دانلود پرسشنامه اشتراک دانش کارکنان چناماننی (چنارانی)

پژوهنده گرامی سلام ما را پذیرا باشید.
نام محصول دانلودی: دانلود پرسشنامه اشتراک دانش کارکنان چناماننی (چنارانی)

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

دانلود پرسشنامه اشتراک دانش کارکنان چناماننی (چنارانی)

دانلود پرسشنامه اشتراک دانش کارکنان چناماننی (پرسشنامه اشتراک دانش کارکنان چنارانی) همراه با شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 4
حجم 136 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پرسشنامه اشتراک دانش:
 برای سنجش اشتراک دانش کارکنان از پرسشنامه چناماننی (چنارانی)  (2006)  در قالب 7  گویه بر حسب 7 گزینه‌ای از نوع طیف لیکرت  و  بر اساس بسیار موافقم (نمره 6)، نسبتا موافقم (5)، تا حدی موافقم (4)، در حد متوسط (3)، تا حدی مخالفم (2)، نسبتا مخالفم (1) و بسیار مخالفم (0) نمره‌گذاری شده است استفاده شد. روایی آن توسط چناماننی (2006) تایید و پایایی به روش آلفای کرونباخ 87/0 گزارش شد. روایی کل پرسشنامه به روش تحلیل گویه توسط پژوهشگر 82/0- 43/0 و پایایی به روش آلفای کرونیاخ 82/0 گزارش شد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود