تحلیل و بررسی تاریخ وادبیات اندلس

تحلیل و بررسی تاریخ وادبیات اندلس

تحلیل و بررسی تاریخ وادبیات اندلس دارای 115صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 115
حجم 114 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


مقدمه
آندلس
فتح اندلس
از فتح تابرپایی دولت اموی
«حکومت اموی از برپایی تا سرنگونی»
عصر امارت
عصر خلافت
شعر اندلسی
ویژگی های شعر اندلسی
طبیعت
زبان سهل وروان
وسعت خیال، زیبایی وتزیین الفاظ
عدم تعمق فکری
تقلید از ادب شرق
شعر موشح
شعر زجل
عبدالرحمن الداخل (صقر قریش)
اشعار غنایی(احساسی)
اشعار سیاسی
هشام بن عبدالرحمن الداخل
ویژگی شعری
الحکم بن هشام (الربضی)
اشعار حماسی
غزلیات
ویژگی شعری
عبدالرحمن الثانی بن الحکم المعروف بالأوسط
شعر حکمی
ویژگی شعری
محمدبن عبدالرحمن الثانی
غزل
ویژگی شعری
عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثانی
غزلیات
زهدیات
شعر هجاء
ویژگی شعری
عبدالرحمن الثالث بن محمد الملقب بالناصر
ویژگی شعری
غزلیات
ویژگی شعری
سلیمان بن الحکم الثانی بن الناصر «المستعین بالله»
شعر سیاسی
غزلیات
ویژگی شعری
عبد الرحمن بن هشام عبدالجبار بن عبد الرحمن الناصر ( المستظهربالله)
غزلیات
ویژگی شعری
نتیجه گیری
منابع

قسمتی از متن :


مقدمه
یکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم بررسی تاریخ وادبیات آن درذهن خطورمی کند.اندلس تاریخی گسترده وپرآشوب دارد.دسته های مختلفی چون بربرها،گوتها،مسیحیان ومسلمانان درآنجاحکومت وقدرت نمایی کرده اند. ازاین روی برآن شدیم که تحلیلی ازدوره حکومت مسلمانان دردوره امویان داشته باشیم.مسلمانان تقریباًهشت قرن دراندلس زندگی کردندوتوانستندباتکیه برقوای نظامی وارداین کشورشوند.آنان دراین مدت پایه های تمدنی درخشان راپایه ریزی کردندودرزمینه های علمی وفرهنگی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتند.درنتیجه این سرزمین یکی ازمراکز مهم انتقال تمدن اسلامی به اروپاوهمچنین پل ارتباطی میان شرق وغرب درزمینه های مختلف فرهنگی شد.دراین مدت حکومت های مختلفی دراندلس حکمرانی کردند که یکی ازآنهاحکومت اموی است.حکومت اموی دراندلس،حکومتی مقتدربوده وویژگیهایی داشته است.دراین دوره دامنه ادب گسترش یافت وبرتعدادشاعران وادیبان افزوده شد.وبسیاری ازعلمای شرق رابه خودجذب کرند.ودانشمندان بزرگی راپرورش دادندکه هرکدام ازآنهاآثاربسیار ارزنده علمی وفلسفی راداشتند.خودامراء هم اهل شعروادب بودندوشعردرنزدآنهاجایگاه خاصی پیداکرد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود