پزشک عمومي
3152506125 باغبادران خ مطهری کوچه پرستو مطب دکتر نفیسی فر هاجر نفیسی فر 207 پزشک عمومي
3152253881 اصفهان -ورنامخواست-خیابان شریعتی-جنب داروخانه شفابخش هوشمند فرهمندفر 207 پزشک عمومي
3152418163 خیابان بسیج شمالی- اولین بن بست-جنب فیزیوتراپی شفا دکتر غلامرضا حسین پور 207 پوست
3152418653 اصفهان مبارکه خیابان  بسیج  روبروی داروخانه دکتر صرامی مجتمع پزشکی رازی طبقه زیرزمین  سیده طاهره حسینی 207 پوست
3152236933 فلکه هلال احمر-ابتدای خیابان شهید باهنر-طبقه فوقانی ازمایشگاه وحید مهدی خدادادی 207 پوست
3136624748 خ بسیج نبش خ مشتاق  دکتر منصور عبدی  207 جراحي عمومي
9133344038 خ رازی،کوچه شهید مسجدی،پلاک 30 دکتر زهرا محمدی 207 چشم
3152413370 مبارکه - خیابان بسیج - روبروی داروخانه شبانه روزی دکتر علی اکبر یزدان پناه 207 چشم
3152415880 مبارکه خیابان نیکبخت ابتدای بسیج شمالی روبروی داروخانه دکتر صفاریه دکتر فاطمه رحیمی 207 چشم
3152274513 زرين شهر خيابان باهنر روبروي بيمارستان شهداي لنجان  فرسیم یزدی 207 چشم
3152238548 بلوار شهید باهنر پلاک 72 فریدون سالمی نیک 207 چشم
3152232938 زرين شهر خيابان شهيد باهنر ابتداي خيابان بهشت بن بست شهيد محمود طغياني پلاك 60 دكترسعيد بت شكن 207 داخلي
3152406450 مبارکه خیابان بسیج شمالی روبروی مشتاق کوچه سوم رزیتا آقای قزوینی 207 داخلي
3152672222 مبارکه خیابان نیکبخت خیابان شفا ساختمان احسان رضا خسروی نیا 207 داخلي
3152232096 اصفهان زرین شهر خ شهید باهنر طبق فوقانی شیرینی سرای بی بی گل  محبوبه سهرابی 207 داخلي
3152406081 اصفهان مبارکه خیابان بسیج شمالی ساختمان شفا مطب محمود ناطقی 207 داخلي
3152416990 مبارکه خیابان 17 شهریور خیابان شفا دکتر پروین صالحی مبارکه 207 زنان
3152237024 زرین شهر - خ باهنر - چهار راه هلال احمر - طیقه فوقانی داروخانه تقدسی نیا دکتر ژیلا قرچه قشقایی 207 زنان
3152401771 اصفهان مبارکه خ بسیج خ مشتاق مجتمع ماهان طبقه 3 دکتر فرشته باغبانی 207 زنان
3152272582 اصفهان - زرین شهر - خیابان شهید باهنر-کوچه شهید عباس سلیمیان-طبقه اول سمت راست شیوا توتونیان 207 زنان
3152270636 زرین شهر خ شهید باهنر جنب داروخانه منصوری راد ساسان خدایی 207 طب اورژانس
3152232218 اصفهان - زرین شهر - چهار راه هلال احمر - خیابان باهنر - کوچه گلستان  دکتر مختار عابدینی 207 قلب
3152270225 زرین شهر- خ باهنر - خ بهشت - مجتمع تخصصی اردیبهشت دكتر سعيد شفيعي 207 قلب
3152414469 مبارکه، خ بسیج شمالی، رو به روی داروخانه دکتر صرّامی، ساختمان پزشکی رازی، طبقه اوّل ستار صادقیان 207 قلب
3152233743 زرين شهر طيبه حاج محمدي 207 قلب
3152273840 بلوار باهنر روبروی بیمارستان شهدای لنجان طبقه فوقانی  مطب دکتر سید مهدی کاظمینی 207 قلب
3152418013 مبارکه خ بسیج شمالی ساختمان تک ستاره دکترمهدی قدیری 207 گوش و حلق و بيني
3152272571 خيابان شهيد باهنر روبروي بيمارستان شهدا لنجان طبقه زيرين داروخانه دكتر گل افشان دكتر محمد فرهمند سودرجاني 207 گوش و حلق و بيني
3152418014 مبارکه خ بسیج شمالی ساختمان تک ستاره طبقه اول افسانه روانبخش 207 نورولوژي
3152237454 زرین شهر چهارراه هلال احمر دکتز میترا پورصیرفی 207 نورولوژي
3152407211 اصفهان- شهر مبارکه-خ: بسیج- ساختمان رازی- طبقه 1- واحد 1 فریبرز فردوسی 207 نورولوژي
3152232433 زرین شهر - خیابان باهنر - ابتدای خیابان بهشت مطب دکتر علی اکبر فروغی 207 نورولوژي
03133670930 خمینی شهر-بلوارامیرکبیر-خیابان امام حسین حسن امینی کهریزسنگی 208 عمومی 
03133662485 خمینی شهر منظریه فاز 3 بلوار فیض السلام خیابان بوستان پلاک 8 حسین مسیبی برزی 208 عمومی 
03133654157 خ کهندژ خ شمس تبریزی خ ولیعصر دکتر احمد باقری 208 متخصص بیماریهای عفونی
03133671071 اصفهان خمینی شهر بلوار امیر کبیر طبفه فوقانی دارو خانه دکتر جلالی فر دکتر امین پارسائی 208 عمومی 
03133612828 خمینی شهر-چهار راه شهرداری-ابتدای بلوار منتظری دکتر بهمن خانی 208 عمومی 
03133761133 درچه میدان امام دکتر حبیب اله امینی 208 عمومی 
09133188594 خمینی شهر میدان شهدا ابتدای خ کهندژ جنب داروخانه دکتر حسن عامری 208 عمومی 
03133768535 اصفهان- درچه- میدان امام- بن بست گل محمدی- ساختمان شفاعت- پلاک 80 دکتر رضیه اسحاقیان 208 عمومی 
03133623461 خمینی شهر       خیابان بوعلی       جنب بانک مسکن        انتهای کوچه شهید صفاریان(بیمه) دکتر سید محمد صدرعاملی 208 عمومی 
03133679097 خمینی شهر خ بوعلی روبروی بانک رفاه ساختمان امیر دکتر مهدی اسلامی 208 متخصص اعصاب وروان
03133620921 خمینی شهر بلوار منتظری جنب داروخانه دکتر معماریان دکتر مهدی حاجی باقری 208 عمومی 
03133625625 خمینی شهر-چهارراه شریعتی-ابتدای خیابان بو علی-روبروی دبیرستان شهید عسگری-ساختمان دی-دکتر ناصر قدوسی دکتر ناصر قدوسی 208 چشم
03133637891 کوچه 72 دکتر هایده توکلی 208 عمومی 
03133562088 اصفهان -خمینی شهر - کوشک - بلوار امام - کوچه17 دکتراقدس آقاطاهری 208 عمومی 
03133517550 خ امیرکبیر خ امام حسین روبروی مسجد صاحب الزمان سید محمد رضا هاشمی زاده 208 عمومی 
03133767472 درچه-میدان امام-پاساژ شایان-طبقه2 شهین ضیائی 208 عمومی 
03133673209 خ بوعلی کوچه ارشاد سابق مرکز سلامت اردیبهشت عفت باقری 208 زنان
03133677826 خمینی شهر خ بوعلی روبروی بنیادشهید نبش کوچه مسجدسید.مطب شخصی علیرضا صفاری خوزانی 208 عمومی 
03133674949 خیابان بوعلی روبروی بیمارستان اشرفی ساختمان پارسیان طبقه اول علیرضا عظیمی پور 208 متخصص اطفال
03133755880 میدان امام ابتدای خیابان بسیج ساختمان امام رضا(ع) علیرضا نفیسی 208 عمومی 
03133767576 درچه میدان امام کوچه جنب بانک صادرات کوچه گل محمدی جنب داروخانه دکتر پناهی طبقه زیرزمین فریده میرزابیگی نایینی 208 عمومی 
03133683297 دستگرد قداده-جنب داروخانه سبحان مالک محمدی فرد 208 عمومی 
09133193605 اصفهان -خمینی شهر - چهارراه امام حسین (ع) - ابتدای بلوار شهید منتظری - دست راست - خیریه امام حسن  (ع) محسن سلجوقی 208 عمومی 
03133672313 خیابان بو علی-رو بروی بیمارستان شهید اشرفی-مجتمع پارسیان-طبقه دوم محمد جواد احمدی 208 مغز واعصاب
03133518999 خمینی شهر-خیابان بوعلی-جنب کوچه درب محکمه محمد حسین حیدری 208 عمومی 
03133627796 خمینی شهر خیبان شهید صدوقی روبروی شهرداری منطقه 2 محمدرضا  نقدعلی 208 عمومی 
03133760055 میدان امام جنب بانک صادرات بن بست گل محمدی محمدعلی پناهی درچه 208 عمومی 
03133628481 خميني شهر خيابان امام شمالي چهار شنبه بازار مرتضي بدري زاده 208 عمومی 
09133080798 کهندژ جوی آباد خیابان پاسارگاد خیابان پروین چهار راه نماز مطب دکتر بهشتی مرکز درمانی دکتر غلامحسین بهشتی 208 عمومی 
03133630784 بلوار  توحید ابتدای بلوار جنب بانکرفاه دکتر محمدعلی عموشاهی  208 عمومی 
03133624639 جنب بانک رفاه مطب دکتر رسول بنی هاشمی 208 عمومی 
03133677389 بوعلی-روبروی داروخانه دکتر کارگر مطب دکتر علی تاج دین 208 متخصص اطفال
03133629299 جنب بانک مسکن-ساختمان سینا مطب دکتر مرضیه میر محمد صادقی 208 متخصص گوش و حلق بینی
03133613892 ساختمان کوثر مطب دکتر گل آرا پاک مهر 208 عمومی 
03133637071 خمینی شهر خیابان کهندژ میدان شهدا کوچه پابیشه مهدی مجیری 208 عمومی 
03133629199 چهارراه شریعتی ابتدای شریعتی شمالی مهران زمانی 208 عمومی 
09133110154 فلکه امام پروین راستی 208 عمومی 
33620250 خ بوعلی بعداز بیمارستان اشرفی  مهدی قیصری  208 عمومی 
33572589 اصغر آباد  راضیه ماه 208 عمومی 
03133565027 کوشک بلوار امام خمینی نبش کوچه شهیدان عابدانپور غربی پلاک 75 امیرسجادبراهیمی 208 عمومی 
03133768533 درچه-میدان امام-جنب بانک صادرات- بن بست گل محمدی- مجتمع پزشکی شفاعت-طبقه همکف اکرم شاه نظری درچه 208 عمومی 
03133630448 امیرکبیر- ابتدای خیابان امام حسین علیه سلام (109) بتول آقا اسماعیلی 208 عمومی 
03133614632 خمینی شهر خیابان بوعلی کوچه ارشاد ساختمان اردیبهشت واحد 2 مهدی نوروزی 208 متخصص اعصاب وروان
03133677851 خمینی شهر-خ بوعلی-بعد از بیمارستان اشرفی- جنب دفترخانه شریفی بهرام زمانی 208 متخصص ارتوپدی
03133672989 خمینی شهر خ بوعلی جنب داروخانه دکتر ودادی دکتر حمید رضا سعیدی 208 متخصص اطفال
03133761560 درچه ـمیدان امامـ ـ ابتدای خ بسیج _مطب دکتر شعبانی دکتر شهره شعبانی 208 متخصص اطفال
03133675238 كوچه فردوسي ساختمان امير طبقه دوم فرزانه مستاجران 208 متخصص زنان 
03145464259 اصفهان برخوار  -خورزوق برخوار-خیابان بهشتی-ابتدای خ چمران دکترحمیدعنایتی نیا 220 عمومی 
3145828159 اصفهان برخوار   بلوار طالقانی-روبروی داروخانه بوعلی دوات آباد روبروی داروخانه بوعلی دکتر زهرا بحرگردنیکو 220 عمومی 
03145406336 اصفهان برخوار  برخوار دستگرد - خیابان بسیج - جنب داروخانه بوعلی دکتر ولی اله صادقی دستجردی  220 عمومی 
03145833339 اصفهان برخوار  خ طالقانی سین برخوار خیابان طالقانی مطب دکتر موحدی دکتر فردین موحدی 220 عمومی 
03145462040 اصفهان برخوار  خیابان شهید بهشتی نبش چمران  اصفهان -خورزوق -خیابان شهید بهشتی -نبش چمران  دکتر ناهید سعیدی 220 عمومی 
03145406530 اصفهان برخوار  دستگرد برخوار -خیابان بسیج -طبقه دوم داروخانه بوعلی دکتر محبوبه سلطانی تهرانی 220 عمومی 
3145405200 اصفهان برخوار  دستگرد خیابان بسیج - مقابل بانک سپه دکتر روزبه روحانی 220 عمومی 
03145826888 اصفهان برخوار  دولت اباد-بلوارطالقانی-کوچه شکوفه محمدرضارضوانی 220 عمومی 
03145728766 اصفهان برخوار  گز میدان توحید-خیابان خواجه نصیر-بن بست آستان  فرهاد صادقی 220 عمومی 
03145221847 اصفهان شاهین شهر  خ عطار فرعی 3 غربی پلاک 5 دکتر سید منصور رجایی 220 عمومی 
09103917601 اصفهان شاهین شهر  مدرس خیابان مدرس پلاک28 مریم میرشمس 220 عمومی 
03145229738 اصفهان شاهین شهر خیابان دکتر حسابی مجتمع تخصصی چشم ابن سینا-طبقه همکف واحد 8 دکتر مهران مسعودناصری 220 متخصص چشم
03145754414 اصفهان شاهین شهر گرگاب بلوار امام جنب بانک صادرات خیابان شهید حسین بیدرام پلاک 2 طبقه همکف  دکتر سیما بالابندی 220 عمومی 
3145854323 اصفهان - برخوار - خیابان سادات - ساختمان حضرت مهدی (عج ) دکتر محمدرضادادخواه تهرانی  220 عمومی 
3145241707 اصفهان - شاهین شهر - خیابان رازی  دکتر کاظم مدرسیان  220 عمومی 
3145484259 اصفهان - برخوار-حبیب آباد - خیابان شهدای محراب  دکتر ماندانا خدادوستان  220 عمومی 
3145854323 اصفهان  دولت آباد برخوار خیابان طالقانی ابتدای خیابان سادات محمدحیدری 220 پزشک عمومی
03145483499 اصفهان برخوار- حبیب آباد - شهدای محراب -جنب داروخانه المهدی   دکتر امیر محمدتوفیقی 220 عمومی 
03154374365 اصفهان-اردستان-زواره-خیابان شهید منتظری-روبروی بانک انصار-مطب دکتر رضا حسین پور-کد پستی 8441839911 رضا حسین پور زواره 313 عمومی 
03154374588 اصفهان اردستان زواره خ امام خمینی روبروی اداره ثبت اسناد-ساختمان دارالشا قمر بنی هاشم احمدعلی شفیعی زاده 313 عمومی 
03154244244 اصفهان اردستان میدان امام ابتدای خیابان فائق مهدی خزعلی 313 عمومی 
03154348872 اصفهان بادرود(نطنز)  امام خميني جنب اداره آبفا احمد عصمتي 313 عمومی 
03154344884 اصفهان بادرود(نطنز) خیابان امام- سه راه مرکز شهر- مجتمع پزشکان خاتم النبیا عبدالمجید قربیان 313 عمومی 
03157771030 اصفهان خوانسار- خ امام خمینی دکتر محمد رضا ابراری 340 عمومی 
03157770669 اصفهان خوانسار- خ امام خمینی دکتر محمد کاظم شایسته 340 عمومی 
03157772663 اصفهان خوانسار  امام خمینی خوانسار- خ امام خمینی دکتر غلامرضا جهانگیر 340 عمومی 
03157593507 اصفهان فریدونشهر خیابان شریعتی سه راهی مطهری شمالی جنب پاساژ امام علی دکتر علی اصلانی  340 عمومی 
03157596999 اصفهان_فریدونشهر-خیابان شریعتی-کوچه آزادی -جنب اداره امور مالیاتی مختار اصلانی 340 عمومی 
3157522068 اصفهان فریدن بویین میاندشت بلوار امام حسین علیرضا امیری 340 عمومی 
03145426611 اصفهان  میمه خ دکتر شریعتی دکتر مهرداد مختاری 359 عمومی 
03145423626 اصفهان میمه  خ شریعتی میمه خ شریعتی دکتر رضا واسعی 359 عمومی 
تلفن آدرس مرجع درمانی کدشعبه
03132226346 اصفهان  خ فلسطین نزدیک چهارراه فلسطین جنب بانک ملی امداد 110
03137432533 اصفهان - فلاورجان-بلوار بسیج- روبه روی بیمارستان امام-فیزیوتراپی امید امید 110
03137753440 اصفهان-سه راه سيمين- بلوار كشاورز- نبش كوچه 123- ساختمان مهدي  اوج توان افزا 110
03137721570 اصفهان اتشگاه روبروی خیابان قدس آتشگاه 110
03134395120 اصفهان  ملکشهر. نبش فلکه نگین. مجتمع حاج شیخ حسنعلی اصفهانی پویا 110
03137488169 اصفهان فلاورجان  کلیشادوسودرجان،خیابان مطهری،مجتمع آرین،طبقه اول؛واحد30 تبسم 110
03136255420 اصفهان  توحید میانی جنب داروخانه دکتر پورسینا مجتمع آریا طبقه دوم فیزیوتراپی توحید توحید 110
3132225519 اصفهان  میدان امام حسین کوی جهان نما پ 44 دکتر آزاده 110
03136605190 اصفهان منطقه6 سجاد-قایم مقام فراهانی-سمت راست ساختمان شیخ بهایی فیزیوتراپی دی دی 110
03137435100 اصفهان فلاورجان  طالقانی کوی کافی مجتمع رازی رقیه رجائی پناه 110
03135244962 اصفهان خیابان جی-نبش سه راه شهیدرجایی-ساختمان نخل-طبقه2 سیدالشهدا خوراسگان 110
3132208574 اصفهان خيابان طيب كوي مهدوي ساختمان ارمان واحد 105 فارابي 110
اصفهان خیابان بزرگمهر.کوچه 12 بهمن.300متر دنبال نهر.مقابل پل.پلاک50 فیزیوتراپی امجد 110
3132608005 اصفهان - مشتاق دوم- بازارچه- کوچه شادیها- پلاک 67 فیزیوتراپی آرام 110
3133222018 اصفهان خیابان امام خمینی کوی رسالت کوچه رسالت 3جنب املاک رسالت  فیزیوتراپی آرامین 110
3136250351 اصفهان خ توحید میانی نرسیده به چهارراه  پلیس مجتمع یاس طبقه اول واحد101 فیزیوتراپی آرمان 110
03133454188 اصفهان خ کاوه میدان فاطمی ابتد ای خ باهنر  نبش کوچه7 رسالت فیزیوتراپی برجیس   فیزیوتراپی برجیس 110
03132219411 اصفهان خیابان آمادگاه کوجه شهیدآذرم فیزیوتراپی بوعلی 110
3136801007 اصفهان بهارستان خیابان الفت شرقی پلاک 694 فیزیوتراپی بهار 110
03132649026 اصفهان  خ بزرگمهر مقابل مسجد الکریم ساختمان بهشت ط 2 فیزیوتراپی پارس 110
03136635848 اصفهان  دروازه شیراز-ابتدای چهارباغ بالا-نبش کوچه شهیدرئیسی-مجتمع125-طبقه فوقانی سوپرشبنم فیزیوتراپی پردیس 110
03137758681 اصفهان  بلوار کشاورز مطب دکتر ایرج وحید روبروی نمایندگی ایران خودرو فیزیوتراپی حکمت سپاهان 110
3133362707 اصفهان میدان شهدا ابتدای خیابان فروغی کوچه بهار ساختمان  رازی فیزیوتراپی حکیم پارسا 110
3136255530 اصفهان خیابان حکیم نظامی_ابتدای محتشم کاشانی_ساختمان پردیس شمالی_طبقه پایین فیزیوتراپی رادمهر 110
03136247877 اصفهان خیابان ارتش روبروی جراحی رسالت فیزیوتراپی رسالت فیزیوتراپی رسالت 110
3132288162 خیابان پروین چهارراه صباحی کوچه علی معمارزاده جنب مدرسه خجستگان ساختمان ملیکا فیزیوتراپی درمان- زمانی 110
03132604819 اصفهان  چهار راه شیخ صدوق شمالی ابتدای خ شیخ صدوق شمالی کوچه شماره 56 فیزیوتراپی سادات 110
3132349427 شمس آبادی-جنب بسیج ورزشکاران-ساختمان آلا-واحد305 فیزیوتراپی سلامت 110
3132221393 اصفهان خ آمادگاه جنب هتل عباسی فیزیوتراپی شفا 110
3133371444 اصفهان فروغی روبروی مدرسه صفاکار طبقه زیرین فیزیوتراپی فاطمیه فیزیوتراپی فاطمیه 110
03134480371 اصفهان اصفهان  /میدان قدس/خیابان مصلی/فیزبوتراپی کاظمیه فیزیوتراپی کاظمیه 110
03134429878 اصفهان رباط دوم- بعد از شیرینی مادر - مجتمع نقشینه- طبقه 3 فیزیوتراپی گلستان 110
03136244863 اصفهان خ محتشم کاشانی-اول کوچه 38 (لادن) فیزیوتراپی محتشم 110
03137383598 اصفهان-رهنان خ ابوذر -جنب بانک کوثر فیزیوتراپی مرکزی رهنان 110
3132668634 بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی مجتمع فردوس فیزیوتراپی مهرتوان 110
3134618092 اصفهان - خیابان کاوه - روبروی دبیرستان سادات - ساختمان ماه نوش - ورودی A - طبقه اول - واحد یک  فیزیوتراپی نادریان 110
03132671704 اصفهان هشت بهشت غربی بعداز چهارراه گلزار ساختمان 133 فیزیوتراپی نصر 110
03134527671 اصفهان خ کاوه خ گلستان مجتمع نور ط 1 واحد 2 فیزیوتراپی نیکان 110
03136293345 اصفهان-خیابان شریعتی-روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی-ساختمان نوید 1-طبقه اول-واحد 1 فیزیوتراپی یکتا 110
03136701077 اصفهان  دروازه شیراز سمت ابتدای هزارجریب مجتمع پزشکی سپهر طبقه اول واحد ۲ کلینیک فیزیوتراپی لیزردرمانی وطب سوزنی سالار کلینیک فیزیوتراپی ولیزردرمانی سالار 110
03134350965 اصفهان  ملک شهر فلکه ملک شهر(شهید علیخانی)، ابتدای خ رباط سوم(علم الهدی)، نبش بن بست اول، مجتمع دندانپزشکی صدرا، طبقه سوم، فیزیوتراپی ملک شهر ملک شهر 110
03132217531 اصفهان  خ نشاط بن بست حکیم فیزیوتراپی نشاط نشاط 110
3132685586 اصفهان بزرگمهر ابتدای خیابان رکن الدوله ساختمان مرتضی علی فیزیوتراپی پویان  110
3155441170 اصفهان کاشان - فاز 2 ناجی آباد امید 139
03155452764 اصفهان کاشان خیابان ایت الله کاشانی ساختمان بازرگانی اخوان طبقه زیری بانک دی آریا 139
3155467000 اصفهان کاشان -خیابان بهشتی پارس 139
03155448441 اصفهان کاشان  چهارراه ایت اله کاشانی.خ. رجایی.کوچه مازوچی.ساختمان پزشکان مرکزی ثمین 139
3154724624 اصفهان آران و بیدگل خیابان هلال خاتم الانبیا 139
03155442888 اصفهان کاشان  آیت اله کاشانی خیابان آیت اله کاشانی-روبروی مسجدامیرالمومنین-فیزیوتراپی فارابی فارابی 139
03155580618 اصفهان کاشان  خیابان بهشتی-ابتدای خیابان زیارتی-ساختمان پزشکان دی-طبقه سوم فیزیوتراپی بهار 139
03155541677 اصفهان کاشان-خیابان بهشتی-کوچه آزادی 25- ساختمان پزشکان امید فیزیوتراپی بهبود 139
03155443261 اصفهان  کاشان، ابتدای خیابان بهشتی،جنب شیرینی سرای احمدی، فیزیوتراپی پارس 139
03154731040 اصفهان اران و بیدگل-خیابان زینبیه-خیابان ملامحمدعلی-کوچه سوم فیزیوتراپی توانا 139
03155443235 اصفهان کاشان  فاضل نراقی خیابان فاضل نراقی جنب مسجد محمدیان فیزیوتراپی توحید 139
03155237458 اصفهان کاشان  آیت ا...سعیدی خ سعیدی جنب اداره ارشاد فیزیوتراپی خوارزمی 139
03154725474 اصفهان ارانوبیدگل  شهدا اران وبیدگل .خ شهدا. حدفاصل معراج 7 و9 فیزیوتراپی شفا 139
03155443555 اصفهان کاشان -خیابان شهید بهشتی-مجتمع درمانی شفا فیزیوتراپی شفا 139
03154731218 اصفهان  اران و بیدگل - خ جمهوری - سایت اداری فیزیوتراپی صدرا 139
03155434387 اصفهان کاشان  خیابان مدرس - نرسیده به میدان شورا فیزیوتراپی ولیعصر (عج) 139
03155448051 اصفهان کاشان  چهارراه آیت اله کاشانی - ابتدای خ باباافضل - جنب پست بانک چهل ستونی  کسری 139
03155491308 اصفهان کاشان  تقاطع طالقانی و بلوار نماز. مجتمع پزشکان قائم. طبقه اول. واحد 5 مرکز فیزیوتراپی ایران 139
03155446120 اصفهان کاشان  خیابان بهشتی کوچه شهید وزیری نوین 139
3142636488  اصفهان نجف اباد خیابان امام شرقی جنب رستوران گلستان فیزیوتراپی ابن سینا 160
03142645568 اصفهان نجفاباد  امام خمینی شرقی روبروی پاساژ ملت- کوچه شهید محمدی- به پلاک ثبتی 1709/2 فیزیوتراپی امداد نجف آباد 160
03142614424 اصفهان نجف اباد  فردوسی مرکزی جنب هنرستان ابوترابی بن بست فخر فیزیوتراپی توان 160
03142615153 اصفهان نجف اباد  شریعتی تقاطع فرهنگ کلینیک جابر فیزیوتراپی کوثر فیزیوتراپی کوثر نجف آباد 160
03142225150 اصفهان تیران وکرون  خیابان طالقانی مرکزی  جنب بانک ملت فیزیوتراپی مرکزی تیران فیزیوتراپی مرکزی تیران 160
03142646627  اصفهان نجف آباد-خ امام شرقی - کوی شهید منتظری - مجتمع پزشکی الزهرا - مرکز فیزیوتراپی پیشگام مرکز فیزیوتراپی پیشگام 160
03157427188 اصفهان گلپایگان  1  میدان بسیج پارک شهرداری خیابان بهار ابتدای کوچه بهار3 آوای سلامتی 168
03157454936 اصفهان گلپایگان  امام خمینی-انتهای خیابان شهیدقرنی پلاک 131 فیزیوتراپی بوعلی 168
03157422770 اصفهان گلپایگان   میدان فردوسی _ خیابان هفده تن _ جنب درمانگاه رئوف _ فیزیوتراپی شفا فیزیوتراپی شفا گلپایگان 168
03157421020 اصفهان گلپایگان  امام خميني ميدان 17شهريور-كوچه شهيد ميرهادي فيزيوتراپي صدرا 168
03153503647 اصفهان شهرضا  حافظ شرقی  مرکز فیزیوتراپی هلال احمر شهرضا  فزیزیوتراپی هلال احمر  194
03153245335 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  بن بست 36  فیزوتراپی فاطمیه 194
03153238955 اصفهان شهرضا  میدان هلال احمر  ابتدای خیابان تختی فیزیوتراپی کوثر  فیزوتراپی کوثر 194
03153662051 اصفهان سمیرم بلوار ابن سینا جنب شبکه بهداشت ودرمان فیزیوتراپی آرمان فیزیوتراپی آرمان 194
03153507308 اصفهان شهرضا  چهارراه حکیم فرزانه  ابتدای خیابان انقلاب اسلامی فرعی 4 فیزیوتراپی خاتم الانبیاء  فیزیوتراپی خاتم الانبیاء 194
03153503765 اصفهان شهرضا  حکیم فرزانه  مجتمع پزشکی مرکزی طبقه همکف فیزیوتراپی شفا  فیزیوتراپی شفا شهرضا 194
03153508015 اصفهان شهرضا  چهارراه صاحب الزمان  ابتدای خیابان حکیم صهبا مجتمع رضویه فیزیوتراپی نوید سلامت  فیزیوتراپی نوید سلامت  194
03153504038 اصفهان  شهرضا ابتدای خیابان انقلاب اسلامی اولین فرعی سمت راست - بن بست محمودی - مرکز فیزیوتراپی مهر - باقی  مرکز فیزیوتراپی مهر شهرضا ( باقی ) 194
03153335853 اصفهان شهرضا  دهاقان خیابان بشارت فیزیوتراپی نور مرکز فیزیوتراپی نور 194
03156223313 فولادشهر- خیابان ولی عصر جنب دانشگاه پیام نور ساختمان هلال احمر اسپادانا 207
03152230374 مبارکه -جنب دفترخانه مهدیان - پ 90 فیزیوتراپی ابن سینا 207
03152237495 زرین شهر - بلوار شهید باهنر - کوچه شهید حسن عابدی - کوچه احمدی - پلاک 107 فیزیوتراپی اعظم 207
03152672222 صفائیه محله 5 بیمارستان محمد رسول الله فیزیوتراپی بیمارستان محمد رسول الله 207
03152623602 فولادشهر - محله آ2 پشت کلینیک شبانه روزی آریا پ 1   125 فیزیوتراپی پارسا 207
03152450003 مبارکه -  دیزیچه -  میدان شهدا فیزیوتراپی پویان دیزیچه 207
03152409464 مبارکه-خیابان سلمان- جنب سینما ایران سابق- فیزیوتراپی رویش فیزیوتراپی رویش 207
03152409870 مبارکه - خیابان شفا  ساختمان پزشکی شفا  فیزیوتراپی سینا 207
03152226823 زرین شهر - خ امام شمالی - ک شهید قربی پ 59 فیزیوتراپی شفا 207
03152405344 مبارکه-بلوار نیکبخت-خیابان بسیج شمالی-بن بست یکم-پلاک654 فیزیوتراپی شفا مبارکه 207
03152405344 مبارکه-خیابان بسیج شمالی-بن بست یکم-پلاک654 فیزیوتراپی شفا مبارکه 207
03152231656 زرین شهر -  خیابان  شهید دستغیب ،جنب اورژانس فرهنگ ،فیزیوتراپی قائم  فیزیوتراپی قائم 207
09338515353 زرین شهر - خیابان کارگر حد فاصل اداره گاز و تامین اجتماعی ساختمان بهزیستی فیزیوتراپی کسری فیزیوتراپی کسری 207
03152421148 مبارکه - بلوارشهیدنیکبخت - اول کوچه27 فیزیوتراپی مرکزی مبارکه 207
03152245520 چمگردان - خیابان آزادی مجتمع تجاری شهرداری فیزیوتراپی مهرگان 207
03152414490 مبارکه- خیابان بسیج شمالی- ابتدای بلوار شهید یزدان-کلینیک فیزیوتراپی بهبود کلینیک فیزیوتراپی بهبود 207
03152628585 فولادشهر-پشت بازار کوثر-ساختمان پزشکان-پلاک 8-فیزیوتراپی مرکزی مرکزی 207
03152411905 مبارکه - نبش خیابان مشتاق  مهر 207
03133603095 اصفهان  خمینی شهر-میدان قدس- جنب بانک ملت توان بخش 208
03133565551 اصفهان خمینی شهر  کوشک خیابان امید شرقی - روبروی مسجد جامع - مجتمع پزشکی الغدیر فیزیوتراپی نوین 208
03133768534 اصفهان خمینی شهر  درچه-فلکه امام-جنب بانک صادرات-بن بست گل محمدی درمانگاه شفاعت طبقه زیرین نگین 208
03145290753 اصفهان شاهین شهر  عطار  نبش فرعی 5 شرقی مجتمع ایران طبقه اول واحد 4 فیزیوتراپی بهار  220
03145272246 اصفهان شاهین شهر- فردوسی-فرعی یک غربی-ساختمان سهراب-طبقه همکف فیزیوتراپی فردوس 220
03154372800 اصفهان اردستان  زواره میدان مصلی- مجتمع بهزیستی شهدای زواره فیزیوتراپی اعجاز 313
03154372104 اصفهان اردستان زواره خ شهید منتظری روبروری ورزشگاه شهید حقیری فیزیوتراپی شفا 313
کدشعبه نوع مرجع درماني مرجع درمانی آدرس تلفن
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی وسونوگرافی  دکترمشتاقیان اصفهان خیابان شمس ابادی قبل از چهارراه طالقانی پلاک 222 03132333932
110 مرکز تصوير برداري پزشکی هسته ای آرمان سپاهان  اصفهان خیابان حکیم نظامی ابتدای محتشم کاشانی جنب کاشی نیلو مرکز پزشکی هسته ای آرمان سپاهان  03136255655
110 مرکز تصوير برداري پزشکی هسته ای چمران اصفهان   خیابان سلمان فارسی مرکزپزشکی هسته ای چمران 03132600967
110 مرکز تصوير برداري تصویر برداری پزشکی سپاهان اصفهان ، خیابان حکیم نظامی ، خیابان محتشم کاشانی ، مرکز تصویر برداری پزشکی سپاهان 03136255537
110 مرکز تصوير برداري حمیدرضا صداقت  خیابان بهشتی روبروی بیمارستان شبیه خوانی درمانگاه شفا 03155446161
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ازلی اصفهان خیابان چهار باغ بالا روبروی زم زم ساختمان پارسیان طبقه همکف واحد 204 رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ازلی 03136252057
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی فک و صورت  دكتر ملكي اصفهان  خ شريعتي،بن بست كسايي، ساختمان نويد 1، طبقه6، واحد17 03136268956
110 مرکز تصوير برداري رادیولوژی اسیه زمانی اصفهان  توحید میانی جنب پارکینگ شبانه روزی توحید ساختمان سرو طبقه اول رادیولوژی تخصصی دهان فک وصورت دکتر آسیه زمانی ناصر 03136268760
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی وسونوگرافی رادیولوژی بامداد اصفهان خ شمس آبادی چهار راه عباس آباد بن بست بامداد رادیولوژی بامداد 03132352026
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی فک و صورت  رادیولوژی فک و صورت دکتر روشنک غفاری اصفهان  تقاطع توحید و شریعتی چهار راه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه دوم واحد9 03136285429
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی فک و صورت  رادیولوژی فک وصورت دکتر اعتمادی اصفهان شیخ صدوق شمالی سه راه شیخ مفید-مجتمع کسری 03136633415
110 مرکز تصوير برداری -رادیو لوژی و سونوگرافی رادیولوژی و سونوگرافی بهار اصفهان -چهار راه پلیس- خیابان توحید میانی - روبروی تقاطع اول - ساختمان آریا- طبقه اول - واحد 101 - سونوگرافی و رادیولوژی بهار 03136286023
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی و سونوگرافی رادیولوژی و سونوگرافی پارس اصفهان  خ بزرگمهر خ بزرگمهر جنب بانک صادرات 03132674944
110 مرکز تصوير برداري - رادیولوژی وسونوگرافی راديولوژي و سونوگرافي پارسيان اصفهان -  روبروي شرکت زمزم- ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد312  03136248867
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی وسونوگرافی سونوگرافی و رادیولوژی سیمین اصفهان - سه راه سیمین- خیابان سهروردی - اولین کوچه - سمت راست - سونوگرافی و رادیولوژی سیمین 03137757702
110 مرکز تصوير برداري شرکت تصویربرداری پزشکی شفا پرتو اصفهان اصفهان  خیابان شیخ صدوق شمالی بن بست ندا پلاک 392 03136644741
110 مرکز تصوير برداري شرکت سپاهان صحت ( سی تی اسکن مرکزی  اصفهان خیابان چهارباغ بالا - کوی شهید مختاری ( 37 ) - ساختمان جم - طبقه زیرزمین - سی تی اسکن مرکزی اصفهان 03136621700
110 مرکز تصوير برداري شركت همساز تصوير (ام آر آي اصفهان) اصفهان خيابان شمس آبادي روبروي بنياد شهيد مركز ام آر آي اصفهان 03132205830
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی و سونوگرافی قائم(غزنوی) اصفهان  فردوسی ک افیت پ سینزده 03132202051
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوؤی و سونوگرافی کوه نور اصفهان ابتدای چهارباغ بالا - روبروی شرکت زمزم - کوی کاویان - مجتمع پزشکی کوه نور  03136205766
110 مرکز تصوير برداري مرکز پزشکی هسته ای اصفهان اصفهان -خیابان میر-خیابان آب250-بعد از چهار راه دهش -کوچه شماره16-مجتمع کوثر-طبقه همکف 03136644460
110 مرکز تصوير برداري مرکز تشخیص پوکی استخوان ازاده اصفهان  خ شمس ابادی روبروی بنیاد شهید خروجی پارکینگ انقلاب جنب ام ار ای اصفهان ساختمان زمرد طبقه 4 واحد 114 3132203781
110 مرکز تصوير برداري مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان اصفهان  چهار راه فلسطین، ابتدای فردوسی، جنب بانک تجارت، ساختمان نیکان، طبقه همکف، واحد 7 03132229524
110 مرکز تصوير برداري- رادیولوژی فک و صورت مژده  مهدیزاده  اصفهان  خ چهارباغ بالا خ شریعتی  ساختمان فراز  واحد 301 03136281251
110 مرکز تصوير برداري-رادیولوژی و سونوگرافی موسسه تصویرنگاری پزشکی آرین اصفهان  خیابان شمس آبادی- جنب بیمارستان سینا 03132204535
168 مرکز تصوير برداري رادیولوژی سید الشهدا اصفهان- بویین میاندشت - خ ولیعصر 03157523777
168 مرکز تصوير برداري سونوگرافی دکتر شیرمحمدی اصفهان گلپایگان  امام حسین- ک سقا گلپایگان- خ امام حسین (ع)- ک سقا 03157426818
194 مرکز تصوير برداري دکتر علیرضا کیانی  اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  پاساژ کوبن رادیولوژی دکتر کیانی  03153224125
194 مرکز تصوير برداري دکتر علیرضا مشیرفاطمی  اصفهان شهرضا  ولیصعرشرقی  مجتمع پزشکی الماس  03153242033
194 مرکز تصوير برداري رادیولوژی  و سونوگرافی مرکزی اصفهان شهرضا  خیابان ولیعصرشرقی  چهارراه شهرداری مجتمع پزشکی الماس رادیولوژی مرکزی  03153242033
194 مرکز تصوير برداري رادیولوژی ابن سینا اصفهان شهرضا   حکیم فرزانه  03153504131
194 مرکز تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی الزهرا اصفهان شهرضا  انقلاب اسلامی ابتدای کوچه 39 ساختمان پارسیان زیرزمین 03153504824
207 مرکز تصوير برداري رادیولوژی و سونوگرافی دکتر فتوحی اصفهان لنجان زرین شهر - خیابان شریعتی - کوچه شهدای سبکتکین 03152238866
208 مرکز تصوير برداري الزهرا(س) دکتر فرزانه فریدون  اصفهان  خمینی شهر - خیابان شریعتی جنوبی - مجتمع تجاری -پزشکی الزهرا (س) طبقه منفی دو  03133636752
340 مرکز تصوير برداري موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ترکی اصفهان فریدن  داران داران، خیابان شهید رجایی کوچه نیایش 3 03157222332
340 مرکز تصوير برداري موسسه رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ترکی (فریدن) اصفهان فریدن داران خیابان شهید رجایی کوچه نیایش 3 03157222332
139 مرکز تصوير برداري حمیدرضا صداقت  اصفهان - کاشان خ بهشتی داخل درمانگاه شفا 03155446161
139 مرکز تصوير برداري شركت ميلاد پرتو كاشان اصفهان کاشان  -خيابان شهيد بهشتي-كوچه شهيد ديمي-بيمارستان ميلاد-مركز تصويربرداري 03155461603
139 مرکز تصوير برداري کلینیک دکترنادر جمال زاده اصفهان-کاشان-بهشتی 03155452181
139 مرکز تصوير برداري مرکزرادیولوژی دهان وفک وصورت دی  اصفهان کاشان  خیابان شهید بهشتی نبش زیارتی، مجتمع پزشکان دی ، زیرزمین اول  03155581012

کدشعبه نوع مرجع درماني مرجع درمانی تلفن آدرس
110 کاردرمانی کاردرمانی کوشا 313265040 اصفهان خیابان بزرگمهر هشت بهشت غربی ساختمان فردوس
کدشعبه مرجع درمانی نوع مرجع درماني تلفن آدرس
110 داروخانه شریف داروخانه 03134337443 اصفهان میدان جمهوری خ رباط اول نرسیده به چهارراه رزمندگان نبش کوچه 63 جنب آبشار سنگی
110  خادم المهدی  داروخانه 3137758403 اصفهان خیابان کشاورز بلوار کشاورز روبروی  ایران خودرو 
110  دکتر سراج زاده داروخانه 03136241644 اصفهان  حکیم نظامی بعد از ک سنگتراشها جنب بانک انصار
110  دكتر خرمي داروخانه 03136692976 اصفهان دروازه شيراز ابتداي هزار جريب
110 داروخانه عطار داروخانه 3134213444 خانه اصفهان خیابان گلستانه 
110 امام سجاد(ع) داروخانه 03132211141 اصفهان  خیابان استانداری-جنب بیمارستان نور وحضرت علی اصغر-داروخانه امام سجاد
110 آبان داروخانه 03134405213
اصفهان خانه اصفهان-خ گلستانه-مجتمع تجاری گلها-داروخانه آبان
110 آلمانی داروخانه 03134479150 اصفهان خ کاوه جنوبی بعد از بانک ملت داروخانه آلمانی
110 بوعلی دولت آباد داروخانه 03145822556 اصفهان  دولت آباد خیابان طالقانی داروخانه بوعلی
110 بهروان داروخانه 03136822323 اصفهان اصفهان  بهارستان  بهارستان خیابان شمشاد جنب درمانگاه رازی
110 بهشت داروخانه 03132661505 اصفهان- خیابان بزرگمهر- روبروی مسجدالکریم - داروخانه بهشت
110 پاستور  داروخانه 03137421542 اصفهان فلاورجان-خيابان طالقاني-جنب پمپ بنزين-داروخانه پاستور
110 پروین داروخانه 03132285241 اصفهان  خیابان پروین چهارراه دشتستان ربروی امامزاده اسحاق داروخانه پروین
110 جالينوس داروخانه 03134453600 اصفهان ميدان قدس 
110 جمعيت هلال احمراصفهان داروخانه 03136633665 اصفهان  بلوار ايينه خانه جنب اداره اب هلال احمر03136636095031366336658164676434
110 حکیم شفا داروخانه 03133365515 اصفهان  خیابان کاوه-روبروی ترمینال بابلدشت-کوی حکیم شفا
110 دارروخانه دکتر قربانی داروخانه 03137395472 اصفهان  خ اباذر نبش فلکه امام حسین رهنان 
110 داروخانه احیا داروخانه 03132644397 اصفهان-خ بزرگمهر مقابل بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد داروخانه احیا
110 داروخانه البرز داروخانه 03137779500 اصفهان خیابان باغ دریاچه روبروی کوچه 57 داروخانه البرز
110 داروخانه المهدی  داروخانه 03132216008  اصفهان خیابان آمادگاه داروخانه المهدی 
110 داروخانه اموزشی الزهرا داروخانه 03136201334 اصفهان-خ صفه-داروخانه اموزشی الزهرا
110 داروخانه امید داروخانه 03137503188 اصفهان فلاورجان قهدریجان خ امام نرسیده به میدان امام حسین جنب پاساژ جمالی
110 داروخانه آموزشی سید الشهداء اصفهان داروخانه 03132354070 اصفهان  پل شیری-جنب بیمارستان سید الشهداء
110 داروخانه بيمارستان خانواده(دكتر كوچك-دكتر  داروخانه 03136201385 اصفهان -خيابان صفه- بيمارستان تخصصي خانواده- داروخانه
110 داروخانه جی داروخانه 03132295963 اصفهان  ابتدای خیابان جی
110 داروخانه حسنيان داروخانه 03146405080 اصفهان  هرند خ22بهمن كوچه شهيد مومني
110 داروخانه دکتر احسان پور بهارستان داروخانه 03136827782 اصفهان بهارستان خیابان ایثار داروخانه دکتر احسان پور
110 داروخانه دکتر الیاسی بختیاری داروخانه 03132231754 اصفهان خیابان فردوسی ساختمان حکیم داروخانه دکتر الیاسی بختیاری
110 داروخانه دکتر انجم شعاع داروخانه 03137562823 اصفهان فلاورجان زازران خیابان امام جنب شبکه بهداشت داروخانه دکتر انجم شعاع
110 داروخانه دکتر آرسته داروخانه 03136501993 اصفهان  سپاهانشهر-بلوار غدیر-مجتمع ارغوان-جنب پارک مرکزی
110 داروخانه دکترخانی داروخانه 3135593661 اصفهان خیابان پروین خ طوسی شرقی فجر2
110 داروخانه دکتر براتیان داروخانه 03134701849 اصفهان خيابان لاله جنوبي ايستگاه عوارضي داروخانه دكتر براتيان
110 داروخانه دکتر پورسینا داروخانه 03136258858 اصفهان اصفهان  خیابان توحید میانی نرسیده به چهارراه شریعتی 
110 داروخانه دکتر تاجی داروخانه 03132220597 اصفهان  خ طیب جنب پمپ بنزین
110 داروخانه دکتر چینی فروش داروخانه 03132351027 اصفهان -خیابان شمس ابادی-چهار راه عباس اباد
110 داروخانه دکتر حسینی داروخانه 03137762238 اصفهان اصفهان  بلوار کشاورز سه راه سیمین - بلوار کشاورز - مقابل بانک مهر اقتصاد
110 داروخانه دکتر خدارحمی داروخانه 03136258393 اصفهان  خیابان شریعتی - روبروی درب درمانگاه بیمارستان دکتر شریعتی - داروخانه دکتر خدارحمی
110 داروخانه دکتر دهقان داروخانه 03132651829 اصفهان میدان بزرگمهر - ابتدای خیابان بزرگمهر ، جنب بانک صادرات داروخانه دکتر دهقان
110 داروخانه دکتر رحیمی داروخانه 03137507371 اصفهان فلاورجان  قهدریجان-میدان امام حسین-ابتدای خیابان مطهری-داروخانه دکتر رحیمی
110 داروخانه دکتر رفیعی نیا داروخانه 03132354583 اصفهان خیابان شمس آبادی 
110 داروخانه دکتر رمضانی داروخانه 03137508866 اصفهان-فلاورجان-قهدریجان-خیابان امام-داروخانه دکتر رمضانی
110 داروخانه دکتر زمانی داروخانه 03134381451 اصفهان خانه اصفهان خیابان گلخانه-روبروی پنج طبقه- جنب مسجد المحمود
110 داروخانه دکتر زندی داروخانه 03138582420 اصفهان اشکاوند بلوار امام خمینی 
110 داروخانه دکتر صابرزاده داروخانه 03136614708 اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه نیکبخت
110 داروخانه دکتر صداقت داروخانه 03132299197 اصفهان -خیابان سروش-نبش کوچه 17
110 داروخانه دکتر صنعتی زاده داروخانه 03136819051 اصفهان   شهر بهارستان بلوار ولیعصربین چهارراه فروردین و اردیبهشت جنب دانشگاه نقش جهان ساختمان درمانگاه اسپادانا
110 داروخانه دکتر فاضلی داروخانه 03132201817 اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیس داروخانه دکتر فاضلی
110 داروخانه دکتر قریشی داروخانه 03137502266 اصفهان فلاورجان  قهدریجان-خیابان امام-جنب کوچه شهید معینی
110 داروخانه دکتر گودرزی داروخانه 03133339002 اصفهان خیابان امام خمینی- روبروی گز سکه- جنب درمانگاه آریا
110 داروخانه دکتر سربلوک زاده داروخانه 03146403206 اصفهان کوهپایه  هرند ارشاد هرند چهارراه شهید امینی کوچه صداقت داروخانه الزهرا س
110 داروخانه دکتر مرتضوی داروخانه 03136253118 اصفهان  خیابان چهارباغ بالا روبروی زمزم مجتمع پارسیان داروخانه پارسیان
110 داروخانه دکتر معنوی داروخانه 03137764401 اصفهان- خیابان سهروردی - روبروی کوی شهید حاجیان و کوی شهید کریمی
110 داروخانه دکتر منوچهری داروخانه 03136274348 اصفهان خیابان توحید میانی بالا تر از مهرداد  داروخانه دکتر منوچهری
110 داروخانه دکتر میرحاج داروخانه 03146652238 اصفهان  جرقویه سفلی شهر محمداباد جرقویه بلوار امام خمینی روبروی شهرداری
110 داروخانه دکتر ناظمی داروخانه 03132245301 اصفهان خیابان شمس ابادی مجتمع زمرد طبقه اول 
110 داروخانه دکتر وردی داروخانه 03155459585 اصفهان کاشان  شهیدبهشتی کاشان-چهارراه ایت الله کاشانی_ساختمان پزشکان سینا_طبقه همکف
110 داروخانه دکترعلوی داروخانه 3135242406 اصفهان خیابان همدانیان - مقابل ترمینال جی - داروخانه دکتر علوی
110 داروخانه دکتر وفائی داروخانه 03136242935 اصفهان ارتش- جنب کلینیک ارتوپدی رسالت - داروخانه دکتر وفائی
110 داروخانه دکترعلی مرادی داروخانه 03136826252 اصفهان  شهربهارستان ، خیابان الفت،چهارراه فرشته
110 داروخانه دكتر اسمعيل زاده داروخانه 03132858274  اصفهان خيابان جي جنب ترمينال جي خيابان همدانيان بعد از بازار گل وگياه 
110 داروخانه دكتر ترابي  داروخانه 03137755950 اصفهان -بلوار كشاورز -جنب پمپ بنزين قائميه -داروخانه دكتر ترابي
110 داروخانه دكتر رسولي  داروخانه 03132747621  اصفهان - خيابان چهارباغ خواجو - خيابان شهداي خواجو- جنب كوچه 10 - پلاگ 88
110 داروخانه دكتر سربلوك زاده هرندي داروخانه 03146403206 اصفهان .شهر هرند .خ امام خميني چ راه شهيد اميني مقابل فضاي سبز داروخانه دكتر سربلوك زاده هرندي   09132685025
110 داروخانه دكتر ظهوري داروخانه 03132656903  اصفهان هشت بهشت غربي ابتداي ملك جنوبي نبش بن بست زهره
110 داروخانه دكتر عباسي داروخانه 03132757731 اصفهان بزرگمهر انتهاي خيابان هشت بهشت شرقي نرسيده به چهارراه سعدي داروخانه دكتر عباسي
110 داروخانه دكتر علی قنادی داروخانه 03135591390  اصفهان خیابان شیخ طوسی غربی جنب درمانگاه علی ابن ابیطالب
110 داروخانه دكتر كامروز داروخانه 03132204706 اصفهان  خيابان فردوسي.حدفاصل چهارراه فلسطين و سيدعليخان.داروخانه دكتر كامروز
110 داروخانه دكتر مهدوي داروخانه 03136287456 اصفهان .چهارراه امين خيابان محتشم كاشاني روبروي ام آر آي سپاهان ساختمان پرديس جنوبي داروخانه دكتر مهدوي
110 داروخانه دكتر نجاري داروخانه 03146483403 اصفهان ورزنه  خ دكتر بهشتي  سه راه مصلي داروخانه دكتر نجاري 
110 داروخانه دكترناجي داروخانه 03137782813 اصفهان جانبازان اصفهان سه راه سيمين بلوار جانبازان داروخانه دكتر ناجي
110 داروخانه زیتون داروخانه 03132231676 اصفهان  شمس آبادی چهارراه قصر- روبروی ساختمان رازی
110 داروخانه سپهر داروخانه 03137773474 اصفهان  خیابان وحید حدفاصل چهارراه خاقانی ورودکی مجتمع تجاری اداری صنیعیان 
110 داروخانه شاهرضائی داروخانه 03137884731 اصفهان  ابتدای اتوبان ذوب آهن بلوار شفق روبروی کوی کوه نور داروخانه شاهرضائی
110 داروخانه شبانه روزی دکتر احسان پور داروخانه 03137737576 اصفهان خیابان آتشگاه -تقاطع وحدت- ابتدای خیابان میرزاطاهر -روبه روی میرزاطاهر 
110 داروخانه شبانه روزی دکتر توکلی نریمانی داروخانه 03132202593 اصفهان شمس آبادی - نبش خ کوالالامپور
110 داروخانه شبانه روزی دکتر عنبری داروخانه 03135813046 اصفهان خیابان پروین جنب پل سرهنگ داخل دارالشفا ثامن الائمه
110 داروخانه شبانه روزی دکتر فریدزادگان داروخانه 03136639651 اصفهان  خیابان شیخ مفید شرقی نبش کوچه سینا -26
110 داروخانه شبانه روزی دکتر قدیری داروخانه 03137502233 اصفهان فلاورجان  قهدریجان خیابان امام 
110 داروخانه شبانه روزی دکتر منصوری داروخانه 03137756395 ا اصفهان-بلوار کشاورز-جنب بانک ملت-داروخانه شبانه روزی دکترمنصوری
110 داروخانه شبانه روزی دکترمنصوری داروخانه 03136512818 اصفهان /سپاهانشهر/بلوارغدیر/خ فاتح/جنب درمانگاه پردیس/داروخانه شبانه روزی دکترمنصوری
110 داروخانه شبانه روزی شفابخش داروخانه 03137380176  اصفهان -رهنان خ ابوذر -روبروی بانک کشاورزی داروخانه شبانه روزی شفابخش
110 داروخانه شبانه روزي دكتر پيرايي داروخانه 03137428003 اصفهان  فلاورجان-خ طالقاني-داروخانه شبانه روزي دكتر پيرايي
110 داروخانه شبانه روزي دكتر عكافيان داروخانه 03135235860 اصفهان  خوراسگان خ جي ك بسيج دارالشفاي امامزاده ابوالعباس
110 داروخانه شبانه روزي دكتر مقدس داروخانه 03136812109 اصفهان بهارستان  خيابان الفت چهارراه فرشته
110 داروخانه شهر ابریشم داروخانه 03137448110 اصفهان/شهرابریشم/بلوارالغدیر/جنب گلستان شهدا /
110 داروخانه صحت  داروخانه 03135705114 اصفهان خیابان پروین شیخ طوسی غربی نبش کوچه شهید حلاجی داروخانه صحت 
110 داروخانه کلیشاد داروخانه 03137483070 اصفهان فلاورجان  کلیشاد خ مطهری جنب شهرداری
110 داروخانه کورش داروخانه 03132334494 اصفهان شیخ بهایی جنب بیمارستان مهرگان داروخانه کورش
110 داروخانه گلدیس داروخانه 03132211542 اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان گلدیس اصفهان خ گلدسته 
110 داروخانه دکتر پرنیانی فرد داروخانه 3135517721 اصفهان خیابان زینبیه شمالی جنب مسجد مسلم ابن عقیل
110 داورخانه دکتر خدارحمی داروخانه 03132226531 اصفهان اصفهان  آمادگاه خیابان آمادگاه نبش باغ گلدسته جنوبی
110 دکتر انصاری داروخانه 03132331460  اصفهان /شمس ابادی /جنب مادی نیاصرم
110 دکتر بهشتی داروخانه 03138591101 اصفهان - اصفهانک - بلوار اصلی - سمت چپ - داروخانه دکتر بهشتی
110 دکتر پرخیده داروخانه 03137864561 اصفهان خ وحید جنب بانک تجارت دارخانه دکتر پرخیده
110 دکتر دردکشان داروخانه 03132345929 اصفهان  خ شمس ابادی روبروی بیمارستان سینا ساختمان امام رضا 176
110 دکتر رضائی داروخانه 03132315900 اصفهان-خیابان  جی-خیابان تالار-بعد از تقاطع صباحی-داروخانه دکتررضایی
110 دکتربهزادی داروخانه 316272307 اصفهان خیابان حکیم نظامی جنب بانک پارسیان
110 دکتر زهره شهریاری داروخانه 03137760762 اصفهان  خیابان رودکی جنب بانک تجارت قبل از کوچه 55
110 دکتر سلطانی اصفهان داروخانه 03132200213  اصفهان خیابان فردوسی روبروی هتل زهره
110 دکتر سمسارزاده داروخانه 03135564451 اصفهان  خیابان پروین پل فرهنگ جنب درمانگاه رضوی
110 دکتر شهلا ریاحی نیا داروخانه 03136614188 اصفهان  خیابان قائم مقام فراهانی الفت جنوبی
110 دکتر طاهری  داروخانه 03132205025  اصفهان- شمس ابادی- چهارراه قصر-بیمارستان سینا- داروخانه بیمارستان سینا
110 دکتر طاهریان داروخانه 03137715900 اصفهان  اتشگاه /9 خ اتشگاه 4 راه شهداء‌داروخانه دکتر طاهریان
110 دکتر معین داروخانه 03132233820 اصفهان خیابان مطهری ابتدای خیابان شمس آبادی - داروخانه دکتر معین
110 دکتر منانی داروخانه 03132240882  اصفهان . خیابان امادگاه. ساختمان اژند .داروخانه دکتر منانی
110 دکتر مینائیان داروخانه 03137752955 اصفهان- بلوار کشاورز- جنب درمانگاه شبانه روزی آتیه
110 دکتر ناصری داروخانه 03136309007 اصفهان قائم مقام فراهانی بعد از چهار راه مسرور 
110 دکتر نصری لاری داروخانه 03157533785 اصفهان فلاورجان  لارگان روبروی امامزاده
110 دکتر یاوری داروخانه 03134501005 اصفهان - خیابان کاوه - خیابان ابوریحان بیرونی - میدان برازنده - جنب کلینیک حضرت ابوالفضل (ع)
110 دکترریاحی داروخانه 03138832655 اصفهان جاده ابشار پیله وران داروخانه دکترریاحی
110 دکترشهلا دهقانی داروخانه 03133356480 اصفهان  خ شهیدان غربی  روبروی دانشکده علوم ومعارف ساختمان 55
110 دکترکمالی زاده داروخانه 03133364463 اصفهان  میدان شهداابتدای خیابان کاوه
110 دکتریکتائیان داروخانه 03132238996 اصفهان خ شمس آبادی-مجتمع قمرالدوله
110 دکترفصیحی داروخانه 3134415896 ملك شهر خيابان مطهري روبه روي 30متري بهار
110 دكتر پوريوسفي داروخانه 03146485330 اصفهان  بن رود ورزنه خ ش بهشتي جنب مصلي
110 دكتر كابلي  داروخانه 03136283754 اصفهان خيابان محتشم كاشاني بعد از كوچه گازندلان مجتمع ستاره داروخانه دكتر كابلي 
110 دكتر مهدي ازيدهاك داروخانه 03134415444   اصفهان خانه اصفهان ميدان گلها جنب بانك پارسيان داروخانه دكتر مهدي ازيدهاك
110 دكترزهرا زارعي داروخانه 03134477402 اصفهان مدرس جديد فلكه طوقچي - خيابان مدرس جديد- نبش كوچه 21 (شهيد كارگر فرد)- داروخانه دكتر زارعي
110 رازی داروخانه 03136605203  اصفهان خیابان سجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و سپه سالار داروخانه رازی
110 شبانه روزی زکریا داروخانه 03132671481 اصفهان  خیابان بزرگمهر جنب مادی نیاصرم ساختمان 152
110 شبانه روزی سلامت داروخانه 03137756620  اصفهان - بلوار کشاورز - سه راه سیمین - نبش سهروردی - داروخانه شبانه روزی سلامت
110 شهید منتظری اصفهان داروخانه 03132366005 اصفهان-خیابان شمس ابادی-جنب بیمارستان عیسی بن مریم
110 شهين ذاكري داروخانه 03134482100  اصفهان خيابان كاوه ميدان 25 ابان داروخانه دكتر ذاكري
110 داروخانه دکتر سجادی داروخانه 3137430570 اصفهان  فلاورجان روبروی بیمارستان امام 
110 شیوا داروخانه 03137721571 اصفهان  خیابان میرزا طاهر روبروی کلانتری 18 داروخانه شیوا
110 علی ترک لادانی داروخانه 03137771700 اصفهان _سه راه سیمین_شهرک ولیعصر_درمانگاه امام رضا(ع)_داروخانه شبانه روزی دکتر ترک
110 قصر نور داروخانه 03132240076 اصفهان خیابان شمس آبادی.مجتمع پزشکی قصرنور.واحد108
110 كوثر داروخانه 03137806565 اصفهان بلوار كشاورز_ابتداي خ قائميه_روبروي دبيرستان آرام
110 لیلا احمدی داروخانه 03137720547 اصفهان -چهار راه جهاد-بلوار اتشگاه-داروخانه دکتر احمدی
110 مریم علی اصغرلو داروخانه 03138672917 اصفهان کیلومتر 25 جاده ابشار. روستای زیار.داروخانه دکتر علی اصغرلو
110 داروخانه دکترشهرام صدقی داروخانه 3136260512 اصفهان خیابان حکیم نظامی خیابان حسین اباد چهارراه مسجد اعظم تقاطع خ یازده محرم وحسین آباد
110 میرداماد داروخانه 03132240864 اصفهان  خیابان آمادگاه ساختمان آژنگ داروخانه میرداماد
110 داروخانه کلینیک اصفهان داروخانه 3132345388 اصفهان شیخ بهایی نبش چهارراه اردیبهشت کلینیک اصفهان 
110 داروخانه بیمارستان امام خمینی فلاورجان داروخانه 3137421012 فلاورجان کمربندی بیمارستان امام خمینی
110 داروخانه بیمارستان سینا داروخانه 3132203626 اصفهان شمس آبادی چهارراه قصر  بیمارستان سینا
110 داروخانه دکترصادقی داروخانه 3136291961 اصفهان  خیابان شریعتی غربی ساختمان رامتین 3
110 داروخانه دکتر محمدی لارگان داروخانه 3137534233 فلاورجان محله لارگان روستای بوستان
110 داروخانه دکتر ناصح غفوری داروخانه 313748929 اصفهان شهر کلیشاد وسودرجان خیابان شهید مظطهری روبروی دبیرستان میلاد نور
139  سیدحسن سیدی یزدلی داروخانه 03155469694 اصفهان کاشان  خیابان شهید رجایی کوچه شهید مازوچی ساختمان پزشکان
139 داروخانه بیمارستان نقوی داروخانه 03155469393 اصفهان کاشان  شهید رجایی بیمارستان نقوی - داروخانه داخلی
139 داروخانه دکتر حق پناه داروخانه 03155335090 اصفهان کاشان  امیرکبیر جنب بیمارستان متینی
139 داروخانه دکتر خیاط کاشانی داروخانه 03155462026 اصفهان کاشان خیابان شهید بهشتی روبروی کوچه مسجد شامخی داروخانه دکتر خیاط کاشانی
139 داروخانه دکتر رشیدی داروخانه 03154823131 اصفهان اران وبیدگل  خیابان امام نوش اباد روبروی بانک ملی ایران
139 داروخانه دکتر شکاری داروخانه 03154730830 اصفهان  آران و بیدگل خیابان شهید رجایی روبروی اورژانس امام خمینی
139 داروخانه دکتر محمدگل داروخانه 03154722692 اصفهان  آران وبیدگل خ محمدهلال روبروی خ وشاد
139 داروخانه دکتر وردی داروخانه 03155459585 اصفهان کاشان  شهیدبهشتی کاشان-چهارراه ایت الله کاشانی_ساختمان پزشکان سینا_طبقه همکف
139 داروخانه دکتر هاشمی داروخانه 03154843899 اصفهان شهرستان آران و بیدگل، محمد آباد از توابع سفید شهر 
139 داروخانه دکترشمس الدینی داروخانه 03154729500 اصفهان  اران وبیدگل-خ-زینبیه-داروخانه دکترشمس الدینی
139 داروخانه شبانه روزی امام رضا (ع) - دکتر عبدلی داروخانه 03155228086 اصفهان کاشان خیابان امام خمینی (ره) روبروی حوزه علمیه داروخانه شبانه روزی امام رضا(ع)
139 داروخانه شبانه روزی دکتر خادمی داروخانه 03154254145 اصفهان اران وبیدگل ابوزیداباد خیابان امام خمینی داروخانه دکتر خادمی
139 داروخانه شبانه روزی دکتر نجفی زاده داروخانه 03155510410 اصفهان  راوند کاشان- بلوار قطب راوندی- جنب بانک صادرات
139 داروخانه شبانه روزی دکتر نمکی داروخانه 03154723195 اصفهان اران وبیدگل  -خیابان محمدهلال-روبروی بانک مسکن
139 داروخانه شفا داروخانه 03155454561 اصفهان کاشان  بهشتی بن بست آزادی ساختمان پزشکان امیر کبیر داروخانه شفا
139 داروخانه کوثر داروخانه 03155459164 اصفهان کاشان   خیابان آیت اله کاشانی نبش کوی اندیشه 21 مجتمع پزشکی تخصصی بقیه اله داروخانه کوثر
139 دکتر اکبری ( قانون ) داروخانه 03155445902 اصفهان  کاشان -خیابان بهشتی-داروخانه قانون
139 دکتر تقدیسی داروخانه 03154720165 اصفهان  اران و بیدگل-میدان امام خمینی-جنب مسجد امام حسین
139 دکتر طالبیان - قمصر  داروخانه 03155647000 اصفهان  کاشان قمصر بلوار امام خمینی 
139 دکتر عابد داروخانه 03155684721  اصفهان شهرستان کاشان شهر مشکات جاده قدیم قم کاشان جنب پایگاه بسیج محمد رسول الله
139 دکتر معصومه طبسی داروخانه 03155444433 اصفهان کاشان- خیابان شهید بهشتی 
139 دکتر مهدی دارابی داروخانه 03155457561 اصفهان  کاشان ابتدای خیابان شهید بهشتی ابتدای کوچه ساختمان پزشکان امیرکبیر
139 دکتر یوسفی داروخانه 03155451197 اصفهان کاشان  خیابان بابا افضل پلاک 8
139 دکتراحمدی مقدم داروخانه 03155433862 اصفهان کاشان  بهارستان-نبش چهارراه ورزشگاه
139 دکترزمانی داروخانه 03155516047 اصفهان  کاشان راوند داروخانه دکتر زمانی
139 فرید اکرمی داروخانه 03154720052 اصفهان اران وبیدگل  میدان شهدا خیابان نواب جنب بانک ملت
139 میلاد داروخانه 03154833855 اصفهان اران وبیدگل سفیدشهر جنب زیارت خاتون داروخانه میلاد
139 لامع ( دانش ) داروخانه 3155548538 اصفهان کاشان میدان جهادخ دانش
160 داروخانه بیمارستان شهید منتظری نجف اباد داروخانه 03142639108 اصفهان نجف اباد خ 17 شهریور داروخانه بیمارستان شهید منتظری نجف آباد
160 داروخانه دکتر حجتی داروخانه 03142642101 اصفهان نجف اباد  خیابان امام روبروی بانک ملی مرکزی
160 داروخانه دکتر دادخواه داروخانه 03142226081 اصفهان تیران وکرون  میدان امام حسین تیران-خ29اسفند
160 داروخانه دکتر رستمی داروخانه 03142640964 اصفهان نجف اباد خ امام شرقی بعد از 4 راه شهرداری،روبروی مجتمع پارسیان
160 داروخانه دکتر صالحی (آریا) داروخانه 03142444882 اصفهان نجف آباد یزدانشهر بلوار مطهری نبش خیابان سوم غربی 
160 داروخانه دکتر ضیایی داروخانه 03142644042 اصفهان نجفاباد  15 خرداد جنوبی  خیابان 15 خرداد جنوبی روبروی درمانگاه موسی ابن جعفر 
160 داروخانه دکتر نادریان داروخانه 03157723588 اصفهان - چادگان - میدان الله داروخانه دکتر نادریان
160 داروخانه دکترفتاح الجنان داروخانه 03143335670 اصفهان تيران -بلوار امام روبروي شرکت مخابرات 
160 داروخانه دکترنظری داروخانه 03142642154 اصفهان نجف آباد خ امام غربی ، درمانگاه خانواده
160 داروخانه دكترسبحاني داروخانه 03142629418 اصفهان نجف اباد-خيابان شريعتي-چهارراه بازار - داروخانه دكتر سبحاني
160 داروخانه شبانه روزی دکتر حجتی داروخانه 03142238087 اصفهان نجف اباد  گلدشت خیابان امام جنب خ عاشورا 
160 داروخانه شبانه روزی دکتر لطفی داروخانه 03142613447 اصفهان  نجف اباد  خ امام روبروی پاساژ ملت  داروخانه شبانه روزی دکتر لطفی
160 دکتر زهرا طالب داروخانه 03142626768  اصفهان- نجف اباد- خیابان معرفت روبروی چاه گله داری پلاک 231
160 دکتر صالحی(آریا) داروخانه 03142444882 اصفهان نجف آباد یزدانشهر خ مطهری نبش خ سوم غربی
160 دکتر کثیری داروخانه 03142636768 اصفهان نجف اباد خیابان امام
160 دکتر نخعی (افجان) داروخانه 03142782505 اصفهان تیران وکرون  روستای افجان خیابان درمانگاه داروخانه دکتر نخعی
160 دکترقاسم ابراهیمی چادگان داروخانه 03157722604  اصفهان چادگان خ قدس داروخانه دکتر ابراهیمی چادگان
160 دكتر بهروان داروخانه 03142620216 اصفهان نجف اباد خيابان منتظري جنوبي چهارراه شهدا غربي پلاك 1
160 دكتر علي شريف زاده داروخانه 03142628131 اصفهان نجف اباد خ دكتر شريعتي-چهارراه اله اكبر
160 زهره حاج امینی داروخانه 03142642371 اصفهان نجف اباد   خ شریعتی جنب کلینیک جابر
160 شفابخش داروخانه 03142624124 اصفهان  نجف آباد خ امام غربي روبروي بانك تجارت مركزي
160 مسعودی عسگران داروخانه 03142753698 اصفهان تیران وکرون  عسگران خ امام خمینی داروخانه مسعودی
160 مهدی غیور داروخانه 03142625386 اصفهان نجف اباد خیابان امام غربی روبروی پاساژ نور
168  دکتر کمالی زاد داروخانه 03157428128 اصفهان  گلپایگان - خیابان آیت اله گلپایگانی - نبش کوچه 5 - پلاک 365 
168 داروخانه دکتر محمدی داروخانه 03157330513 اصفهان گلپایگان  گوگد میدان توحید
168 داروخانه دکترکارگزاری داروخانه 03157435200 اصفهان گلپایگان- خیابان امام خمینی- روبروی دبیرستان امام- جنب دارالایتام
168 داروخانه دكتر آقابراتي داروخانه 03157454959 اصفهان  گلپايگان؛ خيابان امام خميني؛ روبه رو بازارچه نگين؛ داروخانه دكتر آقابراتي
168 داروخانه رازی داروخانه 03157322098 اصفهان گلپایگان- گلشهر
168 داروخانه کوکبی داروخانه 03157330124 اصفهان گلپایگان   گوگد .خیابان امام جنب بانک کشاورزی
168 دکتر غفوری گلپایگان داروخانه 03157427600 اصفهان گلپایگان میدان فردوسی 
168 دکتر همایونی داروخانه 3157522452 اصفهان فریدن بویین میاندشت
168 دکتر کیخایی داروخانه 3157524018 اصفهان فریدن بویین میاندشت
193 داروخانه داروخانه 03146255742 اصفهان  نائین خیابان امام خمینی نبش کوچه شماره 2
193 داروخانه دکتر عبودیت داروخانه 03146323320 اصفهان نایین خوروبیابانک خ امامزاده داروخانه دکتر عبودیت
193 داروخانه دکترمدنی داروخانه 03146253306 اصفهان نایین  شهید رجایی جنب بیمارستان حشمتیه
193 دکتر غلامپور داروخانه 03146262204 اصفهان نایین /پیرنیا خیابان امام خمینی خیابان پیرنیا 
193 شبانه روزی دکتر صادقی داروخانه 03146254300 اصفهان  نایین - خیابان امام خمینی- روبروی مسجد سجاد
194  داروخانه دكتر شاهسواري داروخانه 3153543712 اصفهان شهرضا خ انقلاب جنب بانك تجارت مركزي پ 98 داروخانه دكتر شاهسواري
194 امين (دكتر سامي) داروخانه 03153662327 اصفهان سميرم ميدان شهدا داروخانه امين
194 داروخانه بوعلی  داروخانه 03153504463 اصفهان شهرضا  میدان تاسوعا ابتدای خیابان ابوذر 
194 داروخانه بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم داروخانه 03153667618 اصفهان سمیرم بلوار ابشار بیمارستان سیدالشهدا(ع) سمیرم داروخانه
194 داروخانه بیمارستان شهدای دهاقان  داروخانه 03153338618 اصفهان شهرضا  شهر دهاقان  خیابان شهدا بیمارستان شهدای دهاقان 
194 داروخانه دکتر اسحاقی  داروخانه 03153505067 اصفهان شهرضا  انقلاب اسلامی  کوچه شماره 39 مجتمع پارسیان 
194 داروخانه دکتر ترابی  داروخانه 03153660312 اصفهان سمیرم  میدان شهدا 
194 داروخانه دکتر ملکیان داروخانه 03153226803 اصفهان شهرضا  خیابان شهید بهشتی  جنب بیت العباس 
194 داروخانه دکتر نصر داروخانه 03153753220 اصفهان شهرضا  گلشن خیابان امام حسین داروخانه دکتر نصر پلاک 150
194 داروخانه دکتر وثوقی داروخانه 03153223039 اصفهان شهرضا  چهارراه شهرداری شهید بهشتی  روبروی پاساژ زنبق 
194 داروخانه دکتر یوسفی داروخانه 03153246804 اصفهان شهرضا -چهارراه مدرس - جنب بانک پارسیان - داروخانه دکتر یوسفی 
194 داروخانه دكتر بشارت داروخانه 03153337633 اصفهان شهرضا دهاقان-بلوار انقلاب-داروخانه دكتر بشارت
194 داروخانه دكتر سادات داروخانه 03153230233 اصفهان  شهرضا خيابان شهيد بهشتي
194 داروخانه دكتر قرباني داروخانه 03153243113 اصفهان شهرضا  خيابان حكيم الهي مجتمع بقيه الله داروخانه دكتر قرباني
194 داروخانه سروش داروخانه 03152228265 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  کوچه شهید میرنیام 
194 داروخانه کیوان داروخانه 03153222232 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  روبروی شیرینی سرای ماه 
194 داروخانه کیوان اسفرجان داروخانه 03153402241 اصفهان شهرضا  روستای اسفرجان  میدان کشاورز داروخانه کیوان 
194 داوخانه دكتر بدريان داروخانه 03153337490 اصفهان شهرضا  دهاقان خيابان شهيد موسوي نرسيده به ميدان دفاع مقدس
194 دکتر حسن زاده داروخانه 03153545022 اصفهان شهرضا  حکیم فرزانه جنب مجتمع پزشکی مرکزی
194 دكتر طاهرپور شهرضا داروخانه 03153236959 اصفهان شهرضا  شهيد بهشتي فرعي 38- مجتمع پزشكي شفا
194 شهدا داروخانه 09131146925 اصفهان شهرضا- خیابان ولی عصر شرقی-مجتمع پزشکی ولی عصر
207 اردشیر امینی چرمهینی داروخانه 03152552822 چرمهین خیابان امام
207 اكبر نصر اصفهاني داروخانه 03152450148 ديزيچه خيابان شهداء روبروي بانك صادرات
207 بوعلي داروخانه 03152222381 اصفهان-زرين شهر-خيابان امام جنوبي-روبه روي بانك تجارت
207 بهرام کریمی هراتمه داروخانه 03152458232 خ شهدا
207 خسرو یزدی زاده داروخانه 03152242377 چمگردان خیابان اباذر جنب مسجد سجاد داروخانه دکتر خسرو یزدی زاده
207 داروخانه امینی داروخانه 03152552822 چرمهین خیابان امام داروخانه دکتر امینی
207 داروخانه بهمن داروخانه 03152415011 اصفهان-مبارکه-بلوار شهید نیکبخت-داروخانه بهمن
207 داروخانه بیمارستان شهدای لنجان داروخانه 03152274280 زرین شهر - خ باهنر - بیمارستان شهدای لنجان
207 داروخانه پارسيان داروخانه 03152237921 روبروي خيابان شهيد دستغيب پلاك 110
207 داروخانه خانم دکتر جباری داروخانه 03152451100 دیزیچه خیابان شهدا نبش کوچه لادن پ 130
207 داروخانه دکتر امیرخانی داروخانه 03152251996 اصفهان زرین شهر ورنامخواست خ شریعتی داروخانه دکتر امیرخانی
207 داروخانه دکتر خواجه شیرانی داروخانه 03152229617 فلکه مرکزی اول امام شمالی
207 داروخانه دکتر سید محمد عبداله موسوی نسب داروخانه 03152666966 شهرزاینده رود.بلوار پیامبر اعظم.جنب گلستان 1
207 داروخانه دکتر صرامی داروخانه 03152411904 مبارکه خ بسیج شمالی
207 داروخانه دکتر عربها داروخانه 09133338764 اصفهان - مبارکه - کرکوند- خ اصلی - داروخانه دکتر عربها
207 داروخانه دکتر کریمیان داروخانه 03152418016 مبارکه-خیابان بسیج شمالی-داروخانه دکتر کریمیان
207 داروخانه دکتر گل افشان داروخانه 03152232260 زرین شهر بلوار باهنر داروخانه دکتر گل افشان
207 داروخانه دکتر معتمدی  داروخانه 03152432335 اصفهان - زرینشهر -سده لنجان - خیابان امام - روبروی بانک ملی - داروخانه دکتر معتمدی 
207 داروخانه دکتر منصوری داروخانه 03152416660 شهرستان مبارکه خ 17 شهریور 
207 داروخانه دکتر نعمتی داروخانه 03152436653 لنجان سده سه راه استقلال داروخانه دکتر نعمتی
207 داروخانه دکتر همتیان داروخانه 03152531992 طالخونچه بلوارامام خمینی داروخانه دکتر همتیان
207 داروخانه دکتر یزدی زاده  داروخانه 03152242377 چمگردان خیابان اباذر جنب مسجد سجاد داروخانه دکتر یزدی زاده
207 داروخانه دکترسلحشوری داروخانه 03152229988 ابتدای خ سجاد جنب کوچه ثاراله
207 داروخانه دكتر اسماعيلي داروخانه 03152554060 چرمهين بلوار امام روبروي بانك كشاورزي
207 داروخانه دكتر پورمشهدي داروخانه 03152237730 چهارراه هلال احمر ابتداي خيابان شهيد باهنر
207 داروخانه دكتر فروغي داروخانه 03152434277 سده لنجان خيابان امام روبروي بانك صادرات داروخانه دكتر فروغي
207 داروخانه دكتر محمدي  كرچگان داروخانه 03152343200 باغ بهادران  روستاي كرچگان  حيابان وليعصر  داروخانه دكتر محمدي
207 داروخانه دكتر مهرابي داروخانه 03152353555 شهر باغشاد-ميدان ولي عصر-جنب بانك ملي-داروخانه دكتر مهرابي
207 داروخانه رازی باغبادران داروخانه 03152502244 باغبادران خیابان شهرداری داروخانه رازی 
207 داروخانه سلامت زرین شهر داروخانه 03152222210 داروخانه سلامت
207 داروخانه شبانه روزی دکتر حیدری زرین شهر داروخانه 03152271042 اصفهان زرین شهر  فلکه نماز
207 داروخانه شبانه روزی دکتردهقان داروخانه 03152407800 اصفهان مبارکه خیابان بسیج شمالی داروخانه شبانه روزی دکتردهقان
207 داروخانه شفابخش داروخانه 03152403033 مقابل بانک صادرات شعبه مرکزی
207 داروخانه مرکز مهر داروخانه 03152408584 مبارکه خیابان بسیج شمالی نبش مشتاق داروخانه مرکز مهر (دکتر اسلامی فر)
207 داروخانه میخک داروخانه 03152402338 جنب مطب دکتر باغبانی
207 داروخانه هدایت  داروخانه 03152542838 زیبا شهر -آدرگان بلوار امام خ امام خمینی 
207 دکتر تقدسی نیا داروخانه 03152232509 خیابان شهید باهنر، چهار راه هلال احمر، جنب کوچه نظامی، داروخانه دکتر تقدسی نیا
207 دکتر رباب ضیایی  داروخانه 03152413329 اصفهان مبارکه بلوار شهید نیکبخت جنب درمانگاه امیر المومنین. 
207 دکتر صفاریه داروخانه 03152415356 اول خیابان بسیج
207 دکتر منصوری راد داروخانه 03152237868 اصفهان زرین شهر خیابان باهنر داروخانه دکتر منصوری راد
207 دکترکرامتی داروخانه 03152242167 چمگردان خیابان اباذر جنب بانک ملت
207 سینا داروخانه 03152542535 اصفهان-مبارکه-زیباشهر-بلوارامام
207 شبانه روزي شفا بخش ورنامخواست داروخانه 03152250666 ورنامخواست خيتبتن شريعتي جنب مسجد جامع
207 شركت پيك سلامت زنده رود داروخانه 03152674942 مباركه صفائيه بيمارستان محمد رسول الله قسمت داروخانه
207 مرکز مهر (اسلامی فر) داروخانه 03152408584 مبارکه خ بیسج شمالی نبش مشتاق
208 دکتر جلالی فر داروخانه 03133363196 خمینی شهر خیابان امیر کبیر جنب کوچه 74
208 بوعلی داروخانه 03133623330 خمینی شهر - میدان آزادی - خیابان امام شمالی - نبش چهارشنبه بازار
208 حکمت داروخانه 03133622282 اصفهان خمینی شهر خیابان بوعلی جنب بیمارستان اشرفی
208 داروخانه دكتر صفری داروخانه 03133757558 اصفهان-درچه-خيابان امام
208 داروخانه دكتر طغياني داروخانه 03133518227 خميني شهر بلوار اميركبير اببتداي خ109
208 داروخانه دكتر عباس يكتاييان داروخانه 03133640012 خميني شهر ميدان ازادي خيابان جبل عاملي كوچه گلچين داخل درمانگاه خيريه ولي عصر عج
208 داروخانه دكتر كشاورز داروخانه 03133767176 درچه ميدان امام خيابان بسيج داروخانه دكتر كشاورز
208 داروخانه دكتر ودادي داروخانه 03133671310 اصفهان خميني شهر خيابان بوعلي نبش بنياد شهيد داروخانه دكتر ودادي
208 داروخانه دکتر امینی داروخانه 03133622109 جنب کوچه شماره 100
208 داروخانه دکتر تنهائی داروخانه 03133564227 کوشک بین فلکه اصلی و فلکه دوم- جنب پیتزا سرو
208 داروخانه دکتر جعفری داروخانه 03133518350 بلوار اشرففی اصفهانی جنب درمانگاه قدس
208 داروخانه دکتر حسینی داروخانه 03133627534 خمینیشهر خ بوعلی داروخانه دکتر حسینی
208 داروخانه دکتر طالبی داروخانه 03133677499 میدان شهدا خ کهندز داروخانه  دکتر طالبی
208 داروخانه دکتر قاسمی داروخانه 03133642846 خمینی شهر خ جمهوری اسلامی مقابل پارک پیروزی پلاک 117
208 داروخانه دکتر مجیری داروخانه 03133670973 خیابان بوعلی.روبه روی بیمارستان اشرفی.ساختمان پزشکی پارسیان.داروخانه دکتر مجیری
208 داروخانه دکتر معماریان داروخانه 03133613688 خمینی شهر چهارراه امام حسین ابتدای بلوار منتظری
208 داروخانه دکتر کندری داروخانه 03133572238 اصفهان-خمینی شهر-اصغر اباد-بلوار انقلاب
208 داروخانه دکتر کارگران داروخانه 03133612922 نرسیده به بیمارستان اشرفی
208 داروخانه دکترسید مصطفی قریشی داروخانه 03133762772 اصفهان-درچه میدان امام داروخانه دکتر قریشی
208 داروخانه دکترپناهی داروخانه 03133767474 درچه میدان امام بن بست گل محمدی
208 داروخانه شبانه روزی دکتر حیدری داروخانه 03133768111 اصفهان-شهرستان خمینی شهر-شهر درچه-خیابان امام خمینی-جنب کوی شهیدصنعت کار
208 داروخانه گلستانه داروخانه 03133621525 خیابان بوعلی داروخانه گلستانه
208 دكتر امان اللهي داروخانه 03133763772 درچه خ شريعتي جنب زايشگاه 22بهمن
208 دكتر مقدس داروخانه 03133410754 خ مدرس؛ روبروي قرض الحسنه حضرت حجت
208 دكتر ملكي داروخانه 03133602125 اصفهان -خميني شهر-منظريه- خ سروش-روبروي اداره صنعت معدن وتجارت
208 دکتر فرشته احمدی داروخانه 03133623184 چهارراه امام حسین . ابتدای بلوار منتظری . جنب کوچه 49
208 دکتر کندری داروخانه 03133574690 اصفهان-خمینی شهر-اصغراباد-
208 دکترجزینی داروخانه 03133763939 درچه-میدان امام-خ بسیج-جنب قرضالحسنه سجاد داروخانه دکترجزینی
208 دکترشیروی داروخانه 03133625560 خمینی شهر.خ شهیدصدوقی.مجتمع کوثر
208 سينا داروخانه 03133629900 خميني شهر خيابان بوعلي جنب بانك مسكن داروخانه سينا
208 صادقي كوشك داروخانه 03133562550 كوشك خ اميدشرقي روبه روي مسجدجامع
208 دکتر افلاکیان داروخانه 3132346693 درچه
208 دکتر دباغی  داروخانه 3133628663 خ بوعلی 
220  داروخانه دکتر گلشیری داروخانه 3145246711 اصفهان شاهین شهر  خیابان فردوسی بین فرعی 3 و 4 شرقی جنب بانک رسالت
220 المهدی(عج)حبیب آباد داروخانه 03145483456 اصفهان برخوار  حبیب آباد بلوار شهدای محراب 
220 داروخانه آراد داروخانه 03145243364 اصفهان  شاهین شهر خ فردوسی فرعی 1 غربی داروخانه آراد
220 داروخانه بوعلی دستگرد برخوار داروخانه 03145402021 اصفهان برخوار  دستگرد برخوار خیابان بسیج 
220 داروخانه دکتر جاودانی داروخانه 03145833741 اصفهان برخوار  سین-خیابان طالقانی-جنب نانوایی
220 داروخانه دکتر خدارحمی داروخانه 03145463500 اصفهان برخوار  شهید بهشتی خورزوق خ شهید بهشتی داروخانه دکتر خدارحمی
220 داروخانه دکتر ستاریان داروخانه 03145241471 اصفهان شاهین شهر بلوار امام جنب پاساژ ابوذر
220 داروخانه دکتر شیرانی داروخانه 03145278194 اصفهان  شاهین شهر خ فردوسی فرعی یک شرقی درمانگاه شبانه روزری پارس 
220 داروخانه دکتر صالحی داروخانه 03145462345  اصفهان برخوار خورزوق  خیابان شهید بهشتی 
220 داروخانه دکتر قربانی داروخانه 03145223368 اصفهان شاهین شهر   مخابرات نبش فرعی دو شرقی 
220 داروخانه دكتر گوارا داروخانه 03145216900 اصفهان شاهين شهر تقاطع خ نظامي و خ فرخي جنب مسجد قائم پلاك 20 داروخانه
220 داروخانه شهرآرا شاهین شهر داروخانه 03145244242 اصفهان شاهین شهر  امام خمینی جنب بانک سپه 
220 داروخانه کیمیا  داروخانه 03145224577 اصفهان شاهین شهر  عطار نبش فرعی 4 شرقی
220 كوثر داروخانه 03145821499 اصفهان برخوار  دولت اباد بلوار طالقاني -جنب بانك صادرات 
220 پرویزی داروخانه 03145248943 اصفهان -شاهین شهر-پروین اعتصامی -نرسیده به فرعی 1 غربی 
220 بوعلی دولت آباد داروخانه 03145822556 اصفهان - برخوار-طالقانی دولت آباد
313 احمد فیروزپور داروخانه 03154343080 اصفهان بادرود(نطنز) خیابان امام - روبروی خ هلال احمرداروحانه شبانه روزی دکتر فیروزپور
313 حسین يغمائيان مهابادی داروخانه 03154403430 اصفهان اردستان  مهاباد خ امام  درمانگاه شهيد ميركزاده
313 داروخانه دکتر پورعسگر شهرستان نطنز داروخانه 03154227747 اصفهان - شهرستان نطنز- خیابان امام خمینی - داروخانه دکتر پورعسگر
313 داروخانه دکتر مدبرزاده داروخانه 03154343730 اصفهان بادرود(نطنز) -بلوار امام خمینی-بیمارستان فاطمیه
313 دکتردهقانان زاده داروخانه 03154374480 اصفهان اردستان  زواره میدان امام -داروخانه دکتردهقانان زاده
313 فاطمه جلیلیان داروخانه 03154374053 اصفهان اردستان  زواره زواره خیابان امام درمانگاه قمربنی هاشم داروخانه دکتر جلیلیان
313 محمدرضاعلینقی زاده اردستانی  داروخانه 03154242271 اصفهان  اردستان - خ دکترشریعتی- جنب مسجد ابوالفضل (ع)
313 مسعود جاهد داروخانه 03154242093 اصفهان اردستان  میدان امام ابتدای خ فائق داروخانه دکتر جاهد
340 داروخانه بیمارستان شهید رجایی داران داروخانه 03157225848 اصفهان فریدن  داران- بلوار طالقانی- بیمارستان شهید رجایی داران
340 داروخانه دکتر رفیعی داروخانه 03157226265 اصفهان فریدن  داران بلوار طالقانی روبروی شهرداری جنب دادگستری کلینیک امام حسین ع فریدن داروخانه دکتر رفیعی
340 داروخانه دکتر مساح داروخانه 03157770939 اصفهان  خوانسار- خ امام خمینی
340 داروخانه دکتر معطری داروخانه 03157592150 اصفهان فریدون شهر. خیابان دکتر شریعتی. روبروی شبکه بهداشت. داروخانه دکتر معطری. 
340 داروخانه شبانه روزی دکتر کاهوکار داروخانه 03157224008 اصفهان فریدن  داران خ ایت الله طالقانی روبروی بیمارستان شهید رجایی داروخانه شبانه روزی دکتر کاهوکار
340 دکتر طبرزدی داروخانه 03157771261 اصفهان  خوانسار خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات داروخانه دکتر طبرزدی
340 سید مجید غضنفری داروخانه 03157775333 اصفهان -خوانسار-خ امام-روبه روی بانک ملت-داروخانه دکتر غضنفری
340 دارو سلامت فارابی داروخانه 3157773345 اصفهان خوانسار بیمارستان فاطمیه
340 داروخانه دکتر اخوان داروخانه 315759309 اصفهان فریدونشهر خ بسیج
359 داروخانه دکتر خردمند داروخانه 03145424744 اصفهان میمه  خ  امام اول طالقانی شهر وزوان خ امام اول طالقانی
359 داروخانه دکتر شیبانی داروخانه 03145422949 اصفهان میمه خ مولوی
کدشعبه  نوع مرجع درماني مرجع درمانی تلفن آدرس
110 درمانگاه عمومی درمانگاه تخصصي داخلي پروين 03132503444 اصفهان  خيابان پروين. روبروي كوچه امامزاده اسحاق. نبش كوچه 24 
110 درمانگاه عمومی درمانگاه جی 03135232244 اصفهان  خیابان جی.تقاطع همدانیان.کوی مطهری.درمانگاه شبانه روزی جی
110 درمانگاه عمومی کلینیک تخصصی و مرکز جامع بازتوانی قلب زاینده  03132240934 اصفهان - خیابان شمس آبادی - بن بست شهریار - ساختمان پزشکی مجید - طبقه همکف
110 درمانگاه عمومی درمانگاه عقيق سپاهانشهر 3136510624 سپاهاشهر بلوار غدير جنب باجه روزنامه فروشي ساختمان عقيق 1
110 درمانگاه عمومی مرکز تخصصی فروردین 03137775383 اصفهان بلوارکشاورز-چهارراه سیمین-خیابان دکترحسابی-بعدازخیابان کشاورزی-پلاک29
110 درمانگاه عمومی پردیس سپاهان شهر 03136503828 اصفهان  سپاهانشهر بلوار غدیر خ فاتح جنب شهرداری کلینیک پردیس
110 درمانگاه عمومی پورسینای حکیم شرکت سروش سلامت اصفهان 03136638216 اصفهان  خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27
110 درمانگاه عمومی درمانگاه رازی بهارستان 03136817676 اصفهان بهارستان  خیابان فرشته - خیابان شمشاد درمانگاه رازی
110 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت ودرمان ورزنه   ورزنه
110 درمانگاه عمومی درمانگاه سوم شعبان فلاورجان   فلاورجان
110 درمانگاه عمومی مرکز صدیقه طاهره   اصفهان
110 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی امام رضا(ع) 03137774383 اصفهان ولیعصر(عج) چهارراه سهروردی-خیابان جانبازان-شهرک ولیعصر(عج)-جنب پمپ گاز-ابتدای خیابان شهید بخشی
110 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی بهار 03137737010 اصفهان خیابان آتشگاه جنب پمپ بنزین سعادت کوچه شماره 13
110 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی پاسارگاد 03134396100 اصفهان ملک شهر خیابان 17 شهریور نرسیده به سه راه مهدیه 
110 درمانگاه عمومی درمانگاه کودک من 03136628517 اصفهان  خ شیخ صدوق شمالی سه راه شیخ مفید ک گلرنگ پ 21
110 درمانگاه عمومی کلینیک ایرانمهر 03132240988 اصفهان خیابان طیب-بعدازپمپ بنزین -نبش کوچه بروجردیها- ساختمان مهتاب 9 طبقه همکف
110 درمانگاه عمومی موسسه خیریه ودارالشفاء ثامن الائمه 03135817360  اصفهان-خ پروین-پل سرهنگ
110 درمانگاه عمومی مهر چهلستون 03137735782 اصفهان آتشگاه روبروی منارجنبان.
110 درمانگاه عمومی آريا 03133318803 اصفهان - خيابان امام خميني - جنب كوي مشكين - درمانگاه آريا
110 درمانگاه عمومی دارالشفاءحضرت جوادالائمه (ع) 03132221936 اصفهان  ابتدای نشاط چهارراه شکر شکن ابتدای خیابان نشاط
110 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزي حضرت ابوالفضل (ع) 03134501080 اصفهان - خيابان كاوه - خيابان ابوريحان بيروني - ميدان برازنده
110 درمانگاه عمومی درمانگاه نوید 03135816818   اصفهان-خ-معراج-درمانگاه نوید
110 درمانگاه عمومی کلینیک آتیه دستگرد 03137750300 اصفهان  بلوار کشاورز نرسیده به خ کشاورزی جنب پل شهید دهقان
110 درمانگاه عمومی کلینیک عفونی بهارستان  ( مرکز تخصصی روشهای نوین  03136201375  اصفهان - خیابان شهدای صفه - بیمارستان تخصصی خانواده - روبروی ساختمان اداری - کلینیک عفونی  مرکز تخصصی روشهای نوین درمان زخم 
110 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت درمان فلاورجان 3137421102 اصفهان فلاورجان خیابان  طالقانی شبکه بهداشت و درمان فلاورجان
110 درمانگاه عمومی درمانگاه تخصصی داخلی سجاد 03142275553 اصفهان مهردشت دهق-بلوار ولی عصر-رو بروی اورژانس مهدیه-درمانگاه تخصصی داخلی سجاد
139 درمانگاه عمومی مجتمع درمانی شفاء 03155460166 اصفهان  کاشان خیابان شهید بهشتی مجتمع درمانی شفاء
139 درمانگاه عمومی مركز بهداشتي درماني فرهنگيان كاشان 03155580030 اصفهان کاشان  بلوار شهيدآيت الله مطهري بلوار شهيد آيت الله مطهري
139 درمانگاه عمومی گلابچی 3155442061 اصفهان کاشان خیابان امام
139 درمانگاه عمومی اورژانس مرکزی 3155450024 اصفهان کاشان خیابان باباافضل
139 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت و درمان 3154725902 اصفهان آران و بیدگل خیابان امام
139 درمانگاه عمومی معاونت بهداشت 3155420001 اصفهان کاشان فاز 2 ناجی آباد میدان پلیس بلوار نارنجستان
139 درمانگاه عمومی معاونت درمان 3155442015 اصفهان کاشان خیابان بهشتی
160 درمانگاه عمومی امین 03142455155 اصفهان نجفاباد  یزدانشهر-بلوار مطهری - روبه روی مسجد جامع ولی عصر درمانگاه امین
160 درمانگاه عمومی تصویربرداری شفا 03142643215 اصفهان نجف آباد. خیابان امام شرقی. جنب پمپ بنزین میثم تمار. ساختمان شفا
160 درمانگاه عمومی خیریه حضرت زهرا(س) گلدشت 03142232980 اصفهان نجف اباد  'گلدشت  خیابان منتظری
160 درمانگاه عمومی درمانگاه جابر بن عبدالله انصاری 03142467066 اصفهان نجف اباد  خیابان دکتر شریعتی نرسیده به سه راه فرهنگ جنب بانک پاسارگاد
160 درمانگاه عمومی درمانگاه نبی اکرم (ص) 03136124108 اصفهان نجف اباد میدان امام(ره) خیابان منتظری جنوبی درمانگاه نبی اکرم(ص)
160 درمانگاه عمومی شبانه روزی عمومی خانواده 03142644462 اصفهان نجف اباد خیابان امام غربی روبروی پاساژ نور
160 درمانگاه عمومی شرکت تعاونی طب حکیم نجف آباد 03142743101  اصفهان-نجف آباد- خیابان شریعتی شرقی- جنب خیابان یزدانمهر - پلاک 463
160 درمانگاه عمومی فرهنگیان نجف آباد 03142626266 اصفهان نجف اباد  چهار راه شهرداری خیابان امام
160 درمانگاه عمومی نوین طب بوعلی تیران 03142220414 اصفهان تیران وکرون  -بلوار امام-خیابان فارابی-روبروی شبکه بهداشت
168 درمانگاه عمومی درمانگاه خاتم الانبیاء 03157482449 اصفهان گلپایگان- بلوار سلمان فارسی
168 درمانگاه عمومی درمانگاه خیریه بیماریهای خاص 03157450905 اصفهان  گلپایگان_ خ شهید رجایی- 
168 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت درمان بوئین میاندشت 03157524666 اصفهان فریدن  بوئین میاندشت خ ولیعصر
168 درمانگاه عمومی خیریه حضرت ایت اله گلپایگانی 03157330036 اصفهان گلپایگان گوگد بلوار شفا
193 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت خور 03146324441 اصفهان نایین  خوروبیابانک خور- 
193 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت و درمان نایین 3146253757 اصفهان نایین خیابان ولیعصر شبکه بهداشت و درمان نایین
194 درمانگاه عمومی ثارالله (ع)  03153225041 اصفهان  شهرضا خيابان حكيم نصرالله بلوار كشاورز جنوبي پلاك 109 
194 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزي سجاد 03153245503 اصفهان شهرضا -خيابان شهيد بهشتي روبه روي هلال احمر درمانگاه سجاد جنب شركت نفت
194 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان 03153333914 اصفهان شهرضا دهاقان- خ معلم- فلکه مهر مادری- روبروی مسجد ولیعصر- شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهاقان
207 درمانگاه عمومی درمانگاه سلامت 03152273882 چهار راه هلال احمر کلینیک سلامت
207 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی آریا 03152622313 اصفهان-فولادشهر-خیابان طالقانی-روبروی بانک صادرات-  درمانگاه شبانه روزی آریا
207 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی شفا 03152645335 محله ب4- پشت شرکت عمران- درمانگاه شفا
207 درمانگاه عمومی سيدالشهدا 03152542566 زيباشهر. محله لنج. درمانگاه سيدالشهدا لنج
207 درمانگاه عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مبارکه 03152672010 مبارکه-بلوار خلیج فارس-خیابان پرستارجنب بیمارستان محمدرسول اله(ص)
207 درمانگاه عمومی شرکت خدماتی درمانی سلیم طب سپاهان 03152383135 شهر کرکوند - بلوار امام - کوچه معراج جنوبی - مرکز بهداشتی درمانی شهر کرکوند
207 درمانگاه عمومی شرکت کوثر پرستار سپاهان 03152412660 مبارکه - خ 17 شهریور - درمانگاه شبانه روزی سینا
207 درمانگاه عمومی شرکت گلبهار زاینده رود 03152543535 مبارکه - زیبا شهر - درمانگاه شبانه روزی 
207 درمانگاه عمومی نوید مهر 03152503899 اصفهان-باغبادران-میدان دورباط-خیابان شهیدبهشتی -جنب ترمینال -درمانکاه نویدمهر 
208 درمانگاه عمومی خیریه حضرت رسول (ص) 03133628084 اصفهان  خمینی شهر- خیابان هفده شهریور- نرسیده به چهارراه نبوت- درمانگاه خیریه حضرت رسول (ص)
208 درمانگاه عمومی درمانگاه ولی عصر(عج) 03133640005 اصفهان - خمینی شهر -  میدان آزادی -بلوارآیت اله جبل عاملی
208 درمانگاه عمومی قدس 03133677008 اصفهان خمینی شهر خ کهندژ نرسیده به میدان شهدا
220 درمانگاه عمومی درمانگاه امام حسین (ع) 03145271990 اصفهان شاهین شهر  خیابان فردوسی فرعی 2 شرقی
220 درمانگاه عمومی درمانگاه پارس 03145278003 اصفهان شاهین شهر  بلوارفردوسی-فرعی یک شرقی-ساختمان 61
220 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی شهرآرا شاهین شهر 03145244243 اصفهان شاهین شهر  امام خمینی جنب بانک سپه - درمانگاه شبانه روزی شهرآرا 
220 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی میلاد 03145320320 اصفهان شاهین شهر  خیابان عطار کلینیک شبانه روزی میلاد 
220 درمانگاه عمومی درمانگاه شبانه روزی نورالهدی  03195020103 اصفهان برخوار دستگرد برخوار- میدان شهرداری - ابتدای بلوار معلم- درمانگا شبانه روزی نورالهدی
220 درمانگاه عمومی خیریه امام رضا علیه السلام 03145826001  اصفهان-دولت آباد-بلوار طالقانی-خیابان امام رضا
340 درمانگاه عمومی امام حسین 03157223199 اصفهان  شهرستان فریدن خیابان طالقانی کدپستی 8561943959 شماره تلفن 03157223199
کدشعبه  نوع مرجع درماني مرجع درمانی تلفن آدرس
110 درمانگاه دندان پزشکي  سروش فلاورجان 03137427488 اصفهان فلاورجان بلوار طالقانی کوچه جنب شهرداری -کلینیک دندانپزشکی سروش 
110 درمانگاه دندان پزشکي پردیس 03136280918 اصفهان - چهارباغ بالا ,چهارراه نظر , ساختمان ماکان - طبقه اول - درمانگاه دندان پزشکی پردیس
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه حضرت فاطمه زهرا 03136826071 اصفهان  بهارستان خ فرشته جنب مجتمع تجاری رضا پ 27
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دنداپزشكي رسالت 03133344878  اصفهان-خيابان امام خميني-خيابان شريف شرقي-ميدان شاهد 
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دندانپزشکی جلفا 03136250422 اصفهان-خیابان توحید میانی-کوچه کلیسای غربی پلاک 17
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دندانپزشکی خواجو 03132124901 اصفهان. خیابان چهار باغ خواجو. روبروی درب صدا و سیما. طبقه فوقانی داروخانه برزویه
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دندانپزشکی صدرا 03134437494 اصفهان فلکه ملک شهر ابتدای خ علم الهدی 
110 درمانگاه دندان پزشکي دندانپزشکی مرکزی سپاهان 03135232301 اصفهان  خوراسگان خیابان اباذر جنب مرکز سلامت منطقه (بهداری) 
110 درمانگاه دندان پزشکي صدف 03132331340 اصفهان شمس ابادی روبروی عیسی ابن مریم
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک تخصصی دندانپزشکی پارس اصفهان 03136255661 اصفهان - خیابان حکیم نظامی - ابتدای محتشم کاشانی - جنب ام آر آی سپاهان-ساختمان پارس - طبقه دوم
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی احرار 3137760546 اصفهان فلکه ارتش ابتدای بلوار کشاورز پلاک 53
110 درمانگاه دندان پزشکي شرکت تعاونی بهداشتی درمانی شفاء(کلینیک هشت بهشت) 03132673005  اصفهان خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان هشت بهشت غربی جنب دبیرستان کاروان ادب
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی توحید 03136251257 اصفهان خیابان توحید میانی بین چهارراه توحید و مهرداد کنار لوستر اکبر
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی 03136274490 اصفهان  خیابان حکیم نظامی حد فاصل چهارراه حکیم نظامی و خاقانی کوچه 10 کلینیک دندانپزشکی حکیم نظامی
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق 03136628448 اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی کوچه ش 41 کلینیک دندانپزشکی شیخ صدوق
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی کاوه 03134407006 اصفهان خ کاوه نبش چهارراه جابرانصاری درمانگاه دندانپزشکی کاوه
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی شرق 3177679478 اصفهان سه راه سیمین ابتدای سهروردی ساختمان الهیه
110 درمانگاه دندان پزشکي مهرگان 03133457079 اصفهان اصفهان  دکتر باهنر اصفهن خیابان کاوه میدان 25 آبان ابتدای خ باهنر روبروی مسجد حضرت سجاد
110 درمانگاه دندان پزشکي شرکت طب و کار سپاهان- درمانگاه محتشم  03136252573  اصفهان خیابان محتشم کاشانی جنب بانک سپه درمانگاه دندانپزشکی محتشم
110 درمانگاه دندان پزشکي عقيق سپاهانشهر 03136510624 اصفهان  سپاهانشهر بلوار غدير جنب باجه روزنامه فروشي ساختمان عقيق 1
110 درمانگاه دندان پزشکي كلينيك دندانپزشكي سپهسالار 03133379665 اصفهان  ميدان جمهوري ابتداي خ رباط جنب بانك صادرات ط2
110 درمانگاه دندان پزشکي شرکت بسام پویا- درمانگاه دندانپزشکی الغدیر 03132342281 اصفهان  سه راه کهندژ  اتوبان خرازی درمانگاه دندانپزشکی الغدیر
110 درمانگاه دندان پزشکي دندانپزشکی لقمان 03134500770 اصفهان خیابان کاوه بعدازپل سه راه ملک شهر کوچه آزادگان جنب کلانتری 19
110 درمانگاه دندان پزشکي شرکت بسام پویا- درمانگاه دندانپزشکی خانواده 03136201383 اصفهان  خیابان صفه بیمارستان خانواده درمانگاه دندانپزشکی خانواده
110 درمانگاه دندان پزشکي شرکت طب و کار سپاهان 03132298102  اصفهان خ سروش حد فاصل آل خجند و حکیم شفایی جنب اداره برق درمانگاه دندانپزشکی سروش
110 درمانگاه دندان پزشکي دندانپزشکی بهبود 03136825306 اصفهان اصفهان بهارستان فاز 2 خ ایثار حد فاصل فروردین و اردیبهشت دندانپزشکی بهبود
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دندانپزشکی آزادگان 03136700791 اصفهان خیابان فرایبورگ نبش کوچه دوازدهم درمانگاه دندانپزشکی سروش
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک مهراد 03132648888 اصفهان خ مشتاق اول خ سید ابوالحسن اصفهانی-نبش ک19
110 درمانگاه دندان پزشکي سينا 03134519621 اصفهان كاوه  گلستان 
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دندانپزشکی اصفهان 03136614210 اصفهان  سجاد / منطقه 6 رحیم ارباب روبروی نمایشگاه مبل مرکزی مجتمع درمانی روزبه کلینیک تخصصی دندانپزشکی اصفهان
110 درمانگاه دندان پزشکي اراد 03132662980 اصفهان  هشت بهشت شرقی چهارراه حمزه ساختمان حمزه
110 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه دندانپزشکی بهاران 3132653323 اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی نرسیده به سه راه نیرو طبقه فوقانی قرض الحسنه خطیبی
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی سپنتا 3132616151 اصفهان انتهای خیابان علامه امینی میدان پردیس 
110 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی مارال 3132274673 اصفهان خیابان بزرگمهر نرسیده به فلکه احمد آباد خیابان مفتح جنب بانک ملی
139 درمانگاه دندان پزشکي سلامت 03155580255 اصفهان كاشان خيابان شهيد بهشتي نرسيده به ميدان معلم، كلينيك دندانپزشكي سلامت
139 درمانگاه دندان پزشکي پارس 3155545578 اصفهان - کاشان - بلوارشهید خادمی
160 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی مهرگان 03142640538 اصفهان نجف اباد  خیابان امام خمینی کوچه شهید حبیب منتظری کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مهرگان
194 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه شهید صیاد شیرازی  03153246037 اصفهان شهرضا  شهید فهمیده  ساختمان ارتش 
194 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک فرهنگیان 3153223084 اصفهان -شهرضا-خیابان چهل متری -درمانگاه
194 درمانگاه دندان پزشکي ثارالله (ع)  3153225041 اصفهان  شهرضا خيابان حكيم نصرالله بلوار كشاورز جنوبي پلاك 109 
207 درمانگاه دندان پزشکي آفتاب طلائی 03152270478 اصفهان لنجان(زرینشهر)  بلوار شهید باهنر زرین شهر بلوار شهیدباهنر جنب بانک سپه کوچه شهید علیرحم احمدی
207 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی پارس زرین شهر 03152222545 اصفهان لنجان- زرین شهر - خیابان امام شمالی - کوچه اکبر بابا جانی 
207 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی پارس فولادشهر 03152626338 اصفهان لنجان -فولادشهر - محله A2- جنب بازار کوثر - مجتمع پزشکان - مرکز دندانپزشکی پارس
207 درمانگاه دندان پزشکي درمانگاه امیرالمومنین(ع) 03152418300 مبارکه خ شهید نیکبخت 
208 درمانگاه دندان پزشکي آبان 03133606060 اصفهان - خمینی شهر- منظریهه میدان نماز - ابتدای خیابان سروش- کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی آبان
208 درمانگاه دندان پزشکي غدیر خمینی شهر 03133603671 اصفهان  خمینی شهر میدان قدس جنب بانک مهر اقتصاد کلینیک دندانپزشکی غدیر
220 درمانگاه دندان پزشکي کلینیک دندانپزشکی فردوسی 03145274441 اصفهان شاهین شهر رازی-1شرقی
کدشعبه نوع مرجع درماني مرجع درمانی تلفن آدرس
110 دندان پزشکي دکتر ایمان طباطبایی 03136823646 اصفهان ابهارستان خیابان الفت - بین جهارراه ایثار و فرشته - جنب املاک میهن
110 دندانپزشک دکترکامران دارابی 3137380418 رهنان خ ابوذر روبروی پست بانک نمبش کوی معلم کلینیک شهید عاملی
110 دندان پزشکي دکتر بتول شرکت 03134463354 اصفهان  میدان شهدا ابتدای خ کاوه جنب بانک ملت طبقه فوقانی واحد دندانپزشکی
110 دندان پزشکي دکتر بیگدلیان 03133345684 اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی نرسیده به پل هوائی ساختمان خلیج فارس طبقه سوم
110 دندان پزشکي دکتر روشنک شرکت 03132229658 اصفهان  خ فردوسی خ سید علیخان نبش ک خیام
110 دندان پزشکي دکترپردیس طریقی 3136643309 اصفهان شیخ صدوق شمالی ساختمان تک نگین (بانک شهر) طبقه دوم واحد1
110 دندان پزشکي دکتر فاطمه صادق زاده 03136644149 اصفهان خ شیخ صدوق شمالی بین شیخ مفید و نیکبخت جنب بانک تجارت بن بست تاتار ساختمان ارغوان طبقه سوم واحد 15
110 دندان پزشکي دکتر مهدی نیکخواه 03136622105 اصفهان  دروازه شیراز ابتدای خیابان چهارباغ بالا روبروی استخر انقلاب ساختمان احمد
110 دندان پزشکي سید مرتضی مدنی 03132297163 اصفهان  خیابان پروین - ابتدای خیابان صباحی - مجتمع تجاری شهید رجایی
110 دندان پزشکي صفوراشاه طالبی 03136281716 اصفهان خیابان محتشم کاشانی-روبروی سازمان بیمه ایران-ساختمان النا-طبقه سوم-واحد شرقی
-مطب دکتر صفورا شاه طالبی
110 دندان پزشکي عشرت رسولي  03136256625 اصفهان حكيم نظامي حسين آباد جنب گياه دارويي صانعي
110 دندان پزشکي علیرضاطالبیان 03137765329 اصفهان  سه راه سیمین مجتمع اداری اسپادانا طبقه 3 واحد1
110 دندان پزشکي فرهنگ لقایی 03136637725 اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی -حد فاصل سه راه شیخ مفید و چهار راه نیکبخت - نبش کوچه مسجد محمدآباد - ساختمان تک نگین -طبقه اول - واحد 7
110 دندان پزشکي محمدرضا صادقیان 03136254356 اصفهان خ چها باغ بالا روبروی شرکت زمزم مجتمع پارسیان طبقه چهارم واحد 610
110 دندان پزشکي مطب دکتر حمید منتظرالقائم 03132347703 اصفهان خیابان شمس آبادی خیابان پارس غربی مجتمع پزشکی مریم بلوک 2 طبقه ی چهارم پلاک 66
110 دندان پزشکي مطب دکتر منیره نیلی 03136283440 اصفهان  خیابان توحید میانی - مجتمع پزشکی توحید - طبقه فوقانی داروخانه دی - واحد 514
110 دندان پزشکي هادی حیدری 03132214790 اصفهان خیابان امادگاه
110 دندان پزشکي دکترپریسا ضایی مقدم 3136281628 اصفهان خیابان شریعتی روبروی پلی کلینیک شریعتی مجتمع نوید طبقه اول واحد2
139 دندان پزشکي  دکتر زهره یزدان مهر 03155462737 اصفهان  کاشان-خ شهید بهشتی-کوچه مسجد شامخی-ساختمان پزشکان آریا-طبقه دوم
139 دندان پزشکي سید محمد رضا سیدمحمدی مهابادی 03155464721 اصفهان  کاشان-خیابان شهید بهشتی-ساختمان پزشکان پارس-طبقه دوم
139 دندان پزشکي حسین جشنی 31554642121 اصفهان کاشان چهارراه کاشانی
160 دندان پزشکي دندان پزشکی دکتر ابراهیم 03142645530 اصفهان نجف اباد  3 خیابان امام-چهارراه شهرداری-مجتمع نخل-طبقه اول-واحد 5
160 دندان پزشکي دندانپزشک دکتر خوشاوی 03142637455 اصفهان نجف اباد  شیخ بهایی مرکزی  بعد از تقاطع 17 شهریور نرسیده به سه راه امیدی
160 دندان پزشکي دندانپزشکی 03157722272 اصفهان چادگان-خیابان شهید مره ای -کوچه عدل-پلاک 7
160 دندان پزشکي سیدعلی صادقی 03142640281 اصفهان نجف اباد  امام شرقی خ امام کوی گرانمایه انتهای بن بست طبقه همکف
160 دندان پزشکي غلام حسین ایمانیان نجف آبادی 03142635606 اصفهان نجف اباد خ امام غربی-نرسیده به باغ ملی- کوی حجاب- مجتمع نسیم-واحد 1
168 دندان پزشکي دندانپزشکی نهال سعادت 03157422240 اصفهان  گلپایگان- خ آیت اله گلپایگانی
194 دندان پزشکي دکتر امیرحسین رضائی  03153245183 اصفهان شهرضا بتدای خیابان شهید طباطبایی 
194 دندان پزشکي دکتر محمدرضا ناظم  03153222656 اصفهان شهرضا  شهید بهشتی  کوچه مسجد قائم 
207 دندانپزشک جمشید قربانی 03152411770  مبارکه -خ شفا 
207 دندانپزشک دکتر زهره طباطبایی 03152272999 زرین شهر- خ باهنر- کوی گلستان - ساختمان مهر - پلاک 17
207 دندانپزشک دکتر سید حسین موسوی 03152418354 خیابان بسیج - جنب داروخانه دکتر صفاریه
207 دندانپزشک دکتر صفدر بیگلرزاده 03152383646 کرکوند- بلوار امام خمینی-طبقه زیرین داروخانه دکتر امینی
207 دندانپزشک دکتر محبوبه بهرامی  03152401770 اصفهان شهرستان مبارکه ابتدای خ مشتاق 
207 دندانپزشک دکتر محمدعلی بیات 03152534055 مبارکه، طالخونچه، خیابان شهید یلمه مطب دندانپزشکی
207 دندانپزشک ÷ 03152436682 خيابان امام روبروي مسجد ابوالفضل پلاک 740
207 دندانپزشک دکتروحیدتوسلی کجانی 03152434448 خ امام سه راه استقلال جنب بانک سپه
207 دندانپزشک رضا مرادی 03152226989 اصفهان-زرین شهر- فلکه مرکزی ساختمان پزشکان. طبقه دوم
207 دندانپزشک سوگل قربانی 03152411770 مبارکه خیابان شفا
207 دندانپزشک سینا قربانی 03152672817 اصفهان مبارکه صفاییه محله یک محله109 خیابان نیلوفر3
207 دندانپزشک غلامرضا فتحی 03152409855 مبارکه خیابان بسیج مطب دکتر غلامرضافتحی
207 دندانپزشک مریم محمدی 03152638373 اصفهان-فولادشهر-محلهB2 B3_روبروی داروخانه دکتر تالاری
207 دندانپزشک مطب دندانپزشکی دکتر زهرایی 03152632100 فولادشهر-محله B1-روبروی مسجد امام حسن-پلاک 3
207 دندانپزشک مطب دندانپزشکی دکتر مصطفی فتحی 03152407545 اصفهان مبارکه خیابان  بسیج جنب داروخانه دکتر منصوری
208 دندان پزشکي  مطب دکتر میر لوحی  03133674497 اصفهان خمینی شهر . میدان شهداء
208 دندان پزشکي مطب دکتر حسن توبه یانی 03133638888 اصفهان خمینی شهر  کهندژ فلکه شهدا ساختان نگین
208 دندان پزشکي مطب دکتر علیرضا شریف زاده 03133613335 اصفهان  خمینی شهر خیابان امام شمالی جنب بانک کشاورزی
313 دندان پزشکي مهدیه چاوشزاده نطنزی 03154220300 اصفهان نطنز  17 شهریور- روبروی دبیرستان امام 
شعبه مربوطه نوع مرجع درماني مرجع درمانی تلفن آدرس
110 کارشناسان پروانه دار بینایی سنجی رباط-دکتر تنباکوئی 3134426439 اصفهان-خیابان رباط دوم-جنب خیابان شهید عادلپور-مجتمع تجاری پدیده-طبقه سوم
220 اپتومتریست محمدشفیعی علویجه 3145229738 شاهین شهر ابتدای خیابان دکتر حسابی مجتمع پزشکی ابن سینا طبقه همکف واحد8
110 کارشناسان پروانه دار بینایی سنجی فراسو   خیابان بزرگمهر روبروی مسجد الکریم نبش خیابان 13 جنب آزمایشگاه امام رضا
110 اپتومتریست عبداله کرداریان 3135815657 خیابان پروین نرسیده به پل سرهنگ درمانگاه ثامن الایمه 
110 مرکز ارتوپدی فنی  مرکز ارتوپدی فنی اصفهان  3132205438 اصفهان شمس ابادی  چهارراه عباس آبادجنب مادی نیاصرم 
کدشعبه نوع مرجع درماني مرجع درمانی تلفن آدرس
110 مراکز جراحي محدود اردیبهشت 3137861672 اصفهان - خیابان رودکی - جنب اداره گذرنامه - مرکزجراحی اردیبهشت
110 مراکز جراحي محدود شرکت گسترش درمان صدرا 03136268600 اصفهان بلوار دانشگاه نبش کوی موذن صفایی
110 مراکز جراحي محدود کلینیک چشم پزشکی ابان 03136303483 اصفهان  خیابان سجاد خیابان قائم مقام فراهانی(سپهسالار) بعد از سه راه طبیب 
110 مراکز جراحي محدود مرکز جراحی محدود ودرمانگاه رسالت اصفهان 03136275653 اصفهان خ ارتش جنب خانه معلم1 کلینیک رسالت
110 مراکز جراحي محدود میلاد 03134487979 اصفهان  چهارباغ پایین  کوچه رام پناهی (33) پ 1 
110 مرکز جراحی محدود کلینیک چشم پارسیان 03136644222 اصفهان  میر/6 اصفهان خیبان میر پلاک208
139 مراکز جراحي محدود پارسیان 3155575731  اصفهان- کاشان- خیابان شهید بهشتی- کوچه شهید صلواتی- مرکز جراحی پارسیان
168 مرکز جراحی محدود کلینیک حضرت مهدی 03157438423 اصفهان  گلپایگان- خ آیت اله گلپایگانی

اصفهان ، میدان انقلاب ،خیابان پاسداران(باغ گلدسته) مقابل بسیج امام صادق نبش کوچه کیوان ساختمان مپنا طبقه دوم                                              تلفنهای تماس: 32243951-32243964-32243958